Wagenhalle

Fahrzeug

  svenska english deutsch Notierung
ackumulatorlokomotiv battery locomotive  Akku-Lokomotive   
(af) arbetsfordon work vehicles  Arbeitsfahrzeuge  fordon (spårgående) som får framföras i hastighet över 20 km/h 
arbetsredskap     fordon som ej får framföras fortare än 20 km/h 
(av) arbetsvagn work car  Arbeitswagen   
axelbrottstralla      
bagagekärra baggage cart     
bagagesläpkärra      
ballastplog      
ballastvagn ballast car     
(bb) bensinbuss gasoline bus  Benzinbus   
bensinslokomotor gasoline locomotive  Benzin-Lokomotive   
(bs) bensinspårvagn gasoline tram  Benzinstraßenbahn   
(bbv) bergbanevagn funicular car  Standseilbahnwagen   
(bil) bil car  Auto   
biodieselledbuss biodiesel articulated bus  Bio Diesel-Gelenkbus   
boggie boggie  drehgestell  typ av hjulupphängning med flera axlar som förekommer i olika utföranden för rälsgående fordon resp. landsvägsfordon 
boggielokomotiv   drehgestell   
boggiemanövervagn boggie control railcar  Drehgestellsteuerwagen   
boggiemotorvagn boggie motorised car  Drehgestelltriebwagen   
boggiesläpvagn boggie trailer car  Drehgestellbeiwagen   
bromsprovningsapparat      
(buss) buss bus  Bus   
busschassi bus chassis  Busfahrgestell   
bärgningsvagn      
cykel bicycle  fahrrad   
cykeldressin      
dammsugningsvagn vacuum-cleaning car     
dieselbuss diesel bus  Dieselbus   
dieselledbuss diesel articulated bus  Diesel-Gelenkbus   
diesellokomotor diesel locomotive     
dieselmotorredskap      
dieselredskapsbuss      
dieselrälsbuss diesel railcar  Dieselschienenbus   
dragvagn      
dressin     litet järnvägsfordon med högst fyra hjul (fr. draisine, efter uppfinnaren, tysken K.F. Drais 1785-1851) 
dubbelstege      
elackumulatorlokomotiv      
elrevisionsvagn      
etanolbuss ethanol bus  Ethanol-Bus   
flakvagn open-side wagon  Freibordwagen   
förortsmanövervagn suburban control car  Vorortssteuerwagen   
förortsmellanvagn suburban intermediate car  Vorortsmittelwagen   
(fmv) förortsmotorvagn suburban motor car  Vorortstriebwagen   
förortspersonvagn suburban passenger car  Vorortspersonwagen   
förrådsbuss      
gaffeltruck forklift  Gabelstapler   
gengassläpkärra      
(gl) godslokomotiv freight engine  Güterlok   
(gv) godsvagn freight wagon  Güterwagen   
grusvagn ballast wagon  Kieswagen   
halvhyttsbuss      
handikappbuss      
hesselmanbuss      
(hb) hästomnibus horse bus  Pferdebus   
(hsv) hästspårvagn horse tram  Pferdestraßenbahnwagen   
(ht1) hästspårvagn, täckt, en häst horse tram, covered, one horse  Pferdebahn, überdacht, ein Pferd   
(ht2) hästspårvagn, täckt, två hästar horse tram, covered, two horses  Pferdebahn, überdacht, zwei Pferde   
(hö1) hästspårvagn, öppen, en häst horse tram, open, a horse  Pferdebahn, offen, ein Pferd   
(hö2) hästspårvagn, öppen, två hästar horse tram, open, two horses  Pferdebahn, offen, zwei Pferde   
inspektionsvagn inspection car     
kompressor compressor     
kranvagn crane car     
lekbuss      
lifträlsbuss      
lokaltågsmanövervagn suburban train control railcar  S-bahn steuerwagen   
lokaltågsmellanvagn suburban train intermediate car  S-bahn mittelwagen   
lokaltågsvagn suburban train  S-bahn wagen  pendeltåg, pågatåg, upptåget, närtrafik, lokaltog, S-bahn, RER, S-tog 
(lok) lokomotiv engine  Lokomotive  dragfordon utan utrymme för trafikanter 
lokomotor switch locomotive  Bewegungs  diesellok med en motorstyrka mindre än 220 kW, i första hand avsett för växling och för korta lokala godståg 
lyftblock lifting block     
låglastare lowboy trailer     
manskapsbod      
manskapsvagn      
manöverrälsbuss control railcar  Steuerschienenbus   
(möv) manövervagn control car  Steuerwagen   
maximalprovningsapparat      
(mk) mobilkran auto crane  Mobilkran   
mobilkran spårgående auto crane     
(mbi) montagebil line truck  Montageauto   
(mbu) montagebuss line bus  Montagebus   
(mav) montagevagn line car  Montagewagen   
motordressin motorized speeder     
(mv) motorvagn motor car  Triebwagen  järnvägsfordon med egen drivning och utrymme för resande och/eller gods 
paketmotorvagn parcel motor car  Paket Triebwagen   
pallyftare forklift     
(pv) personvagn passanger car  Personwagen   
plogmotorvagn      
redskapsboggiemotorvagn      
redskapsmotorvagn      
resgodsvagn baggage car     
rälsbuss railcar  Schienenbus  lätt el- eller dieseldriven motorvagn, oftast försedd med icke standardiserade koppel och buffertar 
rälstransportkärra      
rälvagn rail transport wagon     
skenrensningsvagn      
skjutsnöplog      
skyltvagn      
skåpbil van  transporter   
slipmotorvagn grinder car     
slipvagn      
(sb) släpbuss trailer bus  Busbeiwagen   
(sk) släpkärra trailer  Anhänger   
(sv) släpvagn trailer car  Beiwagen   
spårrensningstralla      
spårstoppningsmaskin      
stocktralla      
stopp- och nivellermaskin      
svetskärra welding equipment cart     
svetsomformare welding power inverter     
svängelvagn      
telfer     löpvagn som kan förflyttas på en räl eller på underflänsarna av en bärbalk och som är försedd med ett maskindrivet lyftblock 
tippvagn dump car     
tralla cart    lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning 
truck     motordrivet fordon för transporter, främst inom ett företags industriområde eller motsvarande 
trumvagn drum cart  drum wagen   
(tb) trådbuss trolleybus  O-buss   
trådbussläp trolleybus trailer  O-bus beiwagen   
trådledbuss trolley articulated bus  O-Gelenkenbuss   
(tv) tunnelvagn underground car  U-bahnwagen   
underrede      
verkstadsbuss shop bus     
verkstadstralla shop cart     
(vv) verkvagn work car  Arbeitswagen   
(ål) ånglok steam engine  Dampflok   
(åsv) ångspårvagn steam tram  Dampfstraßenbahnwagen   
(ör) övrigt rälsfordon other rail vehicles  anderen Schienenfahrzeugen   
(öv) övrigt vägfordon other road vehicles  anderen Straßenfahrzeugen