Öppenhet samt det fria informations- och åsiktsutbytet

Livet handlar inte bara om spårvagnar och lokaltrafik. Här kan det diskuteras om andra ting. (endast för registrerade användare)

Moderatorer: Jourmaster, Infomaster

Kategoriregler
Livet handlar inte bara om spårvagnar och lokaltrafik. Här kan det diskuteras om andra ting. (endast för registrerade användare)
Allmänna forumregler

Öppenhet samt det fria informations- och åsiktsutbytet

Inläggav Spår 6 » tis 06 jun, 2017 16:16

Tack, justitieminister Morgan Johansson!

Tack, utredare Carina Gunnarsson!

Tack, ni övriga som varit delaktiga i arbetet med SOU 2017:41!

Och ett varmt tack på förhand till de lagstiftare i Riksdagen, som efter sedvanligt utskottsarbete, vid voteringen i kammaren ser till att den i SFS - Svensk författningssamling - snart infogade lag 2017:151 om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter kompletteras enligt förslaget i utredningen!

Vi som framlever många av våra återstående dagar på jorden i den offentligfinansierade kollektivtrafiken som anställda hos privata* trafikföretag hoppas uppriktigt på att vår belägenhet blir lite lättare att bära från den 1 juli 2018 och för lång tid framåt.

Gör oss inte besvikna, nu när vi kommit så här långt!

Företag som lever på skattemedel ska tåla granskning på samma villkor som vilken kommunal, landstingskommunal eller statlig förvaltning eller myndighet som helst. Vinst i välfärden ska inte vara någon frisedel från den öppenhet som så länge hållit korruption och kriminalitet borta från Sverige, vårt land.

Bara på så sätt bygger vi gemensamt ett solitt samhälle som står stadigt i prövningarnas tid.

Meddelarskyddslagen borde förstås ha varit på plats redan för flera decennier sedan. När den "fria marknadens" ideologer i början av 90-talet efter Sovjets fall och kommunismens bankrutt såg sin chans att få omsätta sina idéer inte bara i Pinochets Chile och Thatchers Storbritannien utan i stora delar av världen, även i Sverige, ville de och hejarklacken av villiga med guldvittring i plånbok och på bankkonto få bedriva sin tax harvesting (uttrycket är etablerat) utan besvärande insyn. Det ledde bland annat fram till Carema, där människovärdet bokstavligen mättes på våg.

Behovet av meddelarskyddslagen var alltså stort under lång tid. Först i år, den 1 juli, träder den i kraft. Låt oss förmoda att den helt nödvändiga debatten om hur allas vår välfärd ska organiseras har varit en pådrivande faktor. Kollektivtrafiken är tveklöst en del av välfärden, eller en "allmän nyttighet" om man så vill.

Lag 2017:151 i sin nuvarande utformning omfattar skola, vård och omsorg. Med de folkvaldas hjälp i Riksdagen blir kollektivtrafiken uppgraderad som lika viktig som skolan, vården och omsorgen i landet.

Syftet med lagen och de föreslagna kompletteringarna är förstås "att kvaliteten på verksamheten upprätthålls och att insynen i hur skattemedlen används är god", som utredaren har valt att sammanfatta regeringens direktiv. Det kan man uppnå genom att ge "de som är verksamma i privata, men offentligt finansierade, verksamheter ... möjlighet att vända sig till massmedia med sin information utan att riskera efterforskning och ingripanden från arbetsgivarens sida."

I utredningen kallar man det för att "förverkliga offentlighetsprincipen", just den offentlighetsprincip som gjort och ännu gör Sverige till ett av jordklotets mest hederliga och framgångsrika länder.

Men före lag 2017:151 fick endast de som var direkt anställda av våra kommuner, landstingskommuner och hos statliga verksamheter skydd av offentlighetsprincipens efterforsknings- och repressalieförbud. Med avregleringar och utförsäljningar har den skaran krympt undan för undan medan tystnaden där locket-på-kulturen frodas brett ut sig.

Vem tjänar på något slags omertà, egentligen? De som tänker med ryggmärgsreflexer istället för med hjärnan? Eran med slentrianmässiga tystnadsplikter och -förbindelser får gärna gå mot sitt slut. I utredningen skriver man uttryckligen att "[f]örekomsten av en öppen debatt kring säkerhetsaspekter på kollektivtrafikmarknaden och en effektiv användning av skattemedel i detta avseende är något som kan vara av stort intresse för allmänheten. Det är också information som inte nödvändigtvis kommer resenärer till del utan som hålls mer företagsinternt".

Med hjälp av kunskapsförmedling om lagens existens och innebörd är det nu äntligen dags att krossa omertàn inom de områden som lagen redan pekar ut och, hoppas vi, kommer att peka ut. Man kan tycka att utredningen borde ha gått längre och sträckt ut den varma famnen till dem som den här gången lämnas utanför. 2017:151 är dessutom bara en delmängd av offentlighetsprincipen. Visserligen en stor delmängd, fast ändå endast en delmängd. Men någonstans måste man börja.

Med fundamentet på plats gäller det för oss att därifrån ge våra företrädare i Riksdagen och i regeringen uppmuntran att fortsätta gå framåt. Förresten är offentlighetsprincipen i Sverige en del av vår gemensamma kultur och går därför ovanför den vanliga vänster-höger-dikotomin. Utredningen som ledde fram till lag 2017:151, alltså i dess nuvarande skick, tog den borgerliga regeringen under Reinfeldt initiativ till redan 2012, fast det var först med regeringen Löfven som Riksdagen fick en proposition att ta ställning till. Den gången lämnades kollektivtrafikens arbetare utanför "med anledning av hur varierande graden av offentlig finansiering är på marknaden, inte var att betrakta som offentligt finansierad verksamhet".**

På den punkten har man alltså tänkt om.

Här hittar den som vill glädjas åt den progressiva politiken utredningen som en PDF-fil:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/ ... ou-201741/

Utredningen är på cirka 140 sidor, så det finns ingen orsak att bara nöja sig med pressmeddelandet.


* Fri företagsamhet var ett positivt laddat slagord i demonstrationerna mot löntagarfonder på 80-talet. Friheten förutsattes gå i ett oupplösligt ledband med det privata ägandet. Men vad ska man säga om bolag som för sin verksamhet och därmed sitt existensberättigande är beroende, kanske helt beroende, av att löpande kunna fakturera till exempel landstingen? När blir ett bolag privat? Hur ska man definiera kriterier för fri företagsamhet? Räcker det med att med hjälp av Bolagsverket konstatera att ingen av ägarna har ett person- eller organisationsnummer som går att hänföra till "det offentliga"? Behöver man ta hänsyn till fler faktorer?

Se bland annat sidorna 32-34 i SOU 2017:41 och på andra ställen i utredningen.

Frågan är inte bara av teoretiskt intresse, utan lär nog bli aktuell när meddelarskyddslagen ska tillämpas, kanske inför domstol.


** "Kostnaden för kollektivtrafiken uppgick 2015 till cirka 43 miljarder kronor. Av detta täcktes nästan hälften av resenärernas självkostnader. Landstingens och regionernas andel av de kostnader som föll på det offentliga uppgick till drygt 46 procent. Kommunerna finansierade cirka 5 procent av kostnaderna och staten 1 procent." Sidan 88 i utredningen.

Beakta att "resenärernas självkostnader" i regel administreras av just landstingen och regionerna, inte av nominellt privata buss-, spårvägs-, båt- och tågbolag. SL i Stockholms län är ett bra exempel.
Anställd som förare vid Stockholms Spårvägar sedan juni 2010.
Användarvisningsbild
Spår 6
 
Inlägg: 98
Blev medlem: fre 14 jan, 2011 14:12
Ort: Stockholm

Re: Öppenhet samt det fria informations- och åsiktsutbytet

Inläggav Ulrik Berggren » tis 06 jun, 2017 21:08

Tack för ett intressant och bra inlägg!
/UB
Pendeltåg till N Botkyrka, NU! Pengar finns ju...
Ulrik Berggren
 
Inlägg: 2865
Blev medlem: tis 03 sep, 2002 11:05
Ort: Där tvåan och åttan möts

Re: Öppenhet samt det fria informations- och åsiktsutbytet

Inläggav Odd » ons 07 jun, 2017 23:20

Märkligt nog diskuterar man nu friskt att reducera just yttrandefrihet, meddelarfrihet, åsiktsfrihet och pressfrihet m fl medborgerliga friheter som vi hittills tagit för givet i vår "demokrati", allt i anti-terrorns namn. Ironiskt nog så undviker alla dessa inskränkningar skickligt de som man vill åt, terroristerna...
Jag brukar alltid värdera information efter vilka intressen den som avsänder budskapet företräder.
Användarvisningsbild
Odd
 
Inlägg: 4532
Blev medlem: ons 11 sep, 2002 22:03

Re: Öppenhet samt det fria informations- och åsiktsutbytet

Inläggav Spår 6 » tis 13 jun, 2017 1:04

Odd skrev:Märkligt nog diskuterar man nu friskt att reducera just yttrandefrihet, meddelarfrihet, åsiktsfrihet och pressfrihet m fl medborgerliga friheter som vi hittills tagit för givet i vår "demokrati", allt i anti-terrorns namn. Ironiskt nog så undviker alla dessa inskränkningar skickligt de som man vill åt, terroristerna...


Det där blottlägger en förgrovad uppfattning, för att inte säga missuppfattning, om hur våra friheter är beskaffade. Med det nyligen genomförda attentatet på och vid London Bridge i Storbritannien uppkom kvasidebatter i den riktningen, fast det redan från början var klart att premiärminister Theresa May ville att ägarna av så kallade sociala medier skulle ta sitt utgivaransvar. Utgivaransvaret är inte synonymt med "att reducera ... yttrandefrihet, meddelarfrihet, åsiktsfrihet och pressfrihet m fl medborgerliga friheter som vi hittills tagit för givet"; utgivaransvar är att ägaren eller förvaltaren av ett massmedium styr över innehållet i det. Det finns ingen skyldighet för till exempel en tidningsägare att acceptera, och upplåta utrymme för, vilket skräp som helst i sin publikation. Renhållningsarbetet förutsätter närvaron av bra folk som tar del av texter och bilder före publicering, vilket kostar pengar. Ägarna av så kallade sociala medier har länge undflytt den här sortens ansvar. Konsekvensen har tyvärr blivit att de så kallade sociala medierna förvandlats till asociala medier. Problemet är spritt över hela jordklotet. Lägesbeskrivningen är lika giltig i Storbritannien som i Sverige.

Och det för oss åter till SOU 2017:41. Meddelarskyddslagen lutar sig nämligen mot två av våra grundlagar, TF och YGL, alltså tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De ger oss friheter som bör tas tillvara av ansvariga utgivare. Därför konstaterar utredaren följdriktigt att "... avtalsförhållanden mellan ett stort antal parter på arbetsmarknaden inom området för kollektivtrafik [kan] påverkas, eftersom många bestämmelser om tystnadsplikt i exempelvis kollektivavtal, anställningsavtal och uppdragsavtal förlorar i betydelse i den del de reglerar uppgiftslämnande till grundlagsskyddad media. Konsekvenserna ur ekonomisk synvinkel förväntas dock vara små. ... För arbetsgivarna medför det föreslagna tillägget att lojalitetsplikten riskerar att urholkas något och att det kommer att bli något svårare för dem att skydda sin interna information." (Markering och kursivering tillagd.)

Egentligen är det inget nytt under solen eftersom vi i Sverige är lyckligt lottade med vår offentlighetsprincip med dess delkomponent meddelarskydd, som i sin tur kan brytas ned i meddelarfriheten, anskaffarfriheten, rätten till anonymitet, efterforskningsförbudet och inte minst repressalieförbudet. Friheten som värnas genom förbuden har dock gällt de som varit anställda hos "allmänna organ" på olika nivåer i samhället - samt, sedan 2006, "även anställda i bl.a. bolag, där ett landsting eller en kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, samt de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL)".

Och inom kort träder lag 2017:151 i kraft som 2018 kan bli kompletterad till gagn för oss kollektivtrafikarbetare. Hur det går med den saken är upp till berörda riksdagsledamöter att avgöra, fast man kan räkna med att det bör gå bra: av utredningen framgår att "en parlamentarisk referensgrupp" har varit knuten till den, med representanter från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna. Utskottsarbetet bör därför i någon mån redan vara genomfört.

Från och med den 1 juli 2018 bör därför skrivningar som "[a]nställningsförhållandet ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvarata och främja arbetsgivarens intressen samt iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets angelägenheter" (kursivering tillagd) i kollektivavtal minst formuleras om, helst avlägsnas helt. Exemplet, som beklagligt nog hela tre fackförbund står bakom, är autentiskt. Det finns ingen som helst ansats till problematisering av den asymmetri som nästan alltid råder mellan den anställde och den som anställt, eller asymmetrin mellan den som använder sig av välfärden och den tillhandahåller samma välfärd, kanske på uppdrag av ett landsting. För bolagsföreträdare är det mest en attitydfråga om någon ska visas lojalitet och förtroende. Det gäller inte bara anställda.

Den något urholkade lojalitetsplikten har ytterst till syfte att värna välfärden genom att vi alla kan lyfta blicken bortom snäva vinstintressen och bortom sista datumet för en kontraktsperiod. Missförhållanden och slöseri med skattemedel kan, bör, ska, måste stävjas. Snart bör vi ha ett viktigt verktyg på plats.

En klar förbättring mot förr! Inte tu tal om annat.
Anställd som förare vid Stockholms Spårvägar sedan juni 2010.
Användarvisningsbild
Spår 6
 
Inlägg: 98
Blev medlem: fre 14 jan, 2011 14:12
Ort: Stockholm


Återgå till Ordet är fritt

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster