Switch to full style
Övriga lokaltrafikbilder som exempelvis båtar här!

Kategoriregler

Övriga lokaltrafikbilder som exmpelvis båtar här!
Allmänna forumregler
Besvara

Gamlestads torg

lör 11 sep, 2021 14:33

Gamlestadstorget var tidigare en rätt diffus plats i vars kant det låg två sunkiga spårvagnshållplatser, en dito kiosk och några skjul. För runt 15 år sedan började en omvandling av området. En station (hållställe) för pendel- och regionaltåg har byggts. Man har byggt ett resecentrum och hus med lokaler för caféer, restauranger, butiker och bostäder. Här är några nytagna bilder.

Bild
Spårvägsspåren ligger i nivå med järnvägsplattformarna. Tåget i bakgrunden kommer från Älvängen och har alltså omstigning i plan till spårvagnarna. En gångtunnel leder till plattformen för norrgående tåg.

Bild
Vy mot NO där bostäder byggs

Bild
För att minska trängseln på Bergsjöbenet har man inrättat linje 14 Wieselgrensplatsen-Nymånegatan. Det är nu sju linjer som passerar Gamlestads torg som platsen nu kallas. Linjerna 4, 8 och 9 till Angered och 6, 7, 11 och 14 till Kortedala/Bergsjön.

Bild
På platsen låg staden Nya Lödöse (varav namnet Gamlestaden) som grundades 1473 och borgarna i Lödöse flyttade dit. Man ville undgå att betala den tull som norrmännen krävde av fartyg som passerade Bohus fästning. Området har nu fått speciella brunnslock med Lödöse stads sigill.

Bild
Detta är ett cykelparkeringshus i flera våningar. Trappan leder ned till Säveån.

Bild
I förgrunden spåret till Angered. I huset till vänster ligger resecentrum och bakom fotografen järnvägsspåren.

Bild
Hiss till gångtunneln under spåren samt fotografens cykel. Även fotografen kom med.

Re: Gamlestads torg

ons 15 sep, 2021 22:19

Gamlestads torg har börjat bli en trevlig plats igen - efter att under femtio år ha dominerats av bilar och anläggningar för biltrafiken. Fram till cirka 1970 fanns där en stor park, enligt uppgift med plaskdamm.

Omstigningsmöjligheterna mellan olika trafikslag har också förbättrats avsevärt; på 1960-talet hade Bergslagsbanan och Västgötabanan var sin enkla träplattform, där ett fåtal tåg stannade. Några hundra meters gångavstånd till spårvägslinje 7. Under högtrafiktid hindrades spårvagnarna avsevärt av bilköer. Via en kurva med liten radie (där en stulen spårvagn spårade ur och dödade en mopedist) tog sig spårvagnarna på väg mot stadens centrum upp på den gamla bron över Säveån.

Vattnet i ån var synnerligen grumligt, något som de s k grodmansrånarna (också på 1960-talet) tänkte utnyttja för att obemärkt ta sig bort från platsen, efter att ha rånat det bankkontor som fanns ungefär där dagens resecentrum är beläget. Planen misslyckades sedan en av rånarna flera gånger skjutit sig själv i foten och därmed förlorat simförmågan. Såvitt bekant påverkades inte spårvagnstrafiken av denna händelse, däremot när en annan beväpnad person i början av 1970-talet tagit apotekspersonal som gisslan (det fanns ett apotek i ett gammalt trähus nära ån). Spårvagnarna kunde efter ett tag tillåtas passera, men passagerarna uppmanades att för säkerhets skull ducka. I dag hade man förmodligen stoppat trafiken, men polisen gjorde antagligen en rimlig riskbedömning, och ingen blev skadad.
Besvara