Switch to full style
Visa bilder på spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik här!

Kategoriregler

Visa bilder på spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik här!
Allmänna forumregler
Besvara

Saltsjöbanan del 3: I och omkring Saltsjö-Duvnäs

mån 27 jun, 2016 10:15

Några bilder från Saltsjö-Duvnäs och en bit utåt.

Bild
Tåg mot Saltsjöbaden ankommer Saltsjö-Duvnäs.

Bild

Bild
Den vackra väntkuren vid spår 2.

Bild

Bild
Gångtunneln under spåren.

Bild
Tåg mot Stockholm.

Bild
Duvnäs nedre gård från 1750-talet.

Bild
Ägoväg strax öster om stationen.

Bild
Linjen i riktning mot Saltsjöbaden.

Bild
Notera Livsfarlig spänning-skylten.

Bild
Linjen något närmare Saltsjöbaden.

Bild
Nytt stolpfundament framför gammal kontaktledningsstolpe.

Bild
Tåg mot Saltsjöbaden vid banans korsning med Morgonvägen.

Bild

Bild
Ett teknikhus tycks vara under uppförande.

Bild
Avslutningsvis en bild från Österviks hållplats.
Besvara