Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl.

Moderatorer: Jourmaster, Infomaster

Kategoriregler
Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Allmänna forumregler

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Lars_L » mån 24 jul, 2017 23:15

Nej det är klart att det kan ha funnits planer på spårförbindelser innan. Men det är ju endast intressant om man det var samma plan som man tänkt anknyta till med en förlängning av tunnelbanan.

Där arbetade man ju mycket mer systematiskt. Frågan om utbyggnad av t-banan utanför Stockholms stads gränser hade ju dock ännu inte fått någon lösning. Fokus stod ju på att lösa frågan med Järvafältet och Botkyrka/Huddinge. Förvisso var ju inte Tyresö oviktig i detta avseende och lex Bollmora är ju väsentlig i sammanhanget, men samtidigt föreslår man ju i aktionsplanen ganska få bostäder i Tyresö för planperioden 61-65.

Nacka låg ju dock i planerna för en förlängning av t-banan dit och troligen kunde man därför hantera Älta lättare. Där hade man ju också ett gemensamt fastighetsbolag med staden. Men inte heller Älta och t-bana dit lär ju ha tidigare datum än ca 1960.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Enceladus » tis 25 jul, 2017 0:06

I någon av Tyresös senaste översiktsplaner står det att en eventuell tunnelbana kan förlängas till Haninge Centrum via Trollbäcken och Brandbergen.
Enceladus
 
Inlägg: 2274
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » tis 25 jul, 2017 16:13

Inge skrev:
TKO skrev:De förortsbaneplaner som fanns under tidigt 1900-tal kom innan tunnelbanan Slussen-Ringvägen ens var påtänkt.
Förotsbanorna anslöt till Enskedebanan, som förvisso hade en ändstation som kallades Skarpnäck - men denna ligger långt från dagens tunnelbanestation med samma namn.

Nä - det blir underkännt på skribentens bevisförsök.

Thomas K Ohlsson
(examinator)

Nu har du fel i kronologin. De förortsbanor som planerades i Enskedebanan förlängning (inklusive den del som slutade vid den station som kallades Skatpnäck) planerades samtidigt och efter tunnelbanan Slussen-Ringvägen.

De ingick redan från början i samma projekt, vilket var poängen.


Jag noterar två saker:

Flera skribenter har i denna debatt styrkt sina påståenden genom att referera till källmaterial.
Signaturen "Inge" kommer med en mängd påstående, men jag kan inte hinna en enda källhänvisning. Ja om nu inte ett ständigt upprepande av samma sak gör att ett tidigare inlägg blir "källa" till ett senare...

Det är möjligt att jag har fel om kronologin, att de spårtrafiksreservat som t ex "Harald" hittat på en gammal plankarta tillkom efter att tunnelbanan Slussen-Ringvägen planerades/beslutades. Jag ser inget som styrker denna uppfattning, men ser fram emot källhänvisningar som visar att jag har fel!

hoppas
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » tis 25 jul, 2017 16:24

Lars_L skrev:
TKO skrev:Tyvärr har forskningen inte nått så långt att frågan kan besvaras!

De två kartskisser som jag visat här är allt som hittills återfunnits i kommunarkivet. Men efter semestern ska jag ta nya tag, det finns två generalplaner (en från 1959, en från 1970) där tänkta tunnelbanesträckningar kan ha varit redovisade.

Återkommer!

/TKO


Intressant, men knappast i 1959 års plan skulle jag tro. Jag får i alla fall det intrycket när jag läser Tunnelbaneplanen 1965 att tanken är relativt ny. Så här skriver man ju (sid 55):
Utanför Skarpnäck ligger enligt regionplanen inom Nacka och Tyresö kommuner stora bebyggelseområden för huvudsakligen enfamiljshus, grupperade i stort sett som tre mindre enheter, Älta, Tyresö Strand och Kumla-Trollbäcken kring en fjärde grupp med ett kärnområde av huvudsakligen flerfamiljsbebyggelse vid Bollmora i Tyresö. Där anges ett centrumområde. I förhållande till regionplanen redovisar kommunen planer på en betydligt ökad exploatering av Bollmoraområdet, vilket kommer att ställa ytterligare krav på kommunikationerna med innerstaden.


Tyresö kommun skriver så här i en historisk exposé:

"I dåtidens översiktsplan, generalplanen från 1957, beskrivs planerna för ett intensivare markutnyttjande i Bollmoraområdet. Där planerades cirka 2000 lägenheter i flerfamiljshus och en utbyggnad av tunnelbanenätet till Bollmora station."
Källa här!

Jag tror att någon - troligen jag - blandat ihop årtalen för generalplanen (1957) och stadsplanen för Bollmora Centrum (1959).

Stadsplanen för Bollmora Centrum (från 1959) gäller fortfarande i vissa delar, i dessa kan jag inte finna något spår av tankar på en tunnelbana - inte ens reservat. Så det hela är lite motsägelsefullt, vilket gör att fördjupade studier är nödvändiga för att klargöra både intentioner och kronologi.

Återkommer!
Thomas K Ohlsson
(rapporterar från forskningsfronten)
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Lars_L » tis 25 jul, 2017 17:07

TKO skrev:
Tyresö kommun skriver så här i en historisk exposé:

"I dåtidens översiktsplan, generalplanen från 1957, beskrivs planerna för ett intensivare markutnyttjande i Bollmoraområdet. Där planerades cirka 2000 lägenheter i flerfamiljshus och en utbyggnad av tunnelbanenätet till Bollmora station."
Källa här!

Jag tror att någon - troligen jag - blandat ihop årtalen för generalplanen (1957) och stadsplanen för Bollmora Centrum (1959).

Stadsplanen för Bollmora Centrum (från 1959) gäller fortfarande i vissa delar, i dessa kan jag inte finna något spår av tankar på en tunnelbana - inte ens reservat. Så det hela är lite motsägelsefullt, vilket gör att fördjupade studier är nödvändiga för att klargöra både intentioner och kronologi.

Återkommer!
Thomas K Ohlsson
(rapporterar från forskningsfronten)


Men jag vet inte om det är så motsägelsefullt egentligen. Även om jag uppskattar din arkivforskning! Vi får inte glömma att på 1950-talet hade ju Tyresö knappt några invånare. 1959 hade Tyresö 4 841 invånare. Det är ju närmast otänkbart att man hade resurser att själv mer seriöst planera t-banesträckningar utan man var förstås beroende av att arbeta inom ramen för Stor-Stockholms planeringsnämnd. Men Tyresös litenhet gjorde ju att frågan där svårligen kunde lösas på kort sikt. Med Järvautbyggnaden kom man ju inom detta samarbete överens om att dela på kostnaderna mellan Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Min slutsats är väl alltså att innan man hade någon mer formell möjlighet till finansiering, så var det nog inte att tänka på. Det låg ju också här ganska långt fram i tiden. Det hindrar förstås inte att man kan ha haft idéer om möjliga reservat. Fast tanken får man nog förmoda gick åt att bygga under jord i vilket fall som helst. Det var ju vad t-baneplanen 1965 egentligen kom fram till var det enda vettiga utan i undantagsfall generellt sett och sågs i och med 1960-talet inte som något lika stort problem. Därför var det inte heller så viktigt att bevaka reservat för t-banan till Skarpnäck.

Det är väl den analys av detta som jag gör. Men strålande om du söker i arkivet så får vi se om min hypotes överbevisas av fakta eller inte!
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » ons 26 jul, 2017 13:32

Arkivforskningen går just nu på semesterfart, men jag vill inte undanhålla läsekretsen (speciellt inte signaturen "Inge") följande text:

Spårväg eller trådbuss?
I Stockholm byggdes kommunikationerna ut i takt med befolkningsökningen. Åt våra trakter byggdes Enskedebanan med slutstation vid Kyrkogårdsvägen. Banan invigdes den 1 april 1909. Redan 1913 beslöt man att studera en förlängning till Vendelsö, Örby och Södertörns villastad. Frågan bordlades 1914 med hänvisning till krigssituationen och någon spårväg till Vendelsö kom aldrig till stånd.
1915 tog Stockholms Södra Spårvägsbolag (SSB) fram ritningar på en trådbuss, som planerades gå mellan Enskede och Älta, men även de planerna somnade in. Ett sista försök att få spårväg till Älta gjordes i maj 1916 då det inbjöds till aktieteckning i Spårvägs AB Enskede – Älta. Tanken var att bygga en 3,5 km lång enkelspårig bana mellan Enskede och Älta och man studerade även möjligheten att bygga en 13 – 14 km lång bana Enskede – Älta – Vendelsö. Någon bana kom aldrig till stånd och markreservationen för spårbunden trafik genom Trollbäcken, som synts på flera kartor ända fram till 1960-talet som ”planerad förortsbana” är numera borttagen. 
Det kan vara intressant att hålla i minnet att det vid den här tiden fanns ungefär 20 villor i Älta som var bebodda vintertid och att det år 1916 i hela Tyresö bodde 629 personer, varav den mycket övervägande delen i trakten av Drevviken.   
Kartor över Hanviken och Trollbäcken utgivna så sent som 1960 hade inritat ”Planerad förortsbana”. Denna mark togs dock i anspråk för den nya vägen från Hanviksbacken till Gudö via Alléplan. I Skarpnäcks villaområde fanns även avstyckad spårvägsmark som bebyggdes så sent som på 2000-talet.

Källa:

Vi ser alltså att den spårväg/förortsbana som vi har hittat på plankartor över Hanviken började planeras redan 1916 - långt innan det fanns några konkreta planer på en tunnelbana i Stockholm. Det gäller at ha koll på kronologin var det visst någon som sa!

upplyser
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » ons 26 jul, 2017 14:19

Ja planerna handlade om en förlängning av Enskedebanan (en spårväg/förortsbana), och var som mest konkreta kring 1916. Sen blev det egentligen inget mer än några streck på de avstyckningsplaner som upprättades när området exploaterades för småhusbebyggelse, främst fritidshus.

Man måste ha stor fantasi för att tycka att detta utgör ett svar på den frågeställning som denna tråd handlar om:

"I Tunnelbaneplan 65 förutsågs att tunnelbanan skulle förlängas till Bollmora. Den stora utbyggnaden i Bollmora skedde under 60-talet, centrum invigdes 1965.
Jag undrar om man vid planeringen av området tog hänsyn till en kommande tunnelbana, åtminstone under 60-talet måste en sådan förlängning upplevts som mycket trolig.
Fanns/finns det t ex reservat för banan, eller skulle den byggas under jord?
Fanns ett definierat stationsläge, med uppgångar och allt?"

Inledningsinlägget (för den som glömt vad det handlar om...)

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav hgsldf » ons 26 jul, 2017 21:13

Jag har ett starkt minne (rätt eller fel) av att politiker och innevånare i Tyresö i mitten av 60-talet tog avstånd från tunnelbana. Försökte utan framgång hitta artiklar om detta på DN-arkiv, endera beroende på att jag är dum i huvudet, eller att DN är det.
/Göran
hgsldf
 
Inlägg: 953
Blev medlem: lör 17 okt, 2009 20:09

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » ons 26 jul, 2017 21:44

Inge skrev:
TKO skrev:Ja planerna handlade om en förlängning av Enskedebanan (en spårväg/förortsbana), och var som mest konkreta kring 1916. Sen blev det egentligen inget mer än några streck på de avstyckningsplaner som upprättades när området exploaterades för småhusbebyggelse, främst fritidshus.

Man måste ha stor fantasi för att tycka att detta utgör ett svar på den frågeställning som denna tråd handlar om:

"I Tunnelbaneplan 65 förutsågs att tunnelbanan skulle förlängas till Bollmora. Den stora utbyggnaden i Bollmora skedde under 60-talet, centrum invigdes 1965.
Jag undrar om man vid planeringen av området tog hänsyn till en kommande tunnelbana, åtminstone under 60-talet måste en sådan förlängning upplevts som mycket trolig.
Fanns/finns det t ex reservat för banan, eller skulle den byggas under jord?
Fanns ett definierat stationsläge, med uppgångar och allt?"

Inledningsinlägget (för den som glömt vad det handlar om...)

/TKO


Men det står ju i det stycke du själv citerat att reservaten fanns kvar till 60-talet. Dessutom har det framkommit sedan tidigare att man fortfarande kan se resterna av dem på tomtkartor. Du frågade om det fanns reservat.


Läs innantill - jag skrev 'reservat för BANAN'. 'Banan' syftar naturligtvis på det jag tagit upp tidigare i texten, nämligen den tunnelbanegren som presenterades i Tunnelbaneplan 1965. De olika reservat och byggnadsplaner som signaturen 'Inge' tjatar om har inget med detta att göra. Om frågan hade varit att hitts vilka spårvägs/förortsbane/tunnelbanereservat som helst hade det varit relevant - men nu var ju inte det uppgiften. Är det tydligt nog?

en något trött
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » ons 26 jul, 2017 21:52

hgsldf skrev:Jag har ett starkt minne (rätt eller fel) av att politiker och innevånare i Tyresö i mitten av 60-talet tog avstånd från tunnelbana. Försökte utan framgång hitta artiklar om detta på DN-arkiv, endera beroende på att jag är dum i huvudet, eller att DN är det.
/Göran


Om detta vet jag - ännu - intet. Men en bra bit in på 60-talet pågick ett planeringssamarbete för den nya tunnelbanan mellan Stockholm, Nacka och Tyresö. Jag har hittat detaljplaner i Nacka från början av 70-talet där tunnelbanan till Älta/Bollmora finns med som en förutsättning.

Men vi har säkert anledning att återkomma till denna frågeställning!

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Ute och åker » ons 26 jul, 2017 21:54

TKO skrev:
Inge skrev:
TKO skrev:Ja planerna handlade om en förlängning av Enskedebanan (en spårväg/förortsbana), och var som mest konkreta kring 1916. Sen blev det egentligen inget mer än några streck på de avstyckningsplaner som upprättades när området exploaterades för småhusbebyggelse, främst fritidshus.

Man måste ha stor fantasi för att tycka att detta utgör ett svar på den frågeställning som denna tråd handlar om:

"I Tunnelbaneplan 65 förutsågs att tunnelbanan skulle förlängas till Bollmora. Den stora utbyggnaden i Bollmora skedde under 60-talet, centrum invigdes 1965.
Jag undrar om man vid planeringen av området tog hänsyn till en kommande tunnelbana, åtminstone under 60-talet måste en sådan förlängning upplevts som mycket trolig.
Fanns/finns det t ex reservat för banan, eller skulle den byggas under jord?
Fanns ett definierat stationsläge, med uppgångar och allt?"

Inledningsinlägget (för den som glömt vad det handlar om...)

/TKO


Men det står ju i det stycke du själv citerat att reservaten fanns kvar till 60-talet. Dessutom har det framkommit sedan tidigare att man fortfarande kan se resterna av dem på tomtkartor. Du frågade om det fanns reservat.


Läs innantill - jag skrev 'reservat för BANAN'. 'Banan' syftar naturligtvis på det jag tagit upp tidigare i texten, nämligen den tunnelbanegren som presenterades i Tunnelbaneplan 1965. De olika reservat och byggnadsplaner som signaturen 'Inge' tjatar om har inget med detta att göra. Om frågan hade varit att hitts vilka spårvägs/förortsbane/tunnelbanereservat som helst hade det varit relevant - men nu var ju inte det uppgiften. Är det tydligt nog?

en något trött
Thomas K Ohlsson

Men... Tunnelbaneplan 1965 var ju bara av principiell natur, och sträckningarna i olika riktningar var ju bara av schematisk karaktär. Sådant kan ju rimligtvis inte leda till reservat. Så frågan besvarar ju liksom sig själv om man betänker förutsättningarna. :)
Ute och åker
 
Inlägg: 570
Blev medlem: sön 21 aug, 2016 7:02

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » ons 26 jul, 2017 22:04

Som jag skrev nyss så fortsatte förprojekteringen av den nya tunnelbanegrenen under åtminstone hela 60-talet, se även de kartskisser som jag tidigare presenterat. Frågan är när detta arbete avbröts, eller möjligen avslutades då önskad detaljeringsgrad uppnåtts.
Tunnelbaneplan 1965 innehåller även en tidsplan för hur projekteringen bör bedrivas för att inte överbelasta berörda organ - Bollmoragrenen ligger av naturliga skäl sent i turordningen.

Men även detta - eller kanske speciellt detta - hoppas jag återkomma till efter sommaren!

förklarar
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Lars_L » ons 26 jul, 2017 22:38

Kunde inte låta bli att titta lite i DN och den 26 maj 1967 har man en ganska intressant artikel av Rebecka Tarschys (som ju brukade skriva om konst och arkitektur), där skriver man en artikel med titeln: "Vad är det för fel på Bollmora?" att "Stadsplanen gjordes upp för bilburen förort, inte tal om T-bana hit från början."

Senare på samma sida "Bussen är Bollmoras Stockholmskommunikation. Var tiondeminut i rusningstider; nattbussar finns. Tunnelbanan var aldrig med i Bollmoras ursprungliga plan. Man byggde för den bilburna staden. Nu har regionplanen fått ändra sig, och framåt 1970-talet blir det tunnelbana hit. "

Frågan här förstås vad man menar med regionplanen. Hade man verkligen hunnit införa ändringarna redan i maj 1967?

Den 28 juni 1966 står också i DN om att styrelsen för KSL inför budgeten 1967 begär i uppdrag "att ytterligare utreda frågan om förlängning av det första tunnelbanesystemet (Hässelby strand - Bagarmossen respektive Farsta och Hagsätra) från Bagarmossen till Bollmora".

I en artikel - som egentligen handlar om vatten och avlopp i älta av Kerstin Käll - från 26 september 1968, står det "Om tunnelbanan skall byggas vet myndigheterna ännu inte. Stockholms stad, Nacka och Tyresö skall först utreda om den behövs och i sådana fall var den skall dras fram. Dessa överläggningar har ännu inte börjat. Men när de sätter igång beräknas de ta ett par år."

Nu får man ju ta detta för vad det är. Tidningsartiklar där missförstånd kan förekomma etc. Men tycker ändå det är intressant mot bakgrund av att man i många faktatexter man hittar på nätet vill få det att framstå som att det var så klart med tunnelbana. Det kanske bara blev några utkast på kartor av den typen som TKO redan har hittat?
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Ute och åker » ons 26 jul, 2017 23:16

Lars_L skrev:I en artikel - som egentligen handlar om vatten och avlopp i älta av Kerstin Käll - från 26 september 1968, står det "Om tunnelbanan skall byggas vet myndigheterna ännu inte. Stockholms stad, Nacka och Tyresö skall först utreda om den behövs och i sådana fall var den skall dras fram. Dessa överläggningar har ännu inte börjat. Men när de sätter igång beräknas de ta ett par år."

Nu får man ju ta detta för vad det är. Tidningsartiklar där missförstånd kan förekomma etc. Men tycker ändå det är intressant mot bakgrund av att man i många faktatexter man hittar på nätet vill få det att framstå som att det var så klart med tunnelbana. Det kanske bara blev några utkast på kartor av den typen som TKO redan har hittat?

Har det nånsin varit mer klart med tunnelbana till Bollmora, än vad det varit mot Lidingö, Hansta eller Täby som det varit lika detaljerade ritningar kring och... lika motsträviga kommuner? Man ska väl inte sälja skinnet innan björnen är skjuten, eller hur det nu var! :cheesygrin:

Ja visst ja, nu var det visst inte björn som var ute och jagades utan reservat. Ja, men jag undrar om det inte blivit några sådana längs de tänkta och nämnda sträckorna? Naturreservat! :shock:
Ute och åker
 
Inlägg: 570
Blev medlem: sön 21 aug, 2016 7:02

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav Lars_L » tor 27 jul, 2017 7:52

Ute och åker skrev:
Lars_L skrev:I en artikel - som egentligen handlar om vatten och avlopp i älta av Kerstin Käll - från 26 september 1968, står det "Om tunnelbanan skall byggas vet myndigheterna ännu inte. Stockholms stad, Nacka och Tyresö skall först utreda om den behövs och i sådana fall var den skall dras fram. Dessa överläggningar har ännu inte börjat. Men när de sätter igång beräknas de ta ett par år."

Nu får man ju ta detta för vad det är. Tidningsartiklar där missförstånd kan förekomma etc. Men tycker ändå det är intressant mot bakgrund av att man i många faktatexter man hittar på nätet vill få det att framstå som att det var så klart med tunnelbana. Det kanske bara blev några utkast på kartor av den typen som TKO redan har hittat?

Har det nånsin varit mer klart med tunnelbana till Bollmora, än vad det varit mot Lidingö, Hansta eller Täby som det varit lika detaljerade ritningar kring och... lika motsträviga kommuner? Man ska väl inte sälja skinnet innan björnen är skjuten, eller hur det nu var! :cheesygrin:

Ja visst ja, nu var det visst inte björn som var ute och jagades utan reservat. Ja, men jag undrar om det inte blivit några sådana längs de tänkta och nämnda sträckorna? Naturreservat! :shock:


Frågan är väl om det någonsin varit så detaljerade ritningar kring Bollmora - alltså som på något sätt blivit beslutade som ett mer formellt förslag. Jag tycker TKO:s arkivfynd och mina artiklar tyder på att man arbetade lite på olika lösningar på de olika stadsbyggnadskontoren, men troligen framförallt inom KSL. Men att man nog inte hann med att enas över kommunerna. Helt klart låg ju detta ändå långt fram i tiden eftersom det förutsatte utbyggnaden till Nacka först, och innan den var klar, ville nog inte Nacka kommun prioritera detta.

När så Järvautbyggnaden blev så förskjuten, hann ju oljekrisen uppstå och sedan minskade befolkningen i Stockholm, varvid det väl inte längre sågs som lika viktigt att bygga ut tunnelbanan. En orsak till att bygga koppla bort Hagsätragrenen från tub 1 var ju att kapaciteten inte skulle räcka, men helt plötsligt räckte den och då var det kanske inte värt kostnaderna för att bygga till Nacka? I alla fall kan man tänka sig att intresset från Stockholms stad blev betydligt mindre.

Nu var ju det här en mellanperiod också innan SL formellt hamnat under landstinget. När väl den förskjutningen gjorts, var det ju enklare att kunna driva det därifrån, utan lika mycket inblandning från kommunerna. Men så länge den nya kollektivtrafikorganisationen låg som kommunalförbund, så behövde man ha ett mer aktivt stöd från de medverkande kommunerna.

Nåväl, till Lidingö över bron var väl ganska långt framgånget. Där tror jag egentligen bara det hela stoppades just av att det inte fanns en bra lösning för att hantera detta mellan Stockholms stad och Lidingö. Hade man redan då haft ett SL som kunde driva det som ett eget projekt hade det kanske varit lättare?

Utredningen till Täby hade väl kommit längre. Där fanns ju dock två alternativa sträckningar och även där var det väl i och för sig problem med att kommaöverens med både Danderyd och Täby om sträckning.

Men huvudorsaken till att det inte blev någon mer tunnelbaneutbyggnad var nog att Järvautbyggnaden (och det man hade kvar att bygga på röda linjen) tog så mycket resurser att det andra, liksom många projekt idag, har fått stå på väntelistan. När det sedan var dags för att kunna bygga, hade situationen förändrats både ekonomiskt och utifrån behovet av att exploatera nya områden för bostäder.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » tor 27 jul, 2017 13:32

Inge skrev:Det ligger nog en del i att det aldrig var riktigt klart. I varje fall inte på 60-talet. Det ligger också en fundamental missuppfattning i själva frågeställningen som ponerar att detta på något vis skulle vara ett 60-tals initiativ.

Det jag sökt påvisa i tidigare inlägg är att projektet är mycket äldre. Det som skedde på 60-talet var en revidering. En revidering som inte blev mer klar än att bilden blev otydligare än tidigare.


Vi har som redan framgått helt olika uppfattning i denna fråga. Och eftersom åsikterna är så diametralt motsatta kan bara en av oss ha rätt.
En av oss fattar inte skillnaden mellan den "förortsbana" som skulle försörja en gles egnahemsbebyggelse och den tunnelbanan som föreslogs som ett alternativ att trafikförsörja den tunga flerfamiljsbebyggelse i Bollmora som Tyresö kommun plötsligt planerade för. Ett enkelt sätt att se skillnaden är att rita upp dels bansträckningen från 1916 och den från 60-talet - då ser man att de inom Tyresö kommun inte sammanfaller annat än precis vid gränsen mot Stockholms stad.

Om vi vill se ett samband mellan dessa två så olika förslag så är det snarare att tunnelbaneplanerna gjorde att Tyresö en gång för alla plockade bort "reservatet" för den gamla förortsbanan och använde stora delar av marken för vägbyggen. I praktiken hade dock förortsbanetanken varit död sedan 20-talet, ja det går utan att överdriva alltför mycket att påstå att den egentligen aldrig vara nära att förverkligas.

Om man prompt måste leta efter föregångare till tunnelbaneprojektet är det bättre att titta på det första förslaget till en "Saltsjöbana" med tillhörande förortsbebyggelse... men det är en helt annan fråga som vi gärna kan lämna utanför den här tråden.

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav TKO » tor 27 jul, 2017 14:50

Lars_L skrev:Kunde inte låta bli att titta lite i DN och den 26 maj 1967 har man en ganska intressant artikel av Rebecka Tarschys (som ju brukade skriva om konst och arkitektur), där skriver man en artikel med titeln: "Vad är det för fel på Bollmora?" att "Stadsplanen gjordes upp för bilburen förort, inte tal om T-bana hit från början."

Senare på samma sida "Bussen är Bollmoras Stockholmskommunikation. Var tiondeminut i rusningstider; nattbussar finns. Tunnelbanan var aldrig med i Bollmoras ursprungliga plan. Man byggde för den bilburna staden. Nu har regionplanen fått ändra sig, och framåt 1970-talet blir det tunnelbana hit. "

Frågan här förstås vad man menar med regionplanen. Hade man verkligen hunnit införa ändringarna redan i maj 1967?


Här undrar jag om det skett en sammanblandning mellan begreppen "regionplan" och "stadsplan"?

I den regionplan som fortfarande gällde (RP58) planerades för en ganska sparsam bebyggelse i Bollmora. De planer (översiktsplaner, stadsplaner) som Tyresö kommun gjorde under 60-talet pekade mot en betydligt större befolkning än vad som förutsågs i RP58. Även Nacka planerade för en större befolkning än vad som tidiagre förutsats. Vi ska komma ihåg att i RP58 ingick varken tunnelbana till Nacka eller Bollmora (ej heller till Mörby/Täby, men väl Skärsätra). Detta var - som tidigare påpekats - anledningen till att TBP65 föreslår en mer omfattande utbyggnad tunnelbanenätet - bland annat med grenar till Nacka Centrum och Älta/Bollmora.

Lars_L skrev:Den 28 juni 1966 står också i DN om att styrelsen för KSL inför budgeten 1967 begär i uppdrag "att ytterligare utreda frågan om förlängning av det första tunnelbanesystemet (Hässelby strand - Bagarmossen respektive Farsta och Hagsätra) från Bagarmossen till Bollmora".

I en artikel - som egentligen handlar om vatten och avlopp i älta av Kerstin Käll - från 26 september 1968, står det "Om tunnelbanan skall byggas vet myndigheterna ännu inte. Stockholms stad, Nacka och Tyresö skall först utreda om den behövs och i sådana fall var den skall dras fram. Dessa överläggningar har ännu inte börjat. Men när de sätter igång beräknas de ta ett par år."

Nu får man ju ta detta för vad det är. Tidningsartiklar där missförstånd kan förekomma etc. Men tycker ändå det är intressant mot bakgrund av att man i många faktatexter man hittar på nätet vill få det att framstå som att det var så klart med tunnelbana. Det kanske bara blev några utkast på kartor av den typen som TKO redan har hittat?


Ibland måste man gå över ån efter vatten, eller i det här fallet över kommungränsen för att få ett hum om hur det förhöll sej med utredningen av tunnelbanan till Älta/Bollmora. I stadsplaner över delområden i Älta antagna i slutet av 60-talet finns följande text i planbeskrivningen:

”I samband med framläggandet av regionplaneskissen i december 1966 gjorde stadsarkitektkontoret i samråd med regionplanekontoret och representanter för Tyresö och Stockholm vissa studier av lämpliga sträckningar av en tunnelbana inom denna sektor samt konsekvenserna därav för bebyggelsen. Dessa har visat på att tidigare fattade beslut beträffande Ältas utbyggnad låter sej väl inpassa i en sådan planering.”
(Dp 5632 upprättad i februari 1967)

Vad som hände sen vet vi/jag ännu inte. Skissandet verkar ha fortsatt, åtminstone avseende Bollmora som vi sett av tidigare arkivfynd. Men hur detaljerat det blev samt när och varför arbetet avbröts/avslutades återstår att ta reda på. Några direkta spår av tunnelbaneplaneringen utöver denna och liknande texter har jag (ännu) inte funnit bland fastställda stads- och detaljplaner, inte ens ett enda litet ”reservat”! Men som jag ska ta upp i ett senare inlägg är begreppet ”reservat” lite flytande – jag kan inte hitta någon planteknisk definition av termen.

Tack till alla som engagerar sej i detta - speciellt tack till "Lars_L" för källmaterial!

En belysande exposé över hur Stockholmsregionens infrastruktur och bebyggelse utvecklat sej från mitten av 50-talet, med tonvikt på att jämföra olika regionplaner dels med varandra och dels med hur det verkligen blev finns här:

[url]http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Öppet%20forum%20för%20boendeplanering/Stockholmsregionen%20under%2060%20ar.pdf[/url]
(jag får inte till länken, så kopiera och klistra in om du vill läsa filen!)

Tack för ordet!

Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7585
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Tunnelbana till Bollmora - då och nu?

Inläggav C12C3C3C12 » fre 28 jul, 2017 16:01

Jag pratade med en spårvagnskondis om det med tunnelbana till Tyresö från Bagarmossen på 60-talet, SS hade frågat invånarna i Tyresö om det, dom röstade för fortsatt busstrafik.
C12C3C3C12
 
Inlägg: 1483
Blev medlem: mån 08 nov, 2010 13:50

Föregående

Återgå till Spårtrafik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster