Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Övriga diskussioner om lokaltrafik som ej platsar i andra forum. (exempelvis lokaltrafik med båtar)

Moderatorer: Jourmaster, Infomaster

Kategoriregler
Övriga diskussioner om lokaltrafik som ej platsar i andra forum. (exempelvis lokaltrafik med båtar)
Allmänna forumregler

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Lars_L » sön 15 jan, 2017 11:59

Inge skrev:I dagens läge med efaldstaxa är personkilometerkostnader inte särskilt relevant när man jämför de olika systemens subventionsgrad. Ett bättre mått vore kostnad i kronor per (validerad) påstigande. Detta mått är dessutom enklare att ta fram och borde finnas per avtal. Notera att jag avser totalkostnaden i avtalet, inte endast den rörliga delen.

Jodå jag tror också att det finns ett visst samband mellan hög subventionsgrad och kundnöjdhet.


Fast i den här tråden diskuterar vi ju inte subventionsgrad, utan - som ett sidospår - kundnöjdhet kontra driftskostnader. När det gäller subventionen ligger ju den på ca 50 procent av driftskostnaderna. Hur denna subvention sedan fördelar sig i de olika biljetter man erbjuder spelar ju ingen roll för det förra direkt. Däremot får vi förstås för samma typ av subventionering olika nyttjandegrad av systemet. Olika resor kostar givetvis olika mycket, men det beror ju som sagt mer på typ av färdmedel och dess uppgift, om man har krav på exempelvis gas i bussarna och vilka incitament det finns i avtalet än allmän subvention per personkilometer. Därtill finns det förstås de som åker väldigt långt och därmed blir subventionerade mer, men detta märks knappast i kundnöjdheten.

Det luriga med driftskostnader är ju just att har vi ett subventionssystem som missgynnar att man åker mycket, så får det förstås i slutändan återverkningar på driftskostnaderna per personkilometer, men det innebär ju inga minskade produktionskostnader per vagnkilometer förrän vi kan dra in turer, och gör vi det, så ökar ju kostnader per vagnkilometer istället (såvida det vi drar in inte är dimensionerande).

Så vad vi väljer för typ av subventioner får därför givetvis ganska stora effekter på kostnaderna per personkilometer.

Men det är klart i de avtal där Trafikförvaltningen betalar per påstigande, finns det ju ett incitament för att resenärerna ska resa mindre kollektivt, men fortfarande köpa så dyra biljetter som möjligt. Men då är det ju bra att utgå från kostnad per påstigande.
Lars_L
 
Inlägg: 2018
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Inge » sön 15 jan, 2017 12:12

Varför skulle inte subventionsgraden spela in? Det är väl högst sannolikt att just det att man i vissa situationer upplever att man åker billigt spelar in för nöjdheten? Att förväntan står i proportion till biljettpriset?

Är både biljettpris och driftkostnad hög finns ingen anledning att känna sig nöjd bara på grund av hög driftkostnad. Därför ser jag ingen anledning att gå via driftkostnader.

Att gå direkt på hur subventionsgraden påverkar nöjdheten förefaller för mig naturligare.

Produktionskostnad per medelpåstigande 2012

Tunnelbanan 10,64 kr
Pendeltåg 26,74 kr
Lokaltåg 19,38 kr
Buss 17,36 kr

Dock tror jag att man i mitt underlag har beräknat medelreslängden i tunnelbanan per gren och utan hänsyn till att vissa åker med flera grenar samtidigt efter en och samma spärrpassage. Dvs per spärrpassage är egentligen kostnaden något högre. (ca 10%)

När Citybanan invigs blir tunnelbanan och pendeltågen i praktiken ett system. För att räkna ut medelkostnaden då krävs naturligtvis att man då även tar hänsyn till bytena vid centralen. I ett samlat system med fria övergångar mellan pendeltåg och tunnelbana hamnar kostnaden på ca 15 kr per spärrpassage.

Men det senare har inte så stor bäring på kundnöjdheten. De som åker med många byten åker ju billigt i vilket fall. Däremot har det betydelse vid utformningen av taxesystem.
Att inte kunna skilja på tro, tycka och tänka är onyanserat.
Användarvisningsbild
Inge
 
Inlägg: 4856
Blev medlem: mån 20 apr, 2009 12:11

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Lars_L » sön 15 jan, 2017 15:57

Jag har inte sett något stöd i siffermaterial för att kundnöjdheten skulle gå ner när man höjer priset, men framförallt påverkar det ju knappast de olika trafikslagen olika. Förvisso skulle resenärerna kunna ha en uppfattning om att ett visst transportmedel är billigare än ett annat. Men tror inte det påverkar kundnöjdheten särskilt mycket. Eftersom ca 70-75 procent av resorna också görs med periodkort, så ser man ju inte kostnaden kopplat till den separata resan.

