Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Övriga diskussioner om lokaltrafik som ej platsar i andra forum. (exempelvis lokaltrafik med båtar)

Moderatorer: Jourmaster, Infomaster

Kategoriregler
Övriga diskussioner om lokaltrafik som ej platsar i andra forum. (exempelvis lokaltrafik med båtar)
Allmänna forumregler

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Magnus Ahltorp » lör 30 mar, 2019 10:48

Enceladus skrev:
Magnus Ahltorp skrev:160-turerna i högtrafik från Liljeholmen är fulla med folk som åker längre än Årstaberg, vilket rimligen innebär att detta avlastar Gullmarsplan. Om Liljeholmen inte längre har direkttrafik till centrala Årsta så kommer det antagligen bli en överströmning till Gullmarsplan för de som kommer från Slussen och längre norrifrån. Om istället alla turer skulle gå hela vägen Liljeholmen-Gullmarsplan så skulle Gullmarsplan antagligen avlastas ännu mera.

Om det kapacitetsmässigt skulle gå att dra in alla 160 från Liljeholmen utan ersättning i högtrafik så innebär det att i princip alla på de turerna åker vidare mot centrala Årsta, eftersom 145:orna är fulla eller nästan fulla.


Om alla turer ginge mellan Liljeholmen och Gullmarsplan så skulle det behövas fler turer eftersom SL anser att det inte går att köra med ledbuss genom Årstadal. Poängen med trafikförändringen är ju att köra med ledbuss på alla avgångar genom Årsta för att minimera antalet turer till och från Gullmarsplan.

Kortbussarna som kör genom Årstadal har mycket riktigt hög beläggning. Eftersom bussarna har låg kapacitet så är det inte önskvärt att de används för genomgående resor. Det är ekonomiskt fördelaktigt att låta kapacitetsstarkare fordon fullgöra den trafikuppgiften. Ett alternativ är att låta vissa ledbussar från Gullmarsplan fortsätta mot Liljeholmen utan att köra genom Årstadal. Ett annat är att utöka trafiken på Tvärbanan och hänvisa dit. Det senare planeras att ske.


Varför det "inte går" att köra ledbuss genom Årstadal är för både mig och andra här väldigt oklart, så det låter jag bli att diskutera.

Däremot upplever jag att 160 genom Årsta är väldigt Gullmarsplanstung, vilket blir ineffektivt. Hänvisa till Tvärbanan går ju, men tydligen tycker många årstabor att det inte är särskilt attraktivt att åka Tvärbanan från Liljeholmen till Årstaberg och byta där. Effekten kommer rimligen bli att många åker från Gullmarsplan istället, och då ökar belastningen där istället för att minska.
Magnus Ahltorp
 
Inlägg: 441
Blev medlem: mån 03 feb, 2003 15:29

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » lör 30 mar, 2019 13:04

Magnus Ahltorp skrev:Däremot upplever jag att 160 genom Årsta är väldigt Gullmarsplanstung, vilket blir ineffektivt. Hänvisa till Tvärbanan går ju, men tydligen tycker många årstabor att det inte är särskilt attraktivt att åka Tvärbanan från Liljeholmen till Årstaberg och byta där. Effekten kommer rimligen bli att många åker från Gullmarsplan istället, och då ökar belastningen där istället för att minska.


Upplägget blir väl inte mindre effektivt om utbudet mellan Årstaberg och Gullmarsplan minskar, vilket ju är förslaget? Ineffektivt är att ha ojämn belastning mellan olika avgångar och därmed många tomma platser. Om linjen mot förmodan skulle bli överbelastad så kan upplägget ses över, men jag tror inte att den risken finns. Det finns flera tyngre linjer som har 5-minuterstrafik med ledbuss.

Det generösa utbudet på linje 160 har främst historiska orsaker. Jämför exempelvis utbudet på linje 188. Den har 5-minuterstrafik i morgonrusningen och föreslås nu få utökat utbud för att undvika trängsel (sidan 94):

TF skrev:Linje 188 Gullmarsplan – Sköndal
Linjen övervägs få fler avgångar morgon och förmiddag, vardagar och lördagar för att undvika trängsel.


Behovet anses vara så stort att linje 188 föreslås få fler avgångar i maxtimmen än linje 160. På söndagar har den däremot bara 30-minuterstrafik medan linje 160 har 7,5-minuterstrafik. Efterfrågan ser förstås inte ut så...

Det är orimligt att nya områden (t.ex. Sköndal) ska ha så mycket sämre standard än gamla (t.ex. Årsta). Om politikerna har sänkt ambitionsnivån så bör utbudet jämnas ut över alla områden, om än långsamt. Utjämningen gick ganska snabbt på linje 515 eftersom den linjen har ett VBP-avtal med rimliga miniminivåer. I högtrafik blev det 10-minuterstrafik istället för 4-minuterstrafik och i mellantrafik blev det 15-minuterstrafik istället för 10-minuterstrafik. Men VBP-avtal är ingen lösning när resandet försvinner helt som på linje 509 mellan Solna och Sundbyberg.

I och för sig har utbudet på linje 160 bantats ordentligt på sträckan mellan Gullmarsplan och Årstaberg. I rapporten Trafikförändringar T13 skriver SL följande om denna busslinje (sidan 62):

TF skrev:Linje 160 Gullmarsplan – Årstaberg – Liljeholmen
Bakgrund
Överutbud som kan bekosta utbudsökning på andra linjer i närområdet.

Åtgärd
Under del av mellantrafiktid (kl. 12:00-15:00) minskas utbudet på sträckan Gullmarsplan – Årstaberg, båda riktningar, till 7,5-minuterstrafik vardagar i samband med övergång till normaltidtabell. Turtätheten bibehålls mellan Årstaberg och Liljeholmen.


I rapporten Trafikförändringar T16 skriver SL följande om denna busslinje (sidan 23):

TF skrev:Linje 160 Gullmarsplan – Årstaberg – Liljeholmen
Turutbudet minskas från 5- till 6-minuterstrafik cirka kl. 6.30-7 samt från 2-4- till 3-5-minuterstrafik cirka kl. 7-9 vardagar sträckan Gullmarsplan-Årstaberg. Turutbudet minskas från 4- till 5-minuterstrafik eftermiddagsrusning vardagar sträckan Gullmarsplan-Årstaberg. Motsvarande minskningar görs även sommartid. Turutbudet minskas från 7,5/15- till 10/20-minuterstrafik mellantrafiktid vardagar sträckan Årstaberg/Liljeholmen-Gullmarsplan. Gäller helår. Turutbudet minskas från 5- till 7,5-minuterstrafik affärstid lördagar sträckan Gullmarsplan-Årstaberg under normaltidtabellen.


Men den har fortfarande högre standard än motsvarande linjer i närområdet!

Under samma tidsperiod har utbudet faktiskt utökats något på sträckan mellan Årstaberg och Liljeholmen, men det är långt ifrån tillräckligt för att erbjuda samma standard. I rapporten Trafikförändringar T15 skriver SL följande om denna busslinje (sidan 53):

TF skrev:Linje 160 Gullmarsplan – Årstaberg – Liljeholmen
Bakgrund
Årstaberg exploateras.

Åtgärd
Linje 160 får förlängd kvartstrafik fram till cirka kl. 21.30 vardagskvällar samt kvartstrafik mellan cirka kl. 10-18 helger under normaltidtabellen. I sommartidtabellen ökas utbudet till en kombination av 15- respektive 20-minuterstrafik affärstid helger.


Dessutom saknar Årstadal fortfarande nattrafik.
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » mån 01 apr, 2019 7:56

Förtätningen av de södra förorterna har inneburit ett kraftigt ökat resande på många busslinjer. Det behövs akuta åtgärder på flera linjer i Söderort. De föreslagna utbudsökningarna på bland annat linjerna 133, 142, 143, 147, 172, 173 och 188 är mer eller mindre nödvändiga. Tyvärr innebär den ökade trängseln på dessa linjer att det blir ganska svårt att motivera det nuvarande utbudet på linje 160 mellan Gullmarsplan och Årstaberg. Årsta förtätas också, men främst i närheten av Tvärbanan och det är där resandet ökar mest. Den delen av Årsta har liksom andra nybyggnadsområden ett underutbud.

En linje som definitivt behöver förstärkning är linje 710 mellan Stuvsta och Skärholmen. Den är väldigt hårt belastad samtidigt som det bara är 30-minuterstrafik. På vissa avgångar är det svårt att få ståplats. Den sortens trängsel är fullständigt oacceptabel på en linje med 30-minuterstrafik.

När det gäller linje 160 så skulle den kunna byta linjesträckning med linje 134 mellan Årstaberg och Liljeholmen, men då behöver linje 134 få fler avgångar. Det finns inte mycket plats för fler resenärer på linje 160 mellan Årstadal och Liljeholmen, och det är många Östbergabor som åker till Liljeholmen. I och för sig föreslås linje 134 få fler avgångar, men detta är för att kompensera för nedläggningen av lågbelastade linje 168. Kanske räcker detta?

I övrigt är det ganska intressant att notera likheterna mellan linjerna 160 och 515 samt 130/168 och 509. De två förstnämnda linjerna har varit historiskt betydelsefulla, men har med tiden fått en minskad betydelse i och med ny spårtrafik. Utbudet har bantats ordentligt på båda linjerna. Linje 160 skulle förmodligen kunna få ett rejält ökat resande om den slogs ihop med linje 4 eller blev en del av Tvärbanan. Kanske gäller samma sak för linje 515. Spårfaktorn är verklig!

De tre sistnämnda linjerna har mer eller mindre helt ersatts av den nya spårtrafiken. Linje 130 har lagts ned, linje 168 med samma sträckning föreslås också läggas ned och linje 509 mellan Solna och Sundbyberg är i princip omöjlig att rädda genom spårvägskonvertering eftersom det redan finns en spårväg där! Linjerna har dock fått överleva sina bäst före-datum* tack vare SL:s ovilja eller oförmåga att anpassa utbudet till efterfrågan.

(*Linje 168 behövdes när stadsdelsförvaltningen hade sitt kontor i Årsta.)

De goda nyheterna är att mycket av detta nämns i trafikförändringsdokumentet, men det tar på tok för lång tid att genomföra förändringarna. Flera linjer har haft oacceptabel trängsel i många år.
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » mån 01 apr, 2019 13:22

Enceladus skrev:---klipp---
Observera att linjerna 145 och 160 inte har överkapacitet på sträckan mellan Liljeholmen och Årstaberg. Det utbud som finns där behövs och föreslås inte minskas. Sträckan mellan Årstaberg och Gullmarsplan borde däremot klara sig med 5-minuterstrafik med ledbuss. Utifrån vad jag har sett så har linje 172 högre belastning, och den har bara 5-minuterstrafik.


Nej linje 172 har INTE högre belastning än linje 160, om vi avser "maxsnittet i maxtimmen". Naturligtvis har linje 172 fler resenärer, linjen är ju ungefär hundra gånger så lång som vår kära årstabuss! Men skribenten skall inte vara alltför nedstämt över att att ha torgfört denna missuppfattning - "experter" har påstått att det är antalet påstigande längs en linje som är måttet på kapacitetsbehovet, bland annat i rapporter från Lindhagensgatan och i "facktidskriften" Modern Stadstrafik...

Men jag tror också att det räcker med ledbussar i femminuterstrafik mellan Gullmarsplan och Årstaberg under högtrafik, om det går att hålla regulariteten. Allt för ofta fungerar det inte som det borde, och då bildas en kö ända bort till stationsingången vid Gullmarsplan. Det händer att alla inte kommer med första bussen, vilket kan tyda på att kapaciteten trots allt inte räcker till. Eftersom hållplatsläget enbart rymmer en buss händer det då emellanåt att följande busstur helt enkelt kör förbi hållplatsen och kör tom mot Sköntorpsplan - vilket kan vara bra för att återställa turlistan men gör att det plötsligt fattas runt 100 platser, vilket gör att även nästa tur blir överfull etc etc... (Ja detta händer rätt ofta även vid Årstaberg - bussen från Liljeholmen stannar vid avstigningshållplatsen kör förbi påstigningshållplatsen och kör med kanske 10 passagerare mot Årsta Gård)


upplyser
Thomas K Ohlsson
(som har rätt bra koll på linje 160...)
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » mån 01 apr, 2019 14:26

Enceladus skrev:Förtätningen av de södra förorterna har inneburit ett kraftigt ökat resande på många busslinjer. Det behövs akuta åtgärder på flera linjer i Söderort. De föreslagna utbudsökningarna på bland annat linjerna 133, 142, 143, 147, 172, 173 och 188 är mer eller mindre nödvändiga. Tyvärr innebär den ökade trängseln på dessa linjer att det blir ganska svårt att motivera det nuvarande utbudet på linje 160 mellan Gullmarsplan och Årstaberg. Årsta förtätas också, men främst i närheten av Tvärbanan och det är där resandet ökar mest. Den delen av Årsta har liksom andra nybyggnadsområden ett underutbud.

En linje som definitivt behöver förstärkning är linje 710 mellan Stuvsta och Skärholmen. Den är väldigt hårt belastad samtidigt som det bara är 30-minuterstrafik. På vissa avgångar är det svårt att få ståplats. Den sortens trängsel är fullständigt oacceptabel på en linje med 30-minuterstrafik.

När det gäller linje 160 så skulle den kunna byta linjesträckning med linje 134 mellan Årstaberg och Liljeholmen, men då behöver linje 134 få fler avgångar. Det finns inte mycket plats för fler resenärer på linje 160 mellan Årstadal och Liljeholmen, och det är många Östbergabor som åker till Liljeholmen. I och för sig föreslås linje 134 få fler avgångar, men detta är för att kompensera för nedläggningen av lågbelastade linje 168. Kanske räcker detta?

I övrigt är det ganska intressant att notera likheterna mellan linjerna 160 och 515 samt 130/168 och 509. De två förstnämnda linjerna har varit historiskt betydelsefulla, men har med tiden fått en minskad betydelse i och med ny spårtrafik. Utbudet har bantats ordentligt på båda linjerna. Linje 160 skulle förmodligen kunna få ett rejält ökat resande om den slogs ihop med linje 4 eller blev en del av Tvärbanan. Kanske gäller samma sak för linje 515. Spårfaktorn är verklig!

De tre sistnämnda linjerna har mer eller mindre helt ersatts av den nya spårtrafiken. Linje 130 har lagts ned, linje 168 med samma sträckning föreslås också läggas ned och linje 509 mellan Solna och Sundbyberg är i princip omöjlig att rädda genom spårvägskonvertering eftersom det redan finns en spårväg där! Linjerna har dock fått överleva sina bäst före-datum* tack vare SL:s ovilja eller oförmåga att anpassa utbudet till efterfrågan.

(*Linje 168 behövdes när stadsdelsförvaltningen hade sitt kontor i Årsta.)

De goda nyheterna är att mycket av detta nämns i trafikförändringsdokumentet, men det tar på tok för lång tid att genomföra förändringarna. Flera linjer har haft oacceptabel trängsel i många år.


Eftersom signaturen "Enceladus" verkar ha utvecklat en hatkärlek till linje 160 kan det vara på sin plats att ytterligare korrigera några missuppfattningar!

Jag har bott i Årsta i drygt 30 år, men de första åren bodde jag på Möckelvägen vilket gjorde att linje 160 då var av minder intresse. Då var det 130 och 144 från Herrgårdsvägen som förmedlade kontaken med omvärlden, den sammanlagda frekvensen i högtrafik fanns det inget att klaga på - även om speciellt 144 kunde vara rätt fullsatt när den kom till Årsta. (Jag kan inte låta bli att undra varför hållplatsen nu är omdöpt till Linde - den ligger ju inte i Linde!)

Men sedan flyttade jag först långt upp på Årstavägen och slutligen till Hjälmarsvägen, och då hamnade fokus naturligtvis på Stockholms stoltaste busslinje. Jag vill därför kortfattat redogöra för de väsentliga händelserna rörande linjen de senaste (drygt) 20 åren:

Befolkningsutveckling/struktur
Under perioden har befolkning ökat svagt - främst genom kompletterande förtätningsbebyggelse men också genom att hushållstorleken ökat. När jag flyttade till Årsta var det självklart att barnfamiljer lämnade området, om inte vid första barnet så vid det andra. Nu är det inte lika attraktivt att flytta till Vagnhärad eller Jordbro, därför tränger man ihop sej i sin lilla tvåa eller i bästa fall trea. Bra eller dåligt? Det tar vi en annan gång...
Befolkningen har gradvis föryngrats - vi kan göra den signifikanta katt/barnmatstesten (Gå in på Konsum och jämför antalet hyllmeter för dessa två varukategorier. Funkar inte lika bra på ICA eftersom där är alltid chipshyllan dominerande, eftersom kundkretsen har en övervikt för soffpotatisar som Göran Greider...) Denna gradvisa föryngring av befolkningen leder till en ändrad förvärvsfrekvens vilket återspeglar sej i resandet - såväl mängden resor som fördelningen över dygnen.

Ledbussar!
En av de största förändringarna som skett på 160 under den tid jag åkt med linjen är införandet av ledbussar - vilket hände får drygt 20 år sedan. Även om de första ledbussarna (Neoplan) var ett misslyckande - de klarade helt enkelt inte av backarna kring Skagersvägen - blev det en betydande kapacitetsökning vid bibehållen turtäthet. Vid långsiktiga jämförelser måste detta beaktas.

Tvärbanan
Eller Snabbspårvägen som den ursprungligen kallades - undrar varför det namnet inte längre är a la mode?
Trafiken startade på "försöksbasis" januari 2000 och när trafiken stabiliserats under våren försvann linje 130 från kartan. Påverkan på linje 160 var dock ringa - oavsett om vi betraktar utbud eller resande. Och detta håller i sej - det är svårt att se att Tvärbanan tagit speciellt många resenärer från 160. Detta kan kanske ha ändrats något nu när Tvärbanan faktiskt har bättre turtäthet under mellantrafik än linje 160, men enligt min bedömning är påverkan så fall marginell.

Förlängning / Pendeltågsstation
Öppnandet av pendeltågsstationen vid Årstaberg och förlängning av 160 från Tavelsjösvägen till Svärdlångsplan ändrade signifikant resandemönstret på busslinjen. Från att tidigare varit väldigt "enkelriktad" är idag belastningen mer jämn - ungefär en tredjedel har Årstaberg som målpunkt i morgonrusningen. Detta påverkar naturligtvis turtätheten, för att transportera samma resandemängd behövs nu färre bussar (tidigare gick bussarna i stort sett tomma i motriktningen).
Exempel ur verkliga livet: När jag flyttade till Hjälmarsvägen 2004 var resandet från hållplatsen Årstaskolan väldigt enkelritat, på morgonen var det alltid en stor kö till bussarna mot Gullmarsplan medan det var i stort sett noll påstigande mot Tavelsjövägen (Årsta Västra). Idag ser det lite annorlunda ut... grov uppskattning 65% mot Gullmars, 35% västerut.

KONKLUSION!!!
Resandet på linje 160 har inte minskat de senaste åren - däremot ser strukturen annorlunda ut. Tvärbanan har inte inneburit någon större överflyttning, snarare har nedläggningen av buss 130 medfört ett ökat resandetryck på 160.
Då linjen idag har två attraktiva ändpunkter är resandet inte lika enkelriktat som tidigare - vilket leder till att det är acceptabelt med en någon lägre turtäthet under högtrafik trots ökat antal resande.
Då en större del av befolkningen förvärvsarbetar har resandet under mellantrafiken minskat, vilket avspeglas i ett försämrat utbud. Detta har på senare tid till viss uppvägts av ett ökat antal grundskolebarn som åker fram och tillbaka längs linjen - en följd av utbildningsförvaltningens oförmåga att planera samt "det fria skolvalet". Etableringen av en krämarskola vid Skagersvägen har gjort att situationen på bussarna emellanåt är olidlig, både vad det gäller trängsel och avseende ljudnivå.
Kort sagt - den som kan tolka resandesiffrorna rätt inser att linje 160 behåller sin plats som en av landets mest belastade busslinjer!
(Ett annat sätt är att inse detta är att ställa sej i kön vid Gullmarsplan runt 17:15...)

ännu ett upplysande inlägg från
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » mån 01 apr, 2019 14:43

TKO skrev:
Enceladus skrev:---klipp---
Observera att linjerna 145 och 160 inte har överkapacitet på sträckan mellan Liljeholmen och Årstaberg. Det utbud som finns där behövs och föreslås inte minskas. Sträckan mellan Årstaberg och Gullmarsplan borde däremot klara sig med 5-minuterstrafik med ledbuss. Utifrån vad jag har sett så har linje 172 högre belastning, och den har bara 5-minuterstrafik.


Nej linje 172 har INTE högre belastning än linje 160, om vi avser "maxsnittet i maxtimmen". Naturligtvis har linje 172 fler resenärer, linjen är ju ungefär hundra gånger så lång som vår kära årstabuss! Men skribenten skall inte vara alltför nedstämt över att att ha torgfört denna missuppfattning - "experter" har påstått att det är antalet påstigande längs en linje som är måttet på kapacitetsbehovet, bland annat i rapporter från Lindhagensgatan och i "facktidskriften" Modern Stadstrafik...


Jag har inte försökt torgföra någon missuppfattning. Linje 172 må vara lång, men de flesta reser hela vägen till Flemingsberg/Huddinge från Norra Botkyrka eller Östra Söderort och omvänt. Enligt SL:s utredning från hösten 2013 har linje 172 över 40-procentigt ståplatsutnyttjande medan linje 160 har det inte (se sidan 72). Det är mycket som har förändrats sedan 2013, men just detta förhållande har det nog inte. Har du möjligtvis någon källa som tyder på motsatsen?

Jag är medveten om att kapacitetsstarkare fordon, Tvärbanan och pendeltågsstationen vid Årstaberg har påverkat utvecklingen av antalet avgångar på linje 160. Linje 515 har haft en närmast identisk avveckling av avgångsfrekvensen i samband med Tvärbanans förlängning och Citybanans öppnande (trots att vissa skribenter påstår att dessa linjer inte alls överlappar). Faktum kvarstår dock: Det finns flera linjer som har 30-minuterstrafik på helger och oacceptabel trängsel medan linje 160 har 7,5-minuterstrafik utan nämnvärd trängsel. Linjen har fortfarande ett relativt överutbud. Pröva att åka med linje 710 på en lördag eller en söndag!
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » mån 01 apr, 2019 16:04

Nu är denna rapport lite snårig - men om vi tittar på tabellen på sidan 69 finner vi att i fältet "40 % ståplatsutnyttjande" återfinns både linje 160 och linje 172. Detsamma gäller fältet "90% av avgångarna har fler resenärer än sittplatser". Tabellen ger ingen vägledning om 41% eller 101% av ståplatserna utnyttjas varför det inte går att dra någon slutsats om resandemängden. Om en buss måste lämna resenärer redan vid utgångshållplatsen antar jag att ståplatsutnyttjandet uppgår till minst 100%....

Det går heller inte att förutsätta ett direkt samband mellan beläggningen/resandet i högtrafik och lämplig turtäthet i mellan/lågtrafik - eftersom fördelningen över tid är väsentligt olika på skilda linjer. I vissa relationer dominerar arbetsresor totalt, medan andra linjer har ett mer jämnt fördelat resande.

Kort sagt - om någon trodde detta var lätt så vänta bara till jag har förklarat färdigt!

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » mån 01 apr, 2019 16:10

TKO skrev:Nu är denna rapport lite snårig - men om vi tittar på tabellen på sidan 69 finner vi att i fältet "40 % ståplatsutnyttjande" återfinns både linje 160 och linje 172.


Nu tittar du väl fel? På sidan för "Stockholms ytterstad" är linje 172 den enda extremt högfrekventa linjen som har röd färg. Utredningen är dock sex år gammal. Mycket kan ha - och har - förändrats sedan dess!
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » mån 01 apr, 2019 16:25

Enceladus skrev:
TKO skrev:Nu är denna rapport lite snårig - men om vi tittar på tabellen på sidan 69 finner vi att i fältet "40 % ståplatsutnyttjande" återfinns både linje 160 och linje 172.


Nu tittar du väl fel? På sidan för "Stockholms ytterstad" är linje 172 den enda extremt högfrekventa linjen som har röd färg. Utredningen är dock sex år gammal. Mycket kan ha - och har - förändrats sedan dess!


Jag förstår nog inte den där tabellen/matrisen! På kartan - som är rörig - verkar i varje fall stora delar av linje 160 vara "röd". Fast det verkar å andra sidan även 164 också vara... så antingen är det SL eller mej det är fel på!

Att linje 160 aldrig skulle ha mer än 40% ståplatsutnyttjande är naturligtvis helt orimligt. Och den som läser om beräkningsgrunderna för färgmarkeringen på sidan 66 blir kanske klokare på skillnaden mellan röd och orange färgmarkering. Jag har dock svårt att tro att linje 172 fyller kraven för röd markering (mer än 40% av ståplatserna upptagna minst 20% av turerna) i hela sin linjesträckning från ändpunkt till ändpunkt... så vi måste nog använda vårt sunda förnuft när vi använder dessa uppgifter i vår argumentation!

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Kantorn » tis 02 apr, 2019 13:47

TKO skrev:
Enceladus skrev:
TKO skrev:Nu är denna rapport lite snårig - men om vi tittar på tabellen på sidan 69 finner vi att i fältet "40 % ståplatsutnyttjande" återfinns både linje 160 och linje 172.


Nu tittar du väl fel? På sidan för "Stockholms ytterstad" är linje 172 den enda extremt högfrekventa linjen som har röd färg. Utredningen är dock sex år gammal. Mycket kan ha - och har - förändrats sedan dess!


Jag förstår nog inte den där tabellen/matrisen! På kartan - som är rörig - verkar i varje fall stora delar av linje 160 vara "röd". Fast det verkar å andra sidan även 164 också vara... så antingen är det SL eller mej det är fel på!

Att linje 160 aldrig skulle ha mer än 40% ståplatsutnyttjande är naturligtvis helt orimligt. Och den som läser om beräkningsgrunderna för färgmarkeringen på sidan 66 blir kanske klokare på skillnaden mellan röd och orange färgmarkering. Jag har dock svårt att tro att linje 172 fyller kraven för röd markering (mer än 40% av ståplatserna upptagna minst 20% av turerna) i hela sin linjesträckning från ändpunkt till ändpunkt... så vi måste nog använda vårt sunda förnuft när vi använder dessa uppgifter i vår argumentation!

/TKO

Linje 160 står på listan, med svart text, vilket betyder att linje 160 stundom har mer än 40% ståplatsutnyttjande, men till skillnad från 172 så har inte 160 det minst 20% av turerna. Enligt listan alltså. Hur verkligheten är nu vet jag inte.
Professionell tyckare
Användarvisningsbild
Kantorn
 
Inlägg: 7225
Blev medlem: tis 01 mar, 2005 10:23
Ort: Ryssby

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » tis 02 apr, 2019 14:37

Kantorn skrev:
TKO skrev:Jag förstår nog inte den där tabellen/matrisen! På kartan - som är rörig - verkar i varje fall stora delar av linje 160 vara "röd". Fast det verkar å andra sidan även 164 också vara... så antingen är det SL eller mej det är fel på!

Att linje 160 aldrig skulle ha mer än 40% ståplatsutnyttjande är naturligtvis helt orimligt. Och den som läser om beräkningsgrunderna för färgmarkeringen på sidan 66 blir kanske klokare på skillnaden mellan röd och orange färgmarkering. Jag har dock svårt att tro att linje 172 fyller kraven för röd markering (mer än 40% av ståplatserna upptagna minst 20% av turerna) i hela sin linjesträckning från ändpunkt till ändpunkt... så vi måste nog använda vårt sunda förnuft när vi använder dessa uppgifter i vår argumentation!

/TKO

Linje 160 står på listan, med svart text, vilket betyder att linje 160 stundom har mer än 40% ståplatsutnyttjande, men till skillnad från 172 så har inte 160 det minst 20% av turerna. Enligt listan alltså. Hur verkligheten är nu vet jag inte.


Det är mycket möjligt att det är så tabellen skall tolkas - men hur går det ihop med kartan?
(Jag tror att tabellen skall tolkas så här: 160 är en högfrekvent linje som inte uppfyller kravet "40% ståplatsutnyttjande överskrids på minst 20% av avgångarna" - därför är texten svart i den rutan. Däremot uppfylls kravet "90% av avgångarna har fler resenärer än sittplatser" - varför linjen är orangemarkerad i den rutan. Fast det stämmer ju inte med kartan... och om 40% ståplatsutnyttjande överskrids någon gång får vi inte veta.)

Men nu lämnar jag detta tror jag - det är alldeles för komplicerat!

/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » tis 02 apr, 2019 16:16

Jag håller med om att utredningen har brister. Dessutom har den sex år på nacken. Men det finns väl ingen färskare statistik? Den årliga statistiken är ju inte tillräcklig.

TKO skrev:Tabellen ger ingen vägledning om 41% eller 101% av ståplatserna utnyttjas varför det inte går att dra någon slutsats om resandemängden. Om en buss måste lämna resenärer redan vid utgångshållplatsen antar jag att ståplatsutnyttjandet uppgår till minst 100%....


Antalet ståplatser är inte absolut. Det finns pendeltågsavgångar där mer än 100 procent av ståplatserna utnyttjas (enligt RiPlans värden på sidan 37). Dessa avgångar har väldigt långa uppehållstider och orsakar ofta följdförseningar i hela systemet. På bussar är det bussföraren som bestämmer när det är fullt. Det är en subjektiv bedöming som görs. Överfulla bussar har också längre uppehållstider. Om väntetiden till nästa avgång är kort så är det sällan någon idé att försöka pressa in så många stående resenärer som möjligt. När bussarna går mer sällan, t.ex. på natten, så brukar bussförarna däremot försöka få med alla, även om lastningen tar flera minuter. Då händer det att mer än 100 procent av ståplatserna utnyttjas.
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » tis 02 apr, 2019 18:54

Som jag skrivit tidigare - men jag är av naturen tjatig - störst 'ståplatsutnyttjande' måste väl ändå uppstå när inte alla resenärer kommer med bussen/tåget/vagnen? Ja om vi ägnar oss åt statistik och nyckeltal...
Och ni vet väl vilken buss som tämligen ofta drabbas av detta vid Gullmarsplan?
/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » tis 02 apr, 2019 19:06

TKO skrev:Som jag skrivit tidigare - men jag är av naturen tjatig - störst 'ståplatsutnyttjande' måste väl ändå uppstå när inte alla resenärer kommer med bussen/tåget/vagnen? Ja om vi ägnar oss åt statistik och nyckeltal...
Och ni vet väl vilken buss som tämligen ofta drabbas av detta vid Gullmarsplan?


Inte nödvändigtvis. Både bussföraren och resenärerna kan anse att det inte är lönt att trängas när nästa buss kommer om några minuter.

Linje 807 blir ofta försenad på grund av hög belastning, men jag antar att du tänker på linje 160. Ja, de flesta tunga linjer skulle väl drabbas av detta om de trafikerades med kortbussar. Varför en tung linje faktiskt gör det är däremot en bra fråga...

(De tunga linjerna 4, 144, 807, 873 och 875 från Gullmarsplan trafikeras alla med idel ledbussar under större delen av dygnet. Varför trafikeras inte linje 160 som en tung linje? Förmodligen för att turtätheten hade varit lägre. Då är detta priset att betala...)
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » tis 02 apr, 2019 21:45

Nu går ju de turer som utgör femminuterstrafiken under högtrafik med ledvagnar på linje 160. Lite ojämt instoppade bland desss går korta bussar till Liljeholmen - SL påstår att det beror på att det inte går att köra ledbussar genom Årstadal...
/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » tis 02 apr, 2019 23:36

TKO skrev:Nu går ju de turer som utgör femminuterstrafiken under högtrafik med ledvagnar på linje 160. Lite ojämt instoppade bland desss går korta bussar till Liljeholmen - SL påstår att det beror på att det inte går att köra ledbussar genom Årstadal...


Varför kör linje 160 genom Årstadal? Resandet mellan centrala Årsta och Liljeholmskajen är inte tillräckligt stort för att motivera en sådan direktförbindelse. Det måste finnas ett annat mål. Liljeholmen kan vara ett sådant mål, men då är ju linjesträckningen undermålig. Det går nämligen mycket snabbare att köra på Årstabergsvägen - jämför körtiderna för linjerna 134 och 160.

Jag ser inte vilken funktion linjen har mellan Liljeholmen och Gullmarsplan. Upplys mig gärna om jag har missat något. Körtiden mellan centrala Årsta och Liljeholmen är för lång för att motivera allt besvär som upplägget medför. Ingen annan tung linje trafikeras med kortbussar mitt i rusningen! Körtiden mellan Liljeholmskajen och Gullmarsplan är inte direkt revolutionerande. Linjen kan lika gärna delas vid Årstaberg, vilket också föreslås.

Om det finns ett behov av en direktförbindelse till Liljeholmen, vilket inte alls är orimligt, så bör den köras på Årstabergsvägen med ledbussar! Jag tror att det finns ett underlag för en sådan förbindelse, givet att de andra linjerna mellan Årstaberg och Liljeholmen läggs om. På sträckan mellan Gullmarsplan och Årstaberg är det däremot rimligt att nöja sig med 5-minuterstrafik med ledbuss. Den turtätheten har ju linjen redan idag under större delen av rusningen. Det går tyvärr inte att motivera tätare trafik med rådande standard i närområdet.

Med det sagt så är jag inte främmande för en spårvägslösning när det finns goda förutsättningar för en sådan, t.ex. spårväg linje 4 som ökar underlaget och spårväg linje M som skapar en bra balans i systemet. Det känns dock smått absurt att överväga spårväg på en linje som trafikeras med kortbussar i rusningen...

(Att linje 145 inte heller är helt genomtänkt gör förstås inte saken bättre. Signaturen "ADDE" hade ett intressant förslag om en ringlinje. Poängen med linjen är ju att koppla ihop industriområdena med pendeltågsnätet. Linje 165 går direkt mellan industriområdena och Liljeholmen och linje 726 går direkt mellan Älvsjö och Liljeholmen, så linje 145 behöver inte också göra det. Linje 134 kan istället köra genom Årstadal. Utbudet anpassas till efterfrågan. Den något längre restiden på linje 134 kompenseras av högre turtäthet på hela sträckan eftersom den nya linjesträckningen ger fler resenärer. Dessutom behöver linje 134 inte längre trafikera Årsta partihallar...)
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Christian Spår » ons 03 apr, 2019 9:41

TKO skrev:Nu går ju de turer som utgör femminuterstrafiken under högtrafik med ledvagnar på linje 160. Lite ojämt instoppade bland desss går korta bussar till Liljeholmen - SL påstår att det beror på att det inte går att köra ledbussar genom Årstadal...


Har det inte med liljeholmens bussterminal att göra?
Christian Spår
 
Inlägg: 239
Blev medlem: sön 08 jan, 2012 9:46

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav TKO » ons 03 apr, 2019 10:02

Nja... det går ju ledbussar vid hållplatslägena intill 160 - men det är möjligt att det finns en begränsning för de nordöstligaste lägena. Men om så är fallet och intresset fanns skulle detta kunna lösas genom en omdisponering.
Jag tror orsaken snarare är att det inte behövs ledbussar genom Årstadal!
/TKO
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 9898
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Christian Spår » ons 03 apr, 2019 10:14

Enceladus skrev:Varför kör linje 160 genom Årstadal? Resandet mellan centrala Årsta och Liljeholmskajen är inte tillräckligt stort för att motivera en sådan direktförbindelse. Det måste finnas ett annat mål. Liljeholmen kan vara ett sådant mål, men då är ju linjesträckningen undermålig. Det går nämligen mycket snabbare att köra på Årstabergsvägen - jämför körtiderna för linjerna 134 och 160.


Kom den inte till tvärt om, att man ville ha en busslinje genom sjöviksvägen+backen, och tänkte att den kan fortsätta och stärka buss 160 så får den också heta så?

Hur som helst så är det orimligt många som väntar in buss 160 vid liljeholmen och sedan stiger av vid sjövikstorget. Om staden kunde få fram och genomföra den där planen för att göra södertäljevägen mer av en stadsgata så skulle betydligt fler gå, eller använda andra nymodigheter för sträckan.
Christian Spår
 
Inlägg: 239
Blev medlem: sön 08 jan, 2012 9:46

Re: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Inläggav Enceladus » ons 03 apr, 2019 10:28

Christian Spår skrev:
TKO skrev:Nu går ju de turer som utgör femminuterstrafiken under högtrafik med ledvagnar på linje 160. Lite ojämt instoppade bland desss går korta bussar till Liljeholmen - SL påstår att det beror på att det inte går att köra ledbussar genom Årstadal...


Har det inte med liljeholmens bussterminal att göra?


Ledbussar förekommer bland annat på linjerna 77, 165 och 749.

Christian Spår skrev:
Enceladus skrev:Varför kör linje 160 genom Årstadal? Resandet mellan centrala Årsta och Liljeholmskajen är inte tillräckligt stort för att motivera en sådan direktförbindelse. Det måste finnas ett annat mål. Liljeholmen kan vara ett sådant mål, men då är ju linjesträckningen undermålig. Det går nämligen mycket snabbare att köra på Årstabergsvägen - jämför körtiderna för linjerna 134 och 160.


Kom den inte till tvärt om, att man ville ha en busslinje genom sjöviksvägen+backen, och tänkte att den kan fortsätta och stärka buss 160 så får den också heta så?

Hur som helst så är det orimligt många som väntar in buss 160 vid liljeholmen och sedan stiger av vid sjövikstorget. Om staden kunde få fram och genomföra den där planen för att göra södertäljevägen mer av en stadsgata så skulle betydligt fler gå, eller använda andra nymodigheter för sträckan.


Fast kortbussarna stärker inte linje 160 mellan Årstaberg och Gullmarsplan. Snarare tvärtom.

För tunnelbaneresenärer från stan är bytet till bussar vid Liljeholmen otroligt bekvämt - bortsett från linje 77 förstås. Således är det stora bussresandet mellan Liljeholmen och Sjövikstorget här för att stanna.

(Linje 77 är ännu en linje i närområdet som inte är helt genomtänkt. Liljeholmsterminalen är inte gjord för bussar mot stan...)
Enceladus
 
Inlägg: 4545
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

FöregåendeNästa

Återgå till Allmänt om lokaltrafik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster