Sida 1 av 1

Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 13:59
av Ulrik Berggren
Ett meddelande inflöt från säker källa:

Göteborgs kommunfullmäktige skrev:Göteborgs Stad ska planera för att bygga en första stomlinbana i Göteborg utifrån ställningstagandena a-e, vilka framgår av sammanfattningen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som planeringsinriktning.
Linbanan föreslås gå mellan Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen och planeras vara klar till 400-årsjubiléet 2021. Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften. Tornen beräknas bli 60-90 meter höga. Hastigheten blir cirka 20-25 kilometer per timme. Kapaciteten är cirka 2000 resenärer per riktning och timme.
Syftet är att planera för att bygga en linbana som bland annat:
1. syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad.
2. binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken.
3. byggs sammanhållet och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare.
4. kostar maximalt 1,1 miljarder kronor (2015 års prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta.
5. resenärer som betalat biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem kan resa med utan extra biljettkostnad.
Linbanan föreslås betraktas som kollektivtrafik. Staden och Västra Götalandsregionen behöver arbeta fram en kostnadsfördelning för systemet och dess drift. En förhandlings- och beslutsprocess behövs för att sluta avtal om ägandefördelning och en fördelning av kostnader och ansvar för linbanan under hela dess tekniska livscykel.
Ansvarsfördelningen för investering, drift, underhåll, trafikering, samverkan med mera behöver utredas vidare i samverkan med berörda parter.
Finansieringsdiskussioner förs med EU, staten och regionen.
Västra Götalandsregionen, som är kollektivtrafikmyndighet, ställer sig bakom linbanan i sitt remissyttrande.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 14:12
av M_M
Min reaktion är ungefär: "Nej nej, dumsnut"...

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 15:35
av LÅ1
Man skall "planera för att bygga"
Vissa saker "behöver utredas vidare"
"Finansieringsdiskussioner förs med EU, staten och regionen"

Allt detta tolkar jag som att det kanske blir linbana i Göteborg. Inte som trådrubriken säger, att det är klart att det blir en linbana! Men det är ett steg närmare målet att få till stånd en sådan.


Hur vindkänslig blir en sådan anläggning? Och hur mycket isbildning tål den? Storm och blöta vindar med minusgrader är väl inte helt ovanliga i Göteborg?

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 20:44
av Ulrik Berggren
LÅ1 skrev:Man skall "planera för att bygga"
Vissa saker "behöver utredas vidare"
"Finansieringsdiskussioner förs med EU, staten och regionen"

Allt detta tolkar jag som att det kanske blir linbana i Göteborg. Inte som trådrubriken säger, att det är klart att det blir en linbana! Men det är ett steg närmare målet att få till stånd en sådan.
Tja, beslutet är fattat och majoriteten för var övertygande, som man säger... Det ska helt enkelt mycket till för att en linbana inte står klar över älven till 400-årsjubileet 2021. I Göteborg tjafsar man nämligen inte som på Baksidan...

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 21:46
av TKO
Så Lilla London ska följa storebrors exempel. Ja där har ju linbanan blivit en ENORM succé!

/TKO

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 22:18
av Harald
TKO skrev:Så Lilla London ska följa storebrors exempel. Ja där har ju linbanan blivit en ENORM succé!

/TKO

Till linbanan i London måste man såvitt jag förstår köpa en särskild biljett, som kostar 40 kr (£ 3.50) om man har Oyster card, annars drygt 50 kr (£ 4.50). Linbanan i Göteborg ska ingå i den vanliga Västtrafiktaxan. Kommer man till Järntorget med spårvagn eller buss så kan man ta linbanan till Hisingen utan extra kostnad. Eftersom det kommer att gå fortare än att åka runt över bron, finns det ingen orsak att tro att det inte kommer att vara attraktivt.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: fre 11 nov, 2016 22:41
av Lars_L
Jag hör ju till dem som är något skeptisk till linbanor som allmän kollektivtrafik - framförallt tror jag det är svårt att klara den hastigheten med den resenärsvolymen; eller rättare ska man hinna lasta så många resenärer per timme med den hastigheten, så kräver det en konstant kö, och där försvinner lite av vitsen, liksom att de grupper som den allmänna kollektivtrafiken vänder sig till kräver längre påstigningstid än jämförbara system som går till fjäll och sportarenor. Det är ju bara att jämföra med kapaciteten i London (när det inte är kö). Därför blir kostnaden ändå förhållandevis dyr för en lösning som relativt snabbt får problem. Restidsvinsten blir därför inte så stor i slutändan, särskilt om man jämför med resor där resenärer inte behöver byta (vilket ju ofta nästan alla får göra som ska åka linbana). Det finns också en viss otrygghet om folk ska tvingas åka i samma kabin som exempelvis några ungdomar som står upp i kabinen och försöker gunga den, eller bara är allmänt otrevliga...Sådant slipper man ju i London med en extra kostnad på biljetten.

Däremot är ju sträckningen som sådan inte så mycket att säga något om. Den kommer nog bli populär i jämförelse med den rena turistattraktionen i London.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: lör 12 nov, 2016 0:47
av Odd
Kapaciteten är det nog inget problem med. Jag ser dock ett större problem vid driftsstörningar, där ett hundratal människor kan bli sittande (hängande) i en "gondol" 50 meter över marken ett bra tag utan värme eller möjlighet att ta sig ut.

Men att använda linbana för att lösa ett specifikt transportbehov är ju inte något speciellt...


Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: lör 12 nov, 2016 8:43
av Lars_L
Odd skrev:Kapaciteten är det nog inget problem med. Jag ser dock ett större problem vid driftsstörningar, där ett hundratal människor kan bli sittande (hängande) i en "gondol" 50 meter över marken ett bra tag utan värme eller möjlighet att ta sig ut.När det gäller kapaciteten beror det väl på vad man avser - men ingen annan av de linbanesystem som man installerat i stadsmiljö klarar ju några 2 000 passagerare per timme och riktning. Vid omkring 500 passagerare per timme börjar man få köer. Nu kan man ju tycka att det inte gör så mycket - väntetiden är ju ändå förhållandevis kort. Men lika lite som det är rimligt att planera för den teoretiska kapaciteten för spårväg eller tunnelbana, så är det ju inte rimligt heller för linbana. Att stå 10 minuter i linbanekö anses nog betydligt värre än att stå och vänta 10-minuter på ett tunnelbanetåg. Då kan man diskutera om kapaciteten är tillräckligt hög, sett till investeringen. Det är ju sällan någon som tycker det är värt att satsa på spårväg för de resandetal som en linbana kan generera, särskilt om det skulle utgöra maxkapaciteten.

Dessutom behöver ju linbanor relativt stora avstängningar för underhåll - jämfört med spårsystem. De får ju också stängas av vid hårt väder av bekvämlighetsskäl - såvida man inte bygger med fler linor. Det är lätt att man stirrar sig för blint på att systemen i vissa fall över berg och vattendrag kan ge stora tidsvinster. Samtidigt finns det förstås fall då linbanor är det enda rimliga alternativet.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: lör 12 nov, 2016 9:32
av M_M
Jag ifrågasätter inte huruvida det kommer att vara många resenärer.

Däremot kan man ifrågasätta om det verkligen är värt pengarna för att resenärerna ska slippa ta spårvagnen en hållplats och byta till båt till Hisingen?

Man kan också ifrågasätta om inte samma pengar hade varit bättre spenderade på att betala (del av) en till spårvägsförbindelse över älven?

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: lör 12 nov, 2016 12:19
av Harald
M_M skrev:Man kan också ifrågasätta om inte samma pengar hade varit bättre spenderade på att betala (del av) en till spårvägsförbindelse över älven?

Men linbanan ska ju fortsätta till Wieselgrensplatsen, och dit är det svårt att komma med båt. Då blir det ett byte till eller två om man kommer till Järntorget med en linje som inte går via Stenpiren. Varje byte ger väntetid. En fördel med linbanan är att väntetiden blir kort. Men visst hade linbanan gjort större nytta som snabb förbindelse mellan Hagastationen och Hisingen. Den kommer ju dock inte att vara klar till 400-årsjubileet, så frågan är om man har låtit sig förledas till en sämre lösning av önskan ha något till jubileet. Kanske vi ska hoppas att utredningen visar att den inte kan vara klar till dess. En gång skulle man ju ha en automatbana till friidrotts-VM 1995. När det visade sig att tiden inte räckte blev det inget, och så fick vi Kringen i stället.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: sön 13 nov, 2016 16:08
av Ulrik Berggren
Harald skrev: [---] Men visst hade linbanan gjort större nytta som snabb förbindelse mellan Hagastationen och Hisingen. Den kommer ju dock inte att vara klar till 400-årsjubileet, så frågan är om man har låtit sig förledas till en sämre lösning av önskan ha något till jubileet.


Jag kan lugna dig med att detta inte är orsaken till att Jnt valdes itället för Haga. Orsaken är att det var svårt att komma åt Haga utan att göra oacceptabelt intrång på befintliga fastigheter. Bl a.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: tis 15 nov, 2016 21:46
av Zawaq
Varför skulle Haga vara ett bättre alternativ än Järntorget? Resenärerna som kommer med västlänken kan byta vid Göteborg C/Nordstan. Vid Järntorget och Järnvågen passerar fler linjer och passar bättre de som kommer ifrån väster och söder.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: sön 30 jul, 2017 23:55
av LÅ1
Med en linbana gäller det att vara beredd på allt.
"Sextiotal människor fastnade i linbana i Köln"

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: mån 31 jul, 2017 7:02
av Odd
Så är det, men texten nämner inte hur ofta sådana stopp sker, vilket ju delvis måste vägas in i kalkylen.

Men låt dom bygga linbanan, så får man in drifterfarenheter och de praktiska egenheterna som transportmedlet har.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: mån 31 jul, 2017 7:57
av LÅ1
Odd skrev:Så är det, men texten nämner inte hur ofta sådana stopp sker, vilket ju delvis måste vägas in i kalkylen.

Men låt dom bygga linbanan, så får man in drifterfarenheter och de praktiska egenheterna som transportmedlet har.

Det jag mest tänkte på var att det måste finnas kompetens hos räddningstjästen för att utrymma linbanan. Och det i alla väder. Eller i alla fall i alla väder som man låter banan vara öppen i.

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: tis 26 dec, 2017 23:59
av kildor
Ulrik Berggren skrev:
LÅ1 skrev:Man skall "planera för att bygga"
Vissa saker "behöver utredas vidare"
"Finansieringsdiskussioner förs med EU, staten och regionen"

Allt detta tolkar jag som att det kanske blir linbana i Göteborg. Inte som trådrubriken säger, att det är klart att det blir en linbana! Men det är ett steg närmare målet att få till stånd en sådan.


Tja, beslutet är fattat och majoriteten för var övertygande, som man säger... Det ska helt enkelt mycket till för att en linbana inte står klar över älven till 400-årsjubileet 2021. I Göteborg tjafsar man nämligen inte som på Baksidan...

Ett år senare...

Det går inte alltid som planerat. Jag googlade lite för att se aktuell status, och hittade denna artikel från GP i dagarna:
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ ... -1.4976513

Det blir allt mer osäkert om göteborgarna kommer att kunna åka linbana över Göta älv 2021. Efter att kommunens tilldelningsbeslut har överprövats har en redan snäv tidsplan nu stramats åt ytterligare.


Status när det gäller beslutet? Jag hittade följande på Göteborgs stads projektsida:
http://forlivochrorelse.se/fragor-svar- ... 647ff-6dca

Är det beslutat att det blir en linbana?
Nej, investeringsbeslut, d.v.s. det slutgiltiga beslutet om en linbana ska byggas, beräknas fattas av kommunfullmäktige under 2019. Fram till dess pågår planeringsarbete som ska ligga till grund för beslutet (t.ex. planering för stationer, teknik, hur kabinerna ska se ut, riskanalyser, finansiering etc.).


Blir det någon linbana tillslut?

Re: Nu är det klart! Det blir linbana i Göteborg

InläggPostat: ons 27 dec, 2017 1:42
av Odd
Får en offentlig förvaltning exkludera en anbudsgivare genom att ha ett fixt omsättningskrav? Då stänger man ju ute ev anbud från firmor som exempelvis ligger strax under beloppet?