Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl.

Moderatorer: Jourmaster, Infomaster

Kategoriregler
Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Allmänna forumregler

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Lars_L » mån 15 feb, 2016 8:43

Inge skrev:All väntetid skall räknas. Så även den väntetid som de snabbare resenärerna får när det varje gång tvingas vänta in de långsammare. Så även den väntetid som uppstår då bussen inte är försenad.

Om tidtabellena läggs oberoende kommer väntetiden att bli slumpmässig. Den slumpmässiga väntetiden är ungefär halva turintervallet. (Teoretiskt ökar det lite, men försumbart, pga variationen i tågen tidhållnikg.) Dvs med oberoende tidtabeller och 10 minuters intervall blir snittväntetiden 5 minuter.

Det är bättre än SLs passningförsök !

Först vid ca 15 minuters intervall når man break-even. Men fortfarande återstår de förluster passningförsöken leder till i resten av systemet. Principiellt borde man avstå sådana försök då tågen går tätare än men 20 minutersintervall även om förstörelsen är begränsad också vid 15 minutersintervall.

På Lidingö kommer det inte att finnas saklig anledning till passning annat än för nattbussarna, dvs de kvällar/nätter tågen går sent.


Fast om du läste vad jag skrev, kräver det att passningen är rätt tight, vilket man ju av det skälet också alltid haft när det gäller t-banan. Ofta har man ju valt 4-minuters avgång efter tunnelbanans ankomst.

Naturligtvis går det att räkna på detta. Och du har helt rätt i att när passningstiden börjar bli 7-8 minuter (som 21 först hade från tunnelbanans ankomst till Ropsten i decembertidtabellen vid 10-minuterstrafik, så blir det förstås fel).

Men naturligtvis kan man räkna ut en medeltid. Idén att alla resenärer skulle fördela sig jämt är iaf felaktigt jämfört med mina iakttagelser. Det brukar, borträknat gångtiden, ta ungefär 2 minuter för alla resenärer att komma fram till en busshållplats. Givetvis får de snabba (men det är ju ett fåtal som springer, och framförallt är det ett fåtal av dem som springer som tycker den osäkerheten om passningen fungerar eller inte är värd priset av att springa) vänta lite längre, samtidigt som personer med barnvagnar aldrig hinner med passningen (i princip). Men denna andel är ju mindre än de resenärer som kommer inom de 2 minuterna. Men det är ju genomsnittet som man måste utgå från. Att en liten minoritet springer som galningar, har ju sitt värde just i att en är en liten minoritet.

Som mitt exempel ovan visar är det en vits ungefär först när det börjar bli 1,5 minuters genomsnittlig tidsvinst per resenär, jämfört med om passning inte föreligger. Därtill kommer ju det faktum att för dem som beräknar restiden enligt tidtabell, så kommer den genomsnittliga restiden också att minska om man kan hålla bytet till under den slumpmässiga bytestiden.

Därför kan man ju få ungefär en sådan här tabell;
5-minuterstrafk - 7,5-minuterstrafik . Begränsad till obefintlig samhällsekonomisk nytta.
10-miuterstrafik, Bytestid exklusive genomsnittlig gångtid, ska inte vara mer än 4 minuter
12-minuterstrafik. Bytestid exklusive genomsnittlig gångtid, ska inte vara mer än 5 minuter
15-minuterstrafik. Bytestid exklusive genomsnittlig gångtid, ska inte vara mer än 6,5 minuter

Det är ju när man gör fel på ovanstående, som man får ett felaktigt resultat och dålig (eller obefintlig samhällsnytta). Ett problem är ju när man i busstrafiken (men det gäller främst pendeltågsanpassning), både har relativt lång passningstid till tåg - exempelvis att bussen inkommer 8-minuter innan och därtill har väl tilltagen körtid för bussen, så att den i realiteten kommer in 10-11 minuter innan. Men det är ju snarare styrningsproblem från SL:s sida gentemot bussföretagen, än att det inte går att ha en bra och väl planerad bussanslutning.

Har man enligt plan så att bussen kommer in 8-minuter innan tågets avgång, så ska ju medelförseningen på bussen vara ca 1,5 minuter. I annat fall har man för lång väntetid till pendeltåget (givetvis beroende på gångavstånd) och givetvis bättre att ha 6-minuters bytestid och att bussen kommer in mer punktligt.

Sådant här ska ju styras utifrån statistik på hur lång körtiden är vid olika tider så att man får en bra passning. På många matarlinjer är ju dock de normala variationerna i körtid ytterst små.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Lars_L » mån 15 feb, 2016 9:22

Inge skrev:Du kan inte komma undan problemet genom att skriva "exklusive gångtid" eftersom just faktumet att gångtiden varierar så mycket och alltid anpassas efter de långsammaste förstör så mycket för majoriteten vid passningförsöken.

Sedan vill du på något vis bortse från "styrningsproblematiken" men det handlar sannolikt om ett val man gör. Dvs man är så rädd för missnöjda kunder vid bruten anslutning att man låter kunderna betala med för långa väntetider.

Denna förlängda väntetid är också en kostnad som hör passningförsöken till.

Tumregeln bör alltså vara att avstå dessa försök vid tätare turintervall än 20 minuter.


Uppskattningen av gångtid bygger på min erfarenhet av att åka kollektivt och då kanske ett nördigt intresse av att studera resenärsflöden. Men visst, ifall det är så att gångtiden skulle variera så mycket som du anser - att man inte kan få fram ett medel som blir hanterbart, så har du givetvis rätt. Skulle dock säga att avgörande för detta är hur lång gångsträcka det är. Givetvis är det så att ju längre det rör sig om, ju längre blir marginalen. Finns ju givetvis redan en skillnad mellan pendeltåg och tunnelbana i det avseende, där den förra får en spridning på närmare 3-minuter, medan tunnelbanan (där gångavståndet och tågen är kortare) ofta klarar ca 2-minuters skillnad.

Men nog om detta - så länge ingen av oss kan visa på någon vetenskaplig undersökning kring detta, så är det ju bara en uppfattning som bygger på våra iakttagelser och som därmed inte kan diskuteras vidare eftersom vår bild av verkligheten skiljer oss åt.

Jag håller ju också med om att bytestiden ofta blivit för långa. Men just till Lidingö har väl snarast motsatsen varit problemet när det gäller bussanslutning. På linje 21 hade man ju helt en skrivbordsprodukt från början i december då man alltid fick vänta länge på spårvagnen vid Ropsten, och in mot stan höll man alltid på att missa tunnelbanan för att tåget kom in försent. Givetvis är tidtabellen man har nu betydligt bättre och genrerar därmed kortare restid för fler resenärer. Men så länge vi inte har siffror på detta, så går det ju inte att visa. Skulle man dock fråga resenärerna om ifall man tycker passningen fungerar - så är jag övetygad om att linje 21 får ett betydligt högre positivt värde av resenärerna nu, än i december. Det skulle man ju inte få om det inte var en majoritet som ansåg att man gjorde en tidsvinst.

Hur man ska uppfatta den "oro" som många känner ifall man ska hinna när det är för kort bytestid är ju dock en särskilt problematik. Den har säkert också ett samhällsekonomiskt pris - om man kan mäta den på något sätt. Och den finns ju även hos de som är raska och i regel hinner.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Lars_L » mån 15 feb, 2016 9:42

Inge skrev:Inte tror jag då att orospriset för att behöva vänta 10 minuter någon enstaka gång är högre än frustrationspriset för att ständigt mötas av "linje nn Xxxx 8 min" när man kommer ner på perongen på grund av SLs "passningsförsök".


Fast det är ju då SL misslyckat, även enligt min mening om du tittar i min tabell ovan. Oftast för att man infört kravet när bussarna haft dålig regularitet, sedan har man förbättrat regulariteten men haft kvar den långa väntetiden. Det är en väldig skillnad att ha 8 minuters bytestid om bussen i regel är ett par minuter tidig, än om den oftast är ett par minuter sen. Tyvärr har ju SL ett system som gynnar dålig planering från bussföretagens sida. Men det har ju inget med behov och krav på passning att göra.

Om - som ju tangerats i en annan tråd - om Trafkförvaltningen ställde lite krav på operatörerna när det gäller trafikplaneringen, så skulle ju inte detta uppstå. Ofta gör ju bussföretagen det alldeles för lätt för sig genom att inte anpassa tidtabellerna efter olika tider på dygnet och ofta älska att lägga till tid i körtiden, före att ha rimliga regleringstider vid ändhållplatserna. När det senare ofta är det som är orsaken.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2309
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav TKO » mån 15 feb, 2016 16:33

Inge skrev:Grundproblemet är förstås att den del av samhällets resurser som tvingas genom politikerstyrning alltid används dåligt. Dels är förstås frågan hur dåligt, men det är inte den enda frågan. Minst lika viktigt är förstås hur stor del av samhällets resurser man alls har råd att föra via politikerstyrning.

För den som har behov av politisk profilering är förstås svaren något annorlunda än för gemene man.


Jag har en känsla av att signaturen "Inge" egentligen vill diskutera något annat än "Landstingets faktaunderlag inför Sverigeförhandlingen", det är kanske kollektivtrafikens övergripande organisering? Eller kanske till och med hur vi skall styra samhällsutvecklingen i stort? Detta kanske ligger något utanför såväl trådens som forumets syfte, men ok då:

Hur skall besluten om utbyggnad av kollektivtrafiken ske? Signaturen "Inge" verkar vara motståndare till att dessa beslut tas i folkvalda församlingar ("politiker" - som var fjärde år ställs till ansvar och kan bytas ut) men vad är hans alternativ? Låt oss höra!

Vidare verkar signaturen vara tveksam till en gemensam finansiering av kollektivtrafiken, även här vore det intressant att få höra vilket eller vilka alternativ som signaturen förespråkar!

(Och det här handlar ju verkligen om "politisk profilering" - eller hur?)

hälsningar från en förväntansfull
Thomas K Ohlsson
Hjälmarsvägen 9
Årsta
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7591
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav TKO » mån 15 feb, 2016 21:54

Inge skrev:Nej, det där är nog mitt ditt intresse. Men det skulle vara intressant att höra något exempel på någon politiker som någonsin ställt till ansvar och hur detta ansvar utkrävas, skadestånd?

I själva verket är det förstås den totala ansvarfriheten inom politiken som lockar de bottennapp av mänskligheten som vanligen blir just politiker.

Ja vi har väl ett trafiklandstingsråd som dömdes för brott mot aktiebolagslagen - har du missat det?

Sen blir ju dåliga folkföreträdare ('politiker' för dej) inte omvalda - du har ditt mandat i fyra år.

Men du undviker (naturligtvis) mina frågor:

- Vem ska besluta om investeringar inom kollektivtrafiken? (Om inte våra folkvalda företrädare)
- Hur skall dessa investeringar finansieras? (Om inte av oss alla gemensamt - genom skattemedel)

Du verkar lite bitter - har du månne en misslyckad politisk karriär bakom dej?

Vänligen
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7591
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav gbd » fre 27 jan, 2017 10:17

Något nytt I detta ämne?
gbd
 
Inlägg: 570
Blev medlem: tis 14 maj, 2013 7:48

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Tub4 » lör 04 feb, 2017 12:31

Inge skrev:Nej, det där är nog mitt ditt intresse. Men det skulle vara intressant att höra något exempel på någon politiker som någonsin ställt till ansvar och hur detta ansvar utkrävas, skadestånd?

I själva verket är det förstås den totala ansvarfriheten inom politiken som lockar de bottennapp av mänskligheten som vanligen blir just politiker.


Ja det där är ingen byhet, kan hålla med dig om det. Det krävs extremt lite för att öht bli politiker. Det finns inga krav och som du säger, inget ansvar verkar kunna utkrävas av uppenbarligen extremt korkade beslut.

Demokrati har sina brister..
Tub4
 
Inlägg: 46
Blev medlem: tis 15 mar, 2016 19:40

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav LÅ1 » lör 04 feb, 2017 12:41

Tub4 skrev:Demokrati har sina brister..

Har läst något i stil med att demokrati är ett dåligt styrelseskick, men problemet är att alla andra är sämre! :D
Bli blodgivare - Ge blod !
LÅ1
 
Inlägg: 12340
Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32
Ort: Kungliga huvudstaden

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav BSB101 » sön 05 feb, 2017 9:29

Tub4 skrev:Demokrati har sina brister..


Ansvar kan utkrävas vid val. Det är lätt för visa att klaga på politiker men man får inte glömma att då vi har demokrati är det vi som väljer politikerna.
SSS-forum - där det är helt okej att generalisera och komma med direkta felaktigheter om grupper så länge det är rätt grupper och man avslutar med en smiley. ;)
BSB101
 
Inlägg: 1963
Blev medlem: tis 17 aug, 2010 6:43
Ort: Sollentuna

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav TKO » ons 08 feb, 2017 14:33

Inge skrev:
BSB101 skrev:
Tub4 skrev:Demokrati har sina brister..


Ansvar kan utkrävas vid val. Det är lätt för visa att klaga på politiker men man får inte glömma att då vi har demokrati är det vi som väljer politikerna.


Hur gör man då? - Jag har aldrig noterat den där kryssrutan för gå direkt till fängelse utan att passera gå.

Om jag vetat att den funnes, hade jag gått och röstat direkt !


Vi har ju inte "folkdomstolar" i Sverige - utan förlitar oss på lagstiftning och fristående domstolar...

För övrigt tycker jag att signaturen "Inge" är lite väl självkritisk - även om de flesta inlägg som presteras från det hållet är mer än måttligt korkade så tycker jag att fängelse är ett väl hårt straff. Men den som känner på sej att fängelse är en lämplig påföljd behöver inte vänta till nästa valdag, det är bara att gå och anmäla sej själv på närmaste polisstation! Jag är dock osäker på vilket lagrum som kan bli tillämpligt - dumhet är trots allt inte straffbart...

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 7591
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Lennart Petersen » ons 08 feb, 2017 18:21

TKO skrev:[
För övrigt tycker jag att signaturen "Inge" är lite väl självkritisk - även om de flesta inlägg som presteras från det hållet är mer än måttligt korkade så tycker jag att fängelse är ett väl hårt straff. Men den som känner på sej att fängelse är en lämplig påföljd behöver inte vänta till nästa valdag, det är bara att gå och anmäla sej själv på närmaste polisstation! Jag är dock osäker på vilket lagrum som kan bli tillämpligt - dumhet är trots allt inte straffbart...

/TKO


Det räcker dock inte riktigt att bara gå in till farbror blå. Det är ett hundratal redan som erkänt Palmemordet men ingen av dessa har blivit trodda. De flesta avförda som uppenbara knäppgökar.
Lennart Petersen
 
Inlägg: 1941
Blev medlem: sön 21 aug, 2011 21:53

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav BSB101 » tis 14 feb, 2017 9:19

Inge skrev:
BSB101 skrev:
Tub4 skrev:Demokrati har sina brister..


Ansvar kan utkrävas vid val. Det är lätt för visa att klaga på politiker men man får inte glömma att då vi har demokrati är det vi som väljer politikerna.


Hur gör man då? - Jag har aldrig noterat den där kryssrutan för gå direkt till fängelse utan att passera gå.

Om jag vetat att den funnes, hade jag gått och röstat direkt !


Jag ska erkänna direkt att jag inte har järnkoll på lagstiftningen i alla länder men jag kan inte påminna mig om att det finns demokratiska länder där man har direkta folkomröstningar om vilka enskilda som ska hamna i fängelse.

Gällande valsystemet i Sverige* rekommenderar jag Valmyndighetens webbsida, är den för svår finns det en kommunikationsavdelning på aktuell myndighet som du kan ha ett samtal med om samma fråga.

*Jag utgår från att du bor och är medborgare i Sverige.
SSS-forum - där det är helt okej att generalisera och komma med direkta felaktigheter om grupper så länge det är rätt grupper och man avslutar med en smiley. ;)
BSB101
 
Inlägg: 1963
Blev medlem: tis 17 aug, 2010 6:43
Ort: Sollentuna

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav BSB101 » lör 18 feb, 2017 11:22

Tror nog även du ser vilken den enklaste formen av ansvarsutkrävande vid val är men då jag är snäll idag ska jag skriva det. Man röstar på ett annat parti som stämmer bättre överens med ens åsikter. För om tillräckligt många tycker som en och röstar på ett annat parti kommer "ursprungspartiet" inte in i aktuell politisk församling.
SSS-forum - där det är helt okej att generalisera och komma med direkta felaktigheter om grupper så länge det är rätt grupper och man avslutar med en smiley. ;)
BSB101
 
Inlägg: 1963
Blev medlem: tis 17 aug, 2010 6:43
Ort: Sollentuna

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav LÅ1 » lör 18 feb, 2017 13:32

Förr kunde man stryka namn på en valsedel. Kommer inte ihåg om det fans antalsbegränsning. Kanske kunde man bara stryka ett namn?
Numera kan man i stället kryssa för ett namn. Rent tekniskt betyder det att den personen hamnar överst på listan, och alla andra över personens ursprungliga placering rasar ner ett steg.

Vid strykning kunde man åtminstone känna en moralisk tillfredsställelse övar att inte röstat på en viss person. Men i praktiken hade det nog mycket sällan någon betydelse. Kryssningen har det ju ibland.

Vill man få bort en politiker som man anser inte gör det rätta så är väl det bästa man kan göra att försöka få fram sin åsikt till de som sätter samman valsedlarna. Troligen inte så lätt om man inte är insyltad i partiet och politiken.
Bli blodgivare - Ge blod !
LÅ1
 
Inlägg: 12340
Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32
Ort: Kungliga huvudstaden

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav BSB101 » sön 19 feb, 2017 16:34

Inge skrev:
BSB101 skrev:Tror nog även du ser vilken den enklaste formen av ansvarsutkrävande vid val är men då jag är snäll idag ska jag skriva det. Man röstar på ett annat parti som stämmer bättre överens med ens åsikter. För om tillräckligt många tycker som en och röstar på ett annat parti kommer "ursprungspartiet" inte in i aktuell politisk församling.

Du har verkligen ingen som helst susning om vad ansvar och ansvarsutkrävande är inser jag.


Vem som har, mellan oss, en susning överlåter jag till läsarna på detta forum att avgöra.
SSS-forum - där det är helt okej att generalisera och komma med direkta felaktigheter om grupper så länge det är rätt grupper och man avslutar med en smiley. ;)
BSB101
 
Inlägg: 1963
Blev medlem: tis 17 aug, 2010 6:43
Ort: Sollentuna

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Jan Långström » mån 20 feb, 2017 17:40

BSB101 skrev:
Inge skrev:
BSB101 skrev:Tror nog även du ser vilken den enklaste formen av ansvarsutkrävande vid val är men då jag är snäll idag ska jag skriva det. Man röstar på ett annat parti som stämmer bättre överens med ens åsikter. För om tillräckligt många tycker som en och röstar på ett annat parti kommer "ursprungspartiet" inte in i aktuell politisk församling.

Du har verkligen ingen som helst susning om vad ansvar och ansvarsutkrävande är inser jag.


Vem som har, mellan oss, en susning överlåter jag till läsarna på detta forum att avgöra.


Jag är, som säkert har framgått av mina tidigare inlägg, en smula naiv. Det är jag säkert nu också: min naiva tro var att vi skulle snacka om spårvagnar på dethäringa forumet.
Jan Långström
 
Inlägg: 41
Blev medlem: mån 11 apr, 2005 19:52

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Enceladus » ons 09 aug, 2017 23:28

twr skrev:Har Stockholm så mycket pengar? Stockholm har väl inget intresse av denna tunnelbana heller, eller vad skulle de tjäna på den? Trafikalt är en spårväg bättre. Inte kan väl bostadsrättspriserna på Årstafältet och i Älvsjö höjas med 12 miljarder bara för att de får tunnelbana? Så det måste vara en förlustaffär för Stockholm? Och landstinget bör inte heller ha något intresse av att bidra. Och staten kan förhoppningsvis inse att nyttan är liten.

Så om spelarna är rationella bör det falla. Problemet är vad ekonomerna kallar principal-agent-problemet. Principalerna (kommun, landsting, stat) har inget intresse av tunnelbanan. Men agenterna (politikerna) kan välja att strunta i allmänintresset och i stället tänka på nästa val, och därför trumfa igenom den meningslösa tunnelbanan.


Nja, tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö verkar vara ett resultat av att kommunpolitiker försöker se till sina invånares bästa. Med en tvärbanegren hade det antagligen blivit halvtimmestrafik i lågtrafik och ingen nattrafik. Visst hade en tvärbana kunnat vara bättre om den hade trafikerats som en tunnelbana, men så ser ju inte verkligheten ut i landstinget. Samma sak gäller tunnelbanan mellan Odenplan och Solna.

twr skrev:Och framtida Älvsjöbor kommer naturligtvis att åka pendeltåg.


Enligt lokaltidningar är Älvsjöbor väldigt positiva till denna utbyggnad. Jag hoppas också att de ska kunna åka pendeltåg hem från krogen, men landstinget verkar inte dela den viljan. Då återstår alternativet att bygga en tunnelbana.
Enceladus
 
Inlägg: 2286
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Hans Wibacke » fre 11 aug, 2017 0:48

Enceladus skrev:[...] Jag hoppas också att de ska kunna åka pendeltåg hem från krogen, men landstinget verkar inte dela den viljan. Då återstår alternativet att bygga en tunnelbana.

Då återstår alternativet "ta en taxi", tycker jag låter rimligare. :D
Användarvisningsbild
Hans Wibacke
 
Inlägg: 422
Blev medlem: lör 22 aug, 2009 18:04
Ort: Sankt Eriksplan, Stockholm

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Lennart Petersen » fre 11 aug, 2017 2:54

Hans Wibacke skrev:
Enceladus skrev:[...] Jag hoppas också att de ska kunna åka pendeltåg hem från krogen, men landstinget verkar inte dela den viljan. Då återstår alternativet att bygga en tunnelbana.

Då återstår alternativet "ta en taxi", tycker jag låter rimligare. :D


Eller nattbuss, eller t-bana till Hagsätra... fram kommer man.
Lennart Petersen
 
Inlägg: 1941
Blev medlem: sön 21 aug, 2011 21:53

Re: Landstingets faktuanderlag inför Sverigeförhandlingen

Inläggav Enceladus » fre 11 aug, 2017 3:41

Lennart Petersen skrev:
Hans Wibacke skrev:
Enceladus skrev:[...] Jag hoppas också att de ska kunna åka pendeltåg hem från krogen, men landstinget verkar inte dela den viljan. Då återstår alternativet att bygga en tunnelbana.

Då återstår alternativet "ta en taxi", tycker jag låter rimligare. :D


Eller nattbuss, eller t-bana till Hagsätra... fram kommer man.


Med den här inställningen är det inte konstigt att varken Solnas eller Stockholms kommunpolitiker har blivit övertygade om spårvägens förträfflighet. Nej, taxi/nattbuss/promenad räcker inte för att skapa ett attraktivt område så långt utanför innerstan, speciellt inte med de markpriser kommunerna vill ha.

Poängen med mitt inlägg var att ifrågasätta traditionen att bara ha nattrafik på tunnelbanan. Varför inte låta efterfrågan styra utbudet istället för trafikslaget? I bussforumet jämfördes nyligen beläggningen på vardagsnattbussarna, och det visade sig att pendeltågsnattbussarna har fler resenärer än tunnelbanenattbussarna (räknat per linje). Nu har den här traditionen sabbat Stockholms tillväxtpotential genom att omöjliggöra Kungsholmenbanan.
Enceladus
 
Inlägg: 2286
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

FöregåendeNästa

Återgå till Spårtrafik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster