Switch to full style
Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl.

Kategoriregler

Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Allmänna forumregler
Besvara

T-Centralen - Odenplan

mån 03 apr, 2017 22:20

Enligt vad som framgått i tidningar så föreslås nu att Roslagsbanan byggs till Odenplan och vidare till T-Centralen. Förut har det mest kännts som alternativa slutstationer, alltså Odenplan eller T-Centralen. Man frågar sig om det inte med liggande förslag blir en viss överkapacitet på just den relationen. Med Gröna linjen tar det i dag fyra minuter mellan dessa platser. Om några månader öppnas Citybanan. Förmodligen går det fortare, kanske två minuter. Men stationerna ligger djupare, så det går kanske på ett ut från entré till entré. Eftersom Roslagsbanan har både annan spårvidd och annan spänning/strömart än pendeln så måste alltså ytterligare en tunnel byggas mellan dessa platser. Som jag förstår måste den bli i det närmaste parallell med med Citybanan (kanske kan servicetunneln bli gemensam). Känns inte det som lite "overkill" med så många många spår på just den sträckan?

Re: T-Centralen - Odenplan

mån 03 apr, 2017 22:44

Anders Hanquist skrev:Enligt vad som framgått i tidningar så föreslås nu att Roslagsbanan byggs till Odenplan och vidare till T-Centralen. Förut har det mest kännts som alternativa slutstationer, alltså Odenplan eller T-Centralen. Man frågar sig om det inte med liggande förslag blir en viss överkapacitet på just den relationen. Med Gröna linjen tar det i dag fyra minuter mellan dessa platser. Om några månader öppnas Citybanan. Förmodligen går det fortare, kanske två minuter. Men stationerna ligger djupare, så det går kanske på ett ut från entré till entré. Eftersom Roslagsbanan har både annan spårvidd och annan spänning/strömart än pendeln så måste alltså ytterligare en tunnel byggas mellan dessa platser. Som jag förstår måste den bli i det närmaste parallell med med Citybanan (kanske kan servicetunneln bli gemensam). Känns inte det som lite "overkill" med så många många spår på just den sträckan?

Svårt att inte hålla med!
Det som känns viktigast av allt är att det inte förorsakar ännu en nergång från den undre plattformen för grön och röd linje! Det finns inte mycket utrymme kvar där att röra sig på. Men stationen kommer väl att hamna djupt, så befintliga nedgångar räcker.

Hade det inte varit bättre att låta Roslagsbanan gå till ny underjordisk station vid Tekniska högskolan och därifrån till T-centralen? Om nu T-centralen är ett viktigt mål. De som har mål vid Odenplan kan ju ta pendeln sista biten. Detta skulle ju avlasta röd T-bana som nu är hårt belastad på sträckan som passerar Tekniska högskolan.

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 8:44

Kapacitetsmässigt blir det perfekt med Roslagsbanan via Odenplan. En stor del av resenärerna från Röda linjen flyttas ju över till Roslagsbanan. Det är fullständigt irrationelt att irritera sig på att det blir tre parallella spårsystem mellan T-Centralen och Odenplan.

Skulle man bygga Roslagsbanan via Tekniska Högskolan istället för Odenplan skulle det bli mycket sämre resmöjligheter, det behöver jag knappast förklara närmare.

Det skulle inte heller bli större avlastning av tunnelbanan Tekniska Högskolan - T-Centralen, snarare tvärtom. En stor del av de som annars skulle byta vid Odenplan till Roslagsbanan skulle då byta till tunnelbanan vid T-Centralen istället.

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 12:43

Inge skrev:
AdrianLangemar skrev:Kapacitetsmässigt blir det perfekt med Roslagsbanan via Odenplan. En stor del av resenärerna från Röda linjen flyttas ju över till Roslagsbanan. Det är fullständigt irrationelt att irritera sig på att det blir tre parallella spårsystem mellan T-Centralen och Odenplan.

Skulle man bygga Roslagsbanan via Tekniska Högskolan istället för Odenplan skulle det bli mycket sämre resmöjligheter, det behöver jag knappast förklara närmare.

Det skulle inte heller bli större avlastning av tunnelbanan Tekniska Högskolan - T-Centralen, snarare tvärtom. En stor del av de som annars skulle byta vid Odenplan till Roslagsbanan skulle då byta till tunnelbanan vid T-Centralen istället.


Nu har du helt fel !

