Sida 2 av 2

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: tor 15 dec, 2016 10:08
av Per Lind
TKO skrev:
CS skrev:I korrespondensen kring nedläggning av Bråvallavägens station finns en uträkning av förändringen i upplevd restid, även kallad KRESU, om förslaget skulle ha genomförts. Utifrån den uträkningen skulle man kunna dra lite slutsatser kring hur upplevd restid beräknas.

Den korrespondensen redovisades på trafiknämndens sammanträde 31 maj 2016, under punkten postlistan.


Tack för tipset!

2016-12-14.png


Men jag undrar om den som utfört beräkningen någonsin varit vid Östra station... för nog tar det mer än 1 minut att ta sig från Roslagsbanans perronger ner till tunnelbanan. Och även om förhållandena blivit bättre tycker jag fortfarande att gångvägen är både lång och krånglig, så frågan är om inte "bytesstraffet" borde vara högre!
(Det ryktades att man vid stationsombyggnaden försökte få en direkt gångförbindelse från Östras vänthall ner till tunnelbanan, men det stupade på att Handelsbanken bankvalv låg i vägen! Och det gick tydligen inte att flytta på...)

Dessutom verkar man räkna med 10 minuters väntetid vid Bråvallavägen, vilket verkar vara lite högt. Man räknar väl med 20-minuterstrafik, men då tror jag man tittar i tidtabellen och anpassar sin ankomst till denna. Skulle man istället räkna med 5 minuters väntetid får ju jämförelsen med "nedläggningsalternativet" ett annat utfall!

/TKO

1 min bytestid, hur kommer man fram till det? 5 min vore mer realistiskt men ändå kort tid.
2 min från TUB till målet, på den tiden hinner man väl knappast upp till gatan?
Tunnelbana är bra för långa resor men med de långa transporttiderna från ytan till plattform så lönar det sig inte att resa bara 1-2 stationer.
-Per

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: tor 15 dec, 2016 11:04
av TKO
Jag tycker det är riktiga synpunkter. I det här fallet spelar dessa felaktigheter ingen roll, eftersom de påverkar de bägge alternativen på samma sätt.
Men det visar på faran att i iver att övertyga (och kanske även vara öppen) redovisa för många detaljer, som sedan visar sej vara tveksamma eller till och med uppenbart felaktiga. Då minskat tilltron till de slutresultat/beslutsrekommendationer som utredningen utmynnar i!

Det här tycker jag är ett fel som SL/SLL-TF gör (nästan) hela tiden... och som kanske framgått av mina inlägg på detta forum är jag inte överdrivet imponerad av vad man presterar.

/TKO

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: tor 15 dec, 2016 11:21
av TKO
Inge skrev:
CS skrev:
Inge skrev:Det är egendomliga än så. Idag är det halvtimmestrafik från Bråvallavägen, inte 20 min. Å andra sidan är det inte 6,6 minuterstrafik från Ösby heller, så antagandena verkar hänga något i luften. Jag gissar att tabellen är från något planeringsfall.

Hursomhelst verkar den inte vara gjord utiftån någon sammanvägning av art vissa väljer att gå till en annan hållplats och andra inte, eftersom det minutvärde man lagt in är exakt 10 minuter.
Om man tittar i den här tidtabellen är det 20-minuterstrafik under högtrafik vid Bråvallavägen.
http://sl.se/ficktid/vinter/v2728.pdf


Men med den tidtabellen är den genomsnittliga väntetiden i rusningstrafik vid Ösbyalternativet 4 min och 27 sek eller om man så vill 4,45 minuter inte 3,3 min.

Den genomsnittliga väntetiden med båda stationerna öppna i rusningen blir faktiskt något kortare, 4,17 sekunder eller 4,29 min.

(antagande enligt använd modell, att det är 8,5 minuters gångväg och att folk som inser att de hinner med ett tidigare tåg om de går till Ösby gör det)

Restiden förlängs dock med ca 1 min.

Men den genomsnittliga gångtiderna förkortas med drygt 5 minuter.

Sammanfattningsvis skulle en korrekt utförd kalkyl enligt den modell man använt givit ett utfall på ca 10 minuters upplevd försämring vid en indragning av stationen i rusningstrafiken.


OM vi nu ska ägna oss att verkligen räkna rätt (jag är inte säkert på att det egentligen är meningsfullt - återkommer till detta i separat inlägg) så saknas en viktig komponent i de resonemang som förts hittills på detta forum, men som nämns på sidan 2 i TF:s PM:
- Den restidsminskning som uppkommer för resenärer till/från stationer norr om Bråvallavägen om Bråvallavägen läggs ner. Restiden förkortas med 1 minut, och eftersom antalet resenärer som passerar Bråvallavägen är vida större än det antal som börjar eller slutar sin resa där behöver vi egentligen inte räkna för att inse att en stängning ger en minskning av summerad KRESU sett till hela resenärskollektivet!

/TKO

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: fre 16 dec, 2016 7:41
av AdrianLangemar
Här har man gjort två fel som båda bidrar till att tidsförlusten vid nedläggning av Bråvallavägen blir mycket mindre än i verkligheten.

Det ena felet är att det den upplevda väntetiden med nuvarande trafik är alldeles för hög. De som kan välja vilken tid de ska åka går till Bråvallavägen, men för dessa är ju inte turtätheten så viktig, och de som inte kan välja tid går nog till Djursholms Ösby om väntetiden är lång vid Bråvallavägen (i praktiken blir ofta väntetiden när man kommer fram istället, men det har ingen betydelse här). Man kan säga att felet är att man har antagit att alla resenärer är förbjudna att välja annan station än den närmaste, även om det skulle gå snabbare!

Det andra felet är att den genomsnittliga väntetiden vid Djursholms Ösby är alldeles för låg, oavsett vilken tid man räknar på. Inge ser ut att ha räknat på den genomsnittliga väntetiden mellan 7.00 och 8.00 och kommit fram till 4,45 minuter, vilket är helt korrekt. Mycket imponerande, det är få professionella trafikplanerare som skulle klara det! SL har räknat med 30/antalet tåg per timme, vilket är ett felaktigt men mycket vanligt sätt att räkna på som ger alldeles för kort väntetid vid ojämna intervaller.

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: fre 16 dec, 2016 8:04
av TKO
Inge skrev:Hur det blir för kollektivet är en annan fråga, delvis politisk eftersom det handlar om att väga Väldigt dålig service för fåtalet mot en något förbättrad redan god för flertalet. Dessutom är det inte heller nödvändigtvis så att de som väljer ett tåg som redan har så många stopp verkligen är de som har mest bråttom och värderar sin tid högst. Etcetera.

Men nu handlade inte frågan om det, utan om att någon tjänsteman till synes velat trumfa igenom sin vilja genom en direkt felaktig och vilseledande beräkning, för hur en nedläggning slår för de boende i närområdet. Den skulle ju slått mångdubbelt värre än det man gav sken av.

För övrigt blir det ytterligare en annan siffra om man räknar på de som faktiskt använder stationen idag. På grund av tågen gleshet väljer som nämnts naturligtvis en del redan idag att gå till Ösby. När man väger mot antalet påstigande är det denna senare, ej uträknade, siffra man måste använda.


Ovanstående visar att signaturen "Inge" inte riktigt förstår hur samhällsekonomiska kalkyler (som utredningen om Bråvallavägen är ett exempel på) skall användas. Men detta är inte rätt tillfälle att ge en snabbkurs, så jag väljer att helt ignorera sakinnehållet i inlägget!

/TKO

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: fre 16 dec, 2016 10:27
av Per Lind
Är det samma kalkyler som används vid tunnelbaneutredningar typ gula linjen?
När det gäller tunnelbana får det tydligen kosta vad som helst oavsett hur många som kan utnyttja förbindelsen och att det finns andra trafikslag som ger mer för pengarna.
-Per

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: fre 16 dec, 2016 10:31
av AdrianLangemar
Per Lind skrev:Är det samma kalkyler som används vid tunnelbaneutredningar typ gula linjen?
När det gäller tunnelbana får det tydligen kosta vad som helst oavsett hur många som kan utnyttja förbindelsen och att det finns andra trafikslag som ger mer för pengarna.
-Per

Tunnelbana till "Arenastaden" är ett politiskt beslut, det är givetvis omöjligt att med samhällsekonomiska kalykler komma fram till att den bör byggas oavsett hur man räknar.

Re: Upplevd restid - definition!?

InläggPostat: fre 16 dec, 2016 10:35
av TKO
AdrianLangemar skrev:
Per Lind skrev:Är det samma kalkyler som används vid tunnelbaneutredningar typ gula linjen?
När det gäller tunnelbana får det tydligen kosta vad som helst oavsett hur många som kan utnyttja förbindelsen och att det finns andra trafikslag som ger mer för pengarna.
-Per

Tunnelbana till "Arenastaden" är ett politiskt beslut, det är givetvis omöjligt att med samhällsekonomiska kalykler komma fram till att den bör byggas oavsett hur man räknar.


Instämmer med föregående talare!
(Dessutom har man "lovat" fastighetsägare i området att det ska bli tunnelbana...)

Observera dock att det med samma kalkylmetoder inte heller går att visa att det är vettigt att bygga spårväg till NKS. Att detta ens har varit föremål för flera utredningar är också "politiska beslut".

/TKO