Spårvagnsstallarna

Polhemsgatan Karlskrona

Spårvagnsstallarna, Karlskrona
© Sara

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg   buss buss      
Öppnad:    1910   
Stängd:    1949   
Antal spår:    2   
Hallspår (m):  80   
Notering:       

Vagnhallens historia:
Vagnhallen, eller spårvagnsstallarna som dern kallas i boken Karlskrona Stads Spårvägar 1910-1916, öppnades 1910 i samband med att spårvägen öppnades. Vagnhallen hade två uppställningsspår på vardera 40 meter, dvs totalt 80 meter hallspår. Öster om dessa fanns en verkstad med ett spår utan luftledning. Dessutom fanns kontor och förråd. Vagnhallen var i bruk fram till spårvägen lades ner 1949 och blev därefter bussgarage fram till det att den nya anläggningen på Oskarsvärn öppnade i slutet av 1970-talet. Vagnhallen finns alltjämt kvar vid Polhemsgatan i nära anslutning till Högskolan (fd Kustarteleriregementet KA2). Arkitekt var A Huss.