Tunnelbanan avlastas idag genom att Roslagsbanan ansluter på rätt sida om Östermalmstorg. Därmed kan Roslagsbanans resenärer idag föras vidare genom den överblivna kapacitet som ändå finns i motriktningen.

När/om man genomfört den vansinniga omdragningen till T-centralen kommer Roslagsbanan resenärer tvärt om att precis som alla andra resenärer som byter vid T-centralen, för att åka till Östermalm, bidra till den redan idag kritiska belastningen på sträckan.


Du menar alltså att den del av Roslagsbanans resenärer som har Östermalmstorg eller Gärdet/Ropsten som slutmål inte kommer att byta till t-bana vid Universitetet (där övergångsmöjligheterna rimligtvis kommer att förbättras kraftigt om RBs nedgrävning påbörjas redan där), utan istället kommer att sitta kvar på tåget, åka förbi Odenplan, för att slutligen byta till t-bana först vid T-centralen? Och att denna eventuella nackdel överstiger fördelen med att Roslagsbanans hela upptagningsområde knyts till pendeltågsnätet och t-grön vid Odenplan, och med t-blå och centralen vid T-centralen? Samt ger gångavstånd till besöksmål i hela City och Vasastan?

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 13:35

Inge skrev:Om man (för att hålla oss inom ämnet) avbryter bygget vid Odenplan blir naturligtvis den samhällsekonomiska förlusten mindre, även om den fortsatt skulle bli stor. Dels eftersom man spar pengar, dels eftersom den negativa systemeffekten begränsas. Den vinst som uteblir, direkta byten till blå linje samt gångavstånd till Åhléns, får ses som marginell. (Även om landstingshuset råkar ligga längs blå linje.)


Oavsett vad du tror så är det många i Nordostsektorn som faktiskt har sina målpunkter vid T-Centralen och söderut. En viktig orsak till att förlänga Roslagsbanan är ju att avlasta tunnelbanan Tekniska Högskolan - T-Centralen. Om Roslagsbanan skulle vända vid Odenplan skulle det bli för hög belastning på tunnelbanan Odenplan - T-Centralen istället.

Enda nackdelen är att Ropstenstågen får något högre belastning mellan T-Centralen och Östermalmstorg.

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 13:56

Inge skrev:Även Mörbytågen får naturligtvis extra belastning och det är ingen liten nackdel eftersom detta är den mest kritiska sträckan i hela systemet.

Nej. De får lägre belastning än nu eftersom många resenärer kommer att ta Roslagsbanan istället.

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 14:09

Inge skrev:För övrigt är det irrelevant hur många som skall 'söderut'. De kan lika gärna byta till någon av de tunnelbanor som redan finns mellan Odenplan och T-Centralen vid Odenplan, om de i alla fall skall vidare med dessa.

(Eller ännu hellre den som redan finns mellan Östra och T-Centralen, Slussen etc.)

Jag har ju redan skrivit det. Det finns inte plats för fler resenärer Odenplan - T-Centralen och sträckan Tekniska Högskolan - T-Centralen behöver avlastas.

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 16:56

Inge skrev:Nu har du helt fel !

Tunnelbanan avlastas idag genom att Roslagsbanan ansluter på rätt sida om Östermalmstorg. Därmed kan Roslagsbanans resenärer idag föras vidare genom den överblivna kapacitet som ändå finns i motriktningen.

När/om man genomfört den vansinniga omdragningen till T-centralen kommer Roslagsbanan resenärer tvärt om att precis som alla andra resenärer som byter vid T-centralen, för att åka till Östermalm, bidra till den redan idag kritiska belastningen på sträckan.


Den största belastningen på Röda linjen i morgonrusningen måste väl ändå vara i södergående riktning från Danderyds sjukhus där ett flertal bussar lastar av folk, via Tekniska högskolan där de tre tunga linjerna 639, 670 och 676 släpper av folk, där de flesta har T-centralen eller resmål söder om denna som mål. Att majoriteten av resenärerna på alla bussar på 600-linjerna som reser från Roslagen har Östermalm som resmål har jag svårt att tro.
Om vissa resenärer under morgonrusningen får byta till Röda linjen på T-centralen och därefter åka ut mot Östermalmstorg och Tekniska högskolan, så blir väl detta ändå i den "outnyttjade" motrusningen?

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 16:58

Inge skrev:Du har skrivit det. Men det är ju helt fel. Det är åt andra hållet tågen är fulla, inte åt det håll Roslagsbaneresenärerna idag åker. Att skifta riktning på deras resor genom att dra fram Roslagsbanan till T-Centralen är alltså direkt kontraproduktivt för tunnelbanans kapacitet.


Jag säger inte att du har fel, men det låter underligt i mina öron. Finns det någon officiell passagerarstatistik över reseströmmarna från SL och MTR, som kan bekräfta dina påståenden?

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 20:20

Inge skrev:De största volymerna är norrgående i morgonrusningen från T-centralen till Östermalmstorg. Det gäller även räknat per tåg. (Det går ju betydligt fler tåg här än södergående från Tekniska högskolan)

Resenärer från Roslagen åker idag med de tåg som ändå måste gå på grund av resenärsströmmen i andra riktningen. Vilket naturligtvis också medför att nuvarande lösning har betydligt lägre driftskostnader, nära noll, än en Roslagsbana till T-Centralen.

Ja, det finns statistik från både SL och MTR som är tillgänglig.


Med tanke på att du med "Roslagen" innefattar alla resenärer från Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Täby och Danderyds kommuner, som ska in mot Centralen under mornarna, så borde det ju vara rätt trångt ändå i södergående riktning. Inte bara vara ett fåtal som ändå kan åka med lite glest utspridda i tomtågen.

Vad är det på Östermalmstorg som drar så mycket folk söderifrån och från City att åka just dit varje morgon?

Re: T-Centralen - Odenplan

tis 04 apr, 2017 22:37

Belastningen från T-Centralen till Östermalmstorg på tågen mot Mörby Centrum kommer antagligen att minska i morgonrusningen. Antalet resenärer som förs över till Roslagsbanan lär vara fler än hälften av antalet resenärer från Roslagsbanan som ska till Östermalmstorg.

Re: T-Centralen - Odenplan

ons 05 apr, 2017 15:05

Å denna återkommande underbart konstruktiva ton och detta härliga bemötande på detta forum! Vänner, det är fullt möjligt vara trevliga mot varandra och samtidigt diskutera. Viktigt detta, annars kan jag tänka mig att många inte tycker det är lönt att ge sig in i debatten. Jag är en av dem.

Men nu kör vi ändå, till sakfrågorna. Om jag förstått Inge rätt så säger Inge alltså:
* På linje 14 är det som tjorvigast norrgående mellan T-Centralen och Östermalmstorg i maxtimmen, alltså i motrusningen. Det är den sträckan enbart och den riktningen som är problemet.
* Att dra Roslagsbanan till T-Centralen gör att de resenärer som ska till Östermalmstorg, som tidigare åkte i medrusning från Tekniska högskolan nu åker hela vägen in till City och byter där mot Östermalmstorg och därmed gör det ännu tjorvigare den sträckan. Storleken på denna grupp resenärer är irrelevant; även om den är liten blir påverkan stor på marginalen.
* Att göra Roslagsbanan mer attraktiv i form av kortare restid (både reell och upplevd) och tätare trafik och därmed öka antalet trafikanter spär på problemet än mer.

Är det rätt uppfattat? Nu samlar sig en massa frågor i mitt huvud. Är genuint nyfiken på vad Inge och ni andra tänker!

Låt oss gruppera dem, antagande om resandemönster först och stora frågan om Nordostsektorns utveckling av kollektivtrafiken senare.

Vad vet vi om dagens resenärer på "tjorvsträckan"? Varifrån kommer de? Vart ska de? Blir det tydligt luftigare efter Östermalmstorg eller fortsätter "tjorvet" längre norrut?

På vilket sätt kommer framtida kollektivtrafikförändringar påverka "tjorvet"? Kan möjligen blå linjes förlängning avlasta så att resenärer söderifrån istället kliver av vid Kungsträdgården? Kan röda linjens nya vagnar och signalsystem lätta på trycket? Eller är det rimligt att tro att "tjorvet" kommer bestå på grund av t. ex. befolkningstillväxten? Finns det andra ev framtida projekt som kan minska problemet? Tänker närmast på förbättrade bytespunkter i t ex Danderyd. Känns som viktiga frågor att besvara eftersom det enligt Inges resonemang är marginaleffekten som är argumentet mot att dra Roslagsbanan till Centralen.

Trots marginaleffekten tycker jag det också är relevant att diskutera hur många resenärer från Roslagsbanan som har Östermalmstorg som målpunkt. (Antar här att vill man till Stadion och Tekniska högskolan så tar man inte denna färdväg). Och hur många av dessa skulle i verkligheten välja att ta röda till Östermalmstorg? Finns det inte skäl att tro att en stor andel av dessa istället skulle gå från T-centralen? Är detta antal försumbart så blir det ju ingen effekt på marginalen.

Så till min andra frågehög. Eller egentligen en enda fråga, riktad till Inge. Låt oss nu säga att svaren på ovanstående frågor gett vid handen att din kritik är riktig. Vad är i så fall en bättre lösning som samtidigt förbättrar och försnabbar resorna till och från nordost (och därmed ökar den låga kollektivtrafikandelen som råder idag)?

Undrar ödmjukt Gustav

Re: T-Centralen - Odenplan

ons 05 apr, 2017 16:34

Utan att själv ha någon egen personlig erfarenhet av hur resandeströmmarna ser ut morgontid från T-Centralen mot Östermalmstorg, undrar jag fortfarande: Om det nu ser ut som Inge påstår; Vad är det just på Östermalmstorg som drar så mycket folk? Finns där väldigt många stora arbetsgivare som kräver arbetspendling söderifrån, just till denna tunnelbanestation?

Re: T-Centralen - Odenplan

ons 05 apr, 2017 21:49

Inge skrev:Det finns väldigt många arbetsgivare där, ja. Sedan är det inte bara söderifrån, utan även väster och norrifrån. Alla utom just de från nordost tvingas åka med en och samma tunnelbanelinje.

Det enklaste och förmodligen bästa sättet att förbättra kollektivtrafiken från nordost hade förstås varit att bygga ut tunnelbanan.


Dock förblir det ytterst svårt att tro på dina argument, då de framförs i Twitter-korta otrevliga/oartiga inlägg utan källhänvisningar och statistik. Eller helt uteblivna svar, som t.ex till inlägget från Gustav. Man ska ju inte behöva ställa följdfrågor i evighet för att behöva dra svar/argument/källor ur någon. "Väldigt många arbetsgivare" var ju t.ex inte direkt någon detaljerad lista.

Re: T-Centralen - Odenplan

tor 06 apr, 2017 10:40

Intressant att en diskussion uppstod kring nu liggande förslag (Odenplan+City)

Vad sägs om följande alternativ:

1) En ny bytesstation för tunnelbanans röda linje och för Roslagsbanan anläggs vid Albano. Det är långt avstånd mellan tunnelbanestationerna Tekniska högskolan och Universitetet. Vid Albano byggs just nu mycket relaterat till utbildning/forskning. Här kan då ett smidigt byte RB/Tub ske (ersätter Östra station/Tekniska högskolan). OM det i en framtid blir persontrafik på Värtabanan så tillkommer ännu en bytesmöjlighet.

2) RB dras från den här tänkta Albanostationen vidare till Odenplan där byte kan ske till Gröna linjen och till pendeltåg.

3) I stället för en parallelltunnel till T-Centralen/City dras tunneln till en slutstation Rådhuset, vilket ger bytesmöjlighet till Blå linjen.

Detta skulle enligt min mening ge bytesmöjlighet till alla tunnelbanor samt pendeltåg, men med viss spridning av bytena och inte bidra till ytterligare koncentration av trängsel vid T-Centralen/City/Centralstationen.

Helt galet, eller något att tänka på? Fördelar, problem etc?

Re: T-Centralen - Odenplan

tor 06 apr, 2017 17:34

Inge skrev:Faktum kvarstår oavsett om du känner dig lite ledsen över att ha fel. Det finns ingen anledning för mig att lista bolagsadresser på Östermalm, bara för att du önskar en lista. Vem vet kanske har du fortfarande någon telefonkatalog kvar som du kan sitta och bläddra i?


För mig handlar det inte om att nån måste ha "rätt" och den andre "fel". Jag är inte ute efter att "vinna" nån debatt, då allt inte är svart eller vitt i min världsbild. Om du är ute efter att motbevisa alla andra i detta forum verkar dock din linje med oartighet och otrevlighet samt din eviga vägran att påvisa några som helst källor (annat än att du "vet" att du har "rätt") ingen vidare effektiv taktik för att få de andra att ta dig och dina åsikter (det du påstår vara absoluta "sanningar") på fullt allvar.

Gustav väntar nog fortfarande på ett detaljerat svar från dig, som väl bör vara ungefär lika långt som hans eget inlägg. Eller räcker ett 140-tecken kort surt otrevligt "Trump-inlägg", tycker du? Fast det kanske är så att det "finns ingen anledning för dig" att nedlåta dig till att skriva dylika svar?

Re: T-Centralen - Odenplan

tor 06 apr, 2017 18:43

Anders Hanquist skrev:Intressant att en diskussion uppstod kring nu liggande förslag (Odenplan+City)

Vad sägs om följande alternativ:

1) En ny bytesstation för tunnelbanans röda linje och för Roslagsbanan anläggs vid Albano. Det är långt avstånd mellan tunnelbanestationerna Tekniska högskolan och Universitetet. Vid Albano byggs just nu mycket relaterat till utbildning/forskning. Här kan då ett smidigt byte RB/Tub ske (ersätter Östra station/Tekniska högskolan). OM det i en framtid blir persontrafik på Värtabanan så tillkommer ännu en bytesmöjlighet.

2) RB dras från den här tänkta Albanostationen vidare till Odenplan där byte kan ske till Gröna linjen och till pendeltåg.

3) I stället för en parallelltunnel till T-Centralen/City dras tunneln till en slutstation Rådhuset, vilket ger bytesmöjlighet till Blå linjen.

Detta skulle enligt min mening ge bytesmöjlighet till alla tunnelbanor samt pendeltåg, men med viss spridning av bytena och inte bidra till ytterligare koncentration av trängsel vid T-Centralen/City/Centralstationen.

Helt galet, eller något att tänka på? Fördelar, problem etc?


Norra Länkens vägtunnelsystem lägger nog lite hinder i vägen kanske?

Re: T-Centralen - Odenplan

tor 06 apr, 2017 22:13

Kjell L skrev:
Anders Hanquist skrev:Intressant att en diskussion uppstod kring nu liggande förslag (Odenplan+City)

Vad sägs om följande alternativ:

1) En ny bytesstation för tunnelbanans röda linje och för Roslagsbanan anläggs vid Albano. Det är långt avstånd mellan tunnelbanestationerna Tekniska högskolan och Universitetet. Vid Albano byggs just nu mycket relaterat till utbildning/forskning. Här kan då ett smidigt byte RB/Tub ske (ersätter Östra station/Tekniska högskolan). OM det i en framtid blir persontrafik på Värtabanan så tillkommer ännu en bytesmöjlighet.

2) RB dras från den här tänkta Albanostationen vidare till Odenplan där byte kan ske till Gröna linjen och till pendeltåg.

3) I stället för en parallelltunnel till T-Centralen/City dras tunneln till en slutstation Rådhuset, vilket ger bytesmöjlighet till Blå linjen.

Detta skulle enligt min mening ge bytesmöjlighet till alla tunnelbanor samt pendeltåg, men med viss spridning av bytena och inte bidra till ytterligare koncentration av trängsel vid T-Centralen/City/Centralstationen.

Helt galet, eller något att tänka på? Fördelar, problem etc?


Norra Länkens vägtunnelsystem lägger nog lite hinder i vägen kanske?


Rådhuset känns helt fel som slutstation. Där når man blå linje och inte mycket. Vd T-Centralen har man alla T-linjer, pendeltågen , fjärr-regionaltåg, spårväg City och gångavstånd till mycket. Ökad trängsel på T-Centralen kompenserar man med fler förbindelsevägar.
Idealiskt tycker jag vore att gå ner i tunnel före Universitetet och delad station där med omstigning direkt över plattform. Så Odenplan kanske rentav med en mellanstation vid Roslagstull och så vidare mot T-Centralen. Låter fint.

Re: T-Centralen - Odenplan

fre 07 apr, 2017 7:47

Men om vi antar att vi gör som Inge föreslår och bygger ut tunnelbanan. Det skulle väl kunn finnas två alternativ för detta som kräver rel lite tunnlande med de förslag som ligger ute.
Alt 1: Älvsjötunnelbanan tar en högersväng efter fridhemsplan mot östermalmstorg och tar därefter över en av Rödas grenar
Alt 2: Den förlorade kapciteten på gröna linjen västerut, kompenseras av att en tunnel dras från Thorlildspla/kristineberg till östermalmstorg och vidare på en av röda linjens grenar

Re: T-Centralen - Odenplan

lör 08 apr, 2017 13:59

Det är härligt tycker jag att det fortfarande finns forumdeltagare som hoppas kunna få ut mer faktaunderlag ur Inge än det ständiga "Det är så" , "Givetvis" och "Du har fel och jag har rätt". Keep on!
Besvara