Sida 1 av 2

Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: ons 26 jul, 2017 14:09
av TKO
Ja frågan är alltså hur vi optimalt skall finansiera kollektivtrafiken i t.ex. Stockholms län.

Tyck till!

uppmanar
Thomas K Ohlsson
förundersökningsledare

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: ons 26 jul, 2017 16:52
av Lennart Petersen
TKO skrev:Ja frågan är alltså hur vi optimalt skall finansiera kollektivtrafiken i t.ex. Stockholms län.

Tyck till!

uppmanar
Thomas K Ohlsson
förundersökningsledare


Vi kan ju lägga till att nuvarande finansiering hos SL är på ett ungefär 50% biljettintäckter och 50% skattefinansierat.
Det gäller då den vanliga årliga budgeten. Stora infrastruktursatsningar som T-banebyggen, Citybana med mera kommer lite utanför där även staten är med

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 7:25
av TKO
Intervallurvalet i enkäten blev lite olyckligt...
Först hade jag 10%-intervall men då blev det för många alternativ för forumets enkätfunktion. När jag då ändrade intervallet till 20% blev ett svarsalternativ "40-60 %". Inte oväntat har (hittills) de flesta respondenter valt detta alternativ, där ryms väl alla de åsiktsriktningar som finns företrädda i landstingsfullmäktige till exempel. (Ja v kanske någon gång pratar om nolltaxa "på sikt", de gröna har ju helt övergivit denna idé...)

Nu är det inte så många som svarat på enkäten, men vi ser hittills ett överväldigande stöd för den nuvarande linjen med en avgiftsfinansiering runt 50%. Några vill ha lägre avgiftsfinansieringsgrad, blott ett fåtal vill öka den markant. Genom det olyckliga valet av intervall vet vi dock inte om majoriteten av respondenterna kanske förespråkar en höjning till upp mot 60%, eller rent av vill pressa ner avgiftsfinansiering mot 40%.

Förundersökningsledaren tar naturligtvis på sej det fulla ansvaret för denna miss, och funderar starkt på att avgå - för att föregripa en misstroendeförklaring!

er ödmjuke tjänare
Thomas K Ohlsson
snart f.d. förundersökningsledare?

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 10:45
av Hans Wibacke
Inge skrev:Det finns ju bara röda alternativ. Hade det inte varit lämpligt att ha med något alternativ som fångade upp senariot konkurrensutsättning och de vilkor som gäller om det skulle ske på kommersiell grund. Dvs normalt vinstuttag, ca 10%. Det är ju det vinstuttag som krävs för att en investering inte skall ge större nytta i annan del av samhället.

Inte för att jag tror att det skulle bli någon rusning bland forumets skribenter till det alternativet, men undersökningen hade ju blivit lite trovärdiga om det åtminstone funnits med.

Din önskan känns liksom som en helt annan frågeställning, en mer omvälvande förändring av kollektivtrafiken. Så varför inte skapa en egen enkät? Jag lovar att svara. :D

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 13:17
av TKO
Hans Wibacke skrev:
Inge skrev:Det finns ju bara röda alternativ. Hade det inte varit lämpligt att ha med något alternativ som fångade upp senariot konkurrensutsättning och de vilkor som gäller om det skulle ske på kommersiell grund. Dvs normalt vinstuttag, ca 10%. Det är ju det vinstuttag som krävs för att en investering inte skall ge större nytta i annan del av samhället.

Inte för att jag tror att det skulle bli någon rusning bland forumets skribenter till det alternativet, men undersökningen hade ju blivit lite trovärdiga om det åtminstone funnits med.

Din önskan känns liksom som en helt annan frågeställning, en mer omvälvande förändring av kollektivtrafiken. Så varför inte skapa en egen enkät? Jag lovar att svara. :D


Bäste herr Wibacke!
Jag kunde inte uttryckt det bättre själv...

När jag utformade svarsalternativen funderade jag på att ha med "ställ Anna Johansson inför riskrätt" och "jag tycker om jordgubbsglass" - men även om det är intressanta synpunkter så kändes alternativen inte helt relevanta!

Svarsalternativen "10 % är ett normat vinstuttag" och "Konkurrensutsätt kollektivtrafiken och de villkor som gäller på kommersiell grund" då jag tyckte det första var alltför naivt och det andra obegripligt.

Slutligen stödjer jag med full kraft Wibackes uppmaning till signaturen "Inge" att skapa en egen enkät i frågan.

vänligen
Thomas K Ohlsson

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 16:35
av TKO
Inge skrev:Det är ju mycket tyckande här som präglar valet. Lite Sovjet också tror jag.

Men i all välmening vill jag påtala att offentlig kollektivtrafik med normalt vinstuttag har förekommit. Tex statliga bussbolag efter avreglering, men före försäljning.

Detta är trots allt lite mer normalt än befängda experiment med total skattefinansiering. Jag finner således fog för uppfattningen att förundersökningsledarens personliga, något obstinata, uppfattning påverkat svarsalternativen mer än vad som vore lämpligt.

Vad gäller besparingseffekten så kan man titta på SAS som förundersökningsledaren tog upp i annan tråd. SAS förmår förvisso inte att leverera normalt vinstuttag eller egentligen några vinster alls. Men de kostnadsbesparingar man gjort har ändå varit stora. Skulle motsvarande kostnadsbesparing göras hos trafikförvaltningen, vilket inte alls är orimligt, kunde skattefinansieringen tas bort helt utan avgiftshöjningar.


Några snabba på det:

SAS går, till skillnad mot SJ, med förlust. Knappast något föredöme!
(Även om rubriksättaren i SvD:s näringslivsdel tolkade siffrorna så...)

Jag förstår fortfarande inte hur "offentlig kollektivtrafik med normalt vinstuttag" skulle kunna vara ett svarsalternativ i denna enkät - det är ju en HELT annan fråga. Eller menar signaturen "inge" att det allmänna skall bidraga med så mycket pengar att det trafikutförande bolaget går med 10% vinst (% av vad - eget kapital, arbetande kapital, omsättning?) - så att bolaget helt kan sluta anstränga sej för att hålla nere kostnaderna?

Frågan kan vara intressant att diskutera, men då i ett sammanhang där den hör hemma.

/TKO

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 17:59
av Kantorn
Intressant så mycket tjôt och klagpmål det kan bli av en vanlig enkät, men ingen egen enkät med mer "passande" frågor.
Mycket snack och lite verkstad kallas det visst.

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 18:20
av roggek
Kantorn skrev:Intressant så mycket tjôt och klagpmål det kan bli av en vanlig enkät, men ingen egen enkät med mer "passande" frågor.
Mycket snack och lite verkstad kallas det visst.


I finare kretsar så kallas herrarna TKO och Inge för "Bill & Bull", de ligger alltid i luven på varandra... :cheesygrin:

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 18:24
av TKO
Jag erkänner att jag inte förstog att det svarsalternativ som signaturen 'Inge' saknade var 100-120 %!
Jag skulle ju i och för säg kunna hävda att med nuvarande modeĺl med upphandlad trafik så är utförarbolagets vinstmarginal inbakad i beställarens kostnad, så det räcker egentligen med alternativet 100%. Men jag avstår...

Hur vanligt tror föresten signaturen 'Inge' det är att ett företag inom persontrafiksbranschen har en redovisad vinst som motsvarar 10% av omsättningen?

undrar
Thomas K Ohlsson

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 18:25
av TKO
roggek skrev:
Kantorn skrev:Intressant så mycket tjôt och klagpmål det kan bli av en vanlig enkät, men ingen egen enkät med mer "passande" frågor.
Mycket snack och lite verkstad kallas det visst.


I finare kretsar så kallas herrarna TKO och Inge för "Bill & Bull", de ligger alltid i luven på varandra... :cheesygrin:


Fast låg verkligen Bill & Bull i luven på varandra? Var dom inte bara lika korkade...

/TKO

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 18:45
av TKO
Tack!
Fast nu är det kanske inte helt jämförbart med lokaltrafik. Men det var ju inte det jag frågade om, så det var en helt relevant information.
/TKO

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 21:32
av LÅ1
TKO skrev:
roggek skrev:
Kantorn skrev:Intressant så mycket tjôt och klagpmål det kan bli av en vanlig enkät, men ingen egen enkät med mer "passande" frågor.
Mycket snack och lite verkstad kallas det visst.


I finare kretsar så kallas herrarna TKO och Inge för "Bill & Bull", de ligger alltid i luven på varandra... :cheesygrin:


Fast låg verkligen Bill & Bull i luven på varandra? Var dom inte bara lika korkade...

/TKO

:D :D Vad skall vi dra för slutsats av det, tänkte du? :cheesygrin:

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: tor 27 jul, 2017 21:40
av TKO
Den är väl given!
/TKO

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: fre 28 jul, 2017 8:34
av Odd
Jag saknar ett alternativ där man tycker att en viss andel inte skall vara styrande. Frågan är större än en viss procentsats, även om jag förstår att människor med enklare tankebanor gärna lockas av enkla alternativ.

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: fre 28 jul, 2017 9:10
av LÅ1
Odd skrev:Jag saknar ett alternativ där man tycker att en viss andel inte skall vara styrande. Frågan är större än en viss procentsats, även om jag förstår att människor med enklare tankebanor gärna lockas av enkla alternativ.

Kan du utveckla det. Menar du kanske att vissa typer av kostnader skall skattefinansieras helt, medan andra skall brukarfinansiefas till 100%?

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: fre 28 jul, 2017 9:20
av Odd
Visst.

Om man har som mål att trafiken skall finansieras till en viss andel så blir man bakbunden av det och kan kanske inte ta kloka beslut utan måste ta beslut som passar finansieringsgraden.

Om man i stället låter behovet, ekonomiska, driftsmässiga och samhällsmässiga aspekter bestämma investeringar och driftsutbud, där skattefinansieringsandel i stället ingår som en delkomponent i ett större sammanhang, så får vi troligen ett effektivare nyttjande av skattepengar och även uppfylla de mål vi vill uppnå.

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: fre 28 jul, 2017 11:21
av TKO
Enkäter är till sin natur förenklingar, annars blir svarsalternativen allt för många och kanske även obegripliga.
Jag borde kanske inkluderat "Annat" och/eller "Vet ej" bland de möjliga svaren... en annan möjlig lösning är ju att den som inte finner något i sitt tycke vettigt svarsalternativ helt enkelt avstår från att deltaga!

En uttalad förutsättning för enkäten var att det är driftskostnaderna det handlar om - stora investeringar ligger utanför dessa.
Och då tror jag att signaturen "Odds" på sitt sätt intressanta invändning till viss del - men inte helt - kan sägas falla utanför enkätens räckvidd, om jag förstår det hela rätt.

vänligen
Thomas K Ohlsson

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: fre 28 jul, 2017 12:47
av TKO
Inge skrev:
TKO skrev:Enkäter är till sin natur förenklingar, annars blir svarsalternativen allt för många och kanske även obegripliga.
Jag borde kanske inkluderat "Annat" och/eller "Vet ej" bland de möjliga svaren... en annan möjlig lösning är ju att den som inte finner något i sitt tycke vettigt svarsalternativ helt enkelt avstår från att deltaga!

En uttalad förutsättning för enkäten var att det är driftskostnaderna det handlar om - stora investeringar ligger utanför dessa.
Och då tror jag att signaturen "Odds" på sitt sätt intressanta invändning till viss del - men inte helt - kan sägas falla utanför enkätens räckvidd, om jag förstår det hela rätt.

vänligen
Thomas K Ohlsson


Nej det var inte uttryckligen förutsatt eller för den delen faktiskt alls uttryckt att det var "brukskostnaden" det gällde. Det kan rimligen inte anses ha förutsats av envar, även om förundersökningsledaren gjort det för egen del.

Självklart har jag avstått från att deltaga.


Ett annat sätt att se på saken är att de stora investeringarna i stort sett alltid är 100% finansierade av skattemedel - eftersom de går via investeringsbudgeten. Då trafikverksamheten inte lämnar något överskott är det alltså skatteintäkter - direkt via landstingsskatten eller från statliga skatter via statsbidrag - som används.
Men det vet väl alla?

upplyser
Thomas K Ohlsson

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: fre 28 jul, 2017 23:07
av Hans Wibacke
Som självutnämnd representant för gruppen "människor med enklare tankebanor [som] gärna lockas av enkla alternativ", vill jag å gruppen vägnar framför ett förslag till förenkling av framtida enkäter: oavsett frågeställning bör enkäterna endast ha svarsalternativen "vet ej" och "annat". Kanske kan då även människor som tänker svåra tankar hitta ett svar som känns rätt.

Re: Hur skall kollektivtrafiken finansieras? Enkät!

InläggPostat: lör 29 jul, 2017 0:00
av TKO
Förundersökningsledaren lovar att ta även de enkla människornas behov i beaktande om det blir fråga om någon ny enkät.
Ett alternativ i sann liberalpositivistisk anda vore att enbart ha ett svarsalternativ: "JA"!
Ett annat alternativ är att bejaka vissa skribenter på detta forums attityd och enbart ha alternativet "NÄÄÄÄÄÄÄ"...

Enkätkollegiet tvingas begära förlängd betänketid för att rätt kunna besluta i denna kniviga fråga och hoppas på överseende med denna lapsus.

God natt.

Thomas K Ohlsson
kollegiets motvillige talesperson