Läser SL/Keolis SSS Forum?

Diskussioner om trådbussar och andra bussar i reguljär lokaltrafik.

Moderatorer: Jourmaster, Infomaster

Kategoriregler
Diskussioner om trådbussar och andra bussar i reguljär lokaltrafik.
Allmänna forumregler

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » ons 29 maj, 2019 18:01

Enceladus skrev:
Det är något som jag inte förstår. Solna/Sundbyberg har bäst utbud, men ändå är avtalstypen för det trafikområdet inte att föredra. Incitamentsavtal med generösa minimiutbud kombinerar ju fördelarna med produktionsavtal och incitamentsavtal. Å ena sidan får entreprenören endast göra trafikökningar, å andra sidan kostar tomma bussar inget för Trafikförvaltningen. När Tvärbanan förlängdes till Solna blev busstrafiken i princip opåverkad. Tack vare det generösa minimiutbudet kunde Arriva inte minska trafiken. Samtidigt sparade Trafikförvaltningen pengar när resandet minskade. Dessutom har trafiken i Solna/Sundbyberg varit immun mot besparingar eftersom "den ändå inte kostar något".

Renodlade incitamentsavtal fungerar dock inte särskilt bra när resandet ökar eftersom det kan vara lönsamt att förlora vissa resenärer. I trafikområden där resandet ökar kraftigt, t.ex. Huddinge/Botkyrka/Söderort, är det därför nödvändigt att minimiutbudet indexeras.


Fast det är väl två olika saker också. Endera låter man bolagen ansvara helt för turtätheten. Då krävs som sagt regler för minimiutbud, men blir risken för hög (alltså att du inte kan dra ner trafiken fall resandet minskar), så läggs ju detta på prislappen i avtalet. Alla som kan branschen är ju förvånade varför Arriva la så låga bud på trafiken i Stockholm. Men lösningen var ny, vilket väl gjorde att de kanske trodde att det skulle vara lättare att få upp antalet resenärer än det visade sig vara (särskilt som man misslyckades initialt i Norrort med trafiken). Eftersom man även har Tvärbanan, får man ju igen mycket av förlusten i ökat resande där. Så det har väl kanske kompenserat lite för dem. Har man för oförmånliga avtal så drar det ju upp prislappen som sagt. Och vill man ha billiga - men bra avtal - så är det bästa att minimera risken för de bolag som lägger anbud.

Eller som för Huddinge/Botkyrka/Söderort så har man ett produktionsavtal i grunden - alltså där man får betalt per utbudskilometer. Men med olika former av incitament. Det kan förstås finnas ett mindre incitament även här ifall resandet ökar. Men min erfarenhet är väl att möjligheterna för entreprenören att påverka detta är mycket små (annat då än att resandet kan minska om man helt missköter sitt åtagande). Istället har man ju här ett krav om att sätta in extrabussar/förstärkning om det är stående på vissa turer, som sedan ska permanentas i ökad turtäthet. Problemet är inte den lösningen i sig. Problemen är två andra:
1. Att man har för låg standard för när detta ska ske i avtalet, eftersom det regelbundet får vara upp till 40 procent av ståplatserna som är upptagna.
2. Att man i detta avtal ännu inte har något bra system för att följa upp detta hos Trafikförvaltningen. I de senare avtalen har man krav på att entreprenören ska rapportera stående resenärer