Att ta fram statistik på vad varje passagerare kostar är förstås också ett mått man kan använda, särskilt då om man vill ha s.k. VBP-avtal. Men det säger ju väldigt lite om vad den enskilda resan faktiskt kostar. Särskilt i spårtrafik, där infrastrukturen är en sådan stor del av kostnaderna. Av de ca 3 miljarder som MTR får för tunnelbanetrafiken, är ju exempelvis ungefär 27 procent det som MTR redan fått betala till SL som hyra för vagnarna/depåer etc, Att ha alla spärrvakter igång ligger väl på omkring 10-15 procent av kostnaderna, som också är oberoende av om det i princip åker några passagerare i systemet eller inte. Och medan MTR måste betala för dessa delar, lär ju kapitalkostnaderna för exempelvis nytt signalsystem och depå på röda, gå utanför avtalets fakturering, liksom de nya stationerna i citybanan (dock ej drift) lär ju vara undantagna för pendeltågsavtalet.

Det som går att anpassa är ju antalet vagnkilometer i förhållande till passagerarmängden. Men framförallt för tunnelbanan och till stor del även för pendeltågen, så är ju de passageraroberoende kostnaderna så höga, att det ger ganska dåligt mått på effektivitet etc.

För buss å sin sida är det ju sådan enorm skillnad på om det är en innerstadslinje, eller förortslinje, ja även om bussen sammankopplar två större centrum med varandra kontra om rusningsriktningen är enkelriktad och med få resenärer i slutet av linjen.

Men nu ligger vi långt utanför trådens ämne skulle jag säga - även om minimal anknytning finns.
Lars_L
 
Inlägg: 2018
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Inge » sön 15 jan, 2017 19:59

Lars_L skrev:Jag har inte sett något stöd i siffermaterial för att kundnöjdheten skulle gå ner när man höjer priset, men framförallt påverkar det ju knappast de olika trafikslagen olika.


Nej det är ju knappast något SL önskar lyfta fram. Ändå förefaller det uppenbart. Subventionsgraden som parameter kanske inte påverkar nöjdheten med olika trafikslag olika. Men eftersom subventionsgraden är olika för olika trafikslag kan man förvänta sig att dessa påverkats olika.

Visst i en sådan nöjdhetsanalys bör även nedlagda infrastrukturkostnader ingå. Så de kan du lägga till i ovanstående. Säg att citybanan skall anses betald efter 40 år. Då blir det ungefär en miljon om dagen att fördela på 300.000 resenärer. Dvs ca 3 kr ytterligare per resenär.

För tunnelbanan är infrastrukturkostnaderna i dagsläget lägre.

För lokaltågen betydligt högre.
Att inte kunna skilja på tro, tycka och tänka är onyanserat.
Användarvisningsbild
Inge
 
Inlägg: 4856
Blev medlem: mån 20 apr, 2009 12:11

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Lars_L » sön 15 jan, 2017 21:04

Inge skrev:
Lars_L skrev:Jag har inte sett något stöd i siffermaterial för att kundnöjdheten skulle gå ner när man höjer priset, men framförallt påverkar det ju knappast de olika trafikslagen olika.


Nej det är ju knappast något SL önskar lyfta fram. Ändå förefaller det uppenbart. Subventionsgraden som parameter kanske inte påverkar nöjdheten med olika trafikslag olika. Men eftersom subventionsgraden är olika för olika trafikslag kan man förvänta sig att dessa påverkats olika.

Visst i en sådan nöjdhetsanalys bör även nedlagda infrastrukturkostnader ingå. Så de kan du lägga till i ovanstående. Säg att citybanan skall anses betald efter 40 år. Då blir det ungefär en miljon om dagen att fördela på 300.000 resenärer. Dvs ca 3 kr ytterligare per resenär.

För tunnelbanan är infrastrukturkostnaderna i dagsläget lägre.

För lokaltågen betydligt högre.


Men om vi tittar på kundnöjdheten i samband med att man höjde med 100 kronor i september 2011, så får vi följande övergripande kundnöjdhet för SL
våren 2010, 74 procent
hösten 2010, 74 procent
våren 2011, 74 procent
hösten 2011, 72 procent
våren 2012, 75 procent

Nu påverkas ju kundnöjdheten av väldigt många andra faktorer också. Troligen bidrog dock ändå prishöjningen med någon procentenhets lägre kundnöjdhet under hösten 2011. Dock glömmer (förlåter) resenärerna en prishöjning relativt fort, så det är ju knappast något bestående negativ effekt.

Vi kan gå tillbaka och se när man avskaffade enhetstaxan 2007, att det inte heller ledde till några negativa kundupplevelser, utan faktiskt tvärtom:
mars 2006, 61 procent
oktober 2006, 64 procent
vår 2007, 66 procent
höst 2007, 69 procent

Här var ju dock den största effekten på enhetstaxan och eftersom flertalet har månadskort så innebar det förstås en liten påverkan.
Lars_L
 
Inlägg: 2018
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav daniel_s » sön 15 jan, 2017 21:11

Hur mäter man övergripande kundnöjdhet?
daniel_s
 
Inlägg: 11101
Blev medlem: fre 13 sep, 2002 14:40

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Inge » sön 15 jan, 2017 21:15

Lars_L skrev:Vi kan gå tillbaka och se när man avskaffade enhetstaxan 2007, att det inte heller ledde till några negativa kundupplevelser, utan faktiskt tvärtom:
mars 2006, 61 procent
oktober 2006, 64 procent
vår 2007, 66 procent
höst 2007, 69 procent

Här var ju dock den största effekten på enhetstaxan och eftersom flertalet har månadskort så innebar det förstås en liten påverkan.


Naturligtvis tvärt om. Enfaldstaxan är orättvis och upplevdes därför med rätta negativt. Sloppandet av densamma positivt.

Om effekten blir lika stor denna gång är tveksamt. Folk vänjer sig som sagt. Men vi lär övergripande få en negativ effekt. För pendeltågen är det dock möjligt att den blir positiv. Just pendeltågens genomsnittliga subventionsgrad ökar ju med enfaldstaxa...
Att inte kunna skilja på tro, tycka och tänka är onyanserat.
Användarvisningsbild
Inge
 
Inlägg: 4856
Blev medlem: mån 20 apr, 2009 12:11

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav Lars_L » sön 15 jan, 2017 21:24

daniel_s skrev:Hur mäter man övergripande kundnöjdhet?


Bra fråga - jag avser förstås NKI för SL som helhet, men den består ju av delarna från respektive område och svar från undersökningar. Dock har jag aldrig sett hur man väger samman, för så tycks man göra på något sätt. Det vill säga att resultatet givetvis skulle bi mycket skevt om kundnöjdheten för trafikområdet Nynäshamn vägde lika mycket som för hela tunnelbanan.

Det finns väl två möjliga metoder (som är någorlunda vettiga) - endera då räkna alla svar och ta totalen där från nöjdhetsbetyg för respektive linje, alternativt göra något slags mer avancerad mätning där antalet enkäter i jämförelse med resenärer i trafikområdet beaktas. Någon vetenskap i den högre skolan får väl dock inte Trafikförvaltningens analysavdelning sägas representera (vilket ju visas av om inte annat att man inte redogör för hur man gör)...
Lars_L
 
Inlägg: 2018
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Vilka visioner MTR verkar ha om pendeltågen...

Inläggav TKO » mån 16 jan, 2017 9:14

Inge skrev:
Lars_L skrev:Vi kan gå tillbaka och se när man avskaffade enhetstaxan 2007, att det inte heller ledde till några negativa kundupplevelser, utan faktiskt tvärtom:
mars 2006, 61 procent
oktober 2006, 64 procent
vår 2007, 66 procent
höst 2007, 69 procent

Här var ju dock den största effekten på enhetstaxan och eftersom flertalet har månadskort så innebar det förstås en liten påverkan.


Naturligtvis tvärt om. Enfaldstaxan är orättvis och upplevdes därför med rätta negativt. Sloppandet av densamma positivt.

Om effekten blir lika stor denna gång är tveksamt. Folk vänjer sig som sagt. Men vi lär övergripande få en negativ effekt. För pendeltågen är det dock möjligt att den blir positiv. Just pendeltågens genomsnittliga subventionsgrad ökar ju med enfaldstaxa...


Det är tur att vi har skribenter som inser att det går att dra generella slutsatser från sitt eget inskränkta tänkande!
Om det fanns lika skarpa hjärnor på Trafikförvaltningen behövdes ju inga kund(nöjdhets)undersökningar...

applåderar
Thomas K Ohlsson
Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht!
TKO
 
Inlägg: 6628
Blev medlem: tor 05 sep, 2002 11:29
Ort: Årsta

Föregående

Återgå till Allmänt om lokaltrafik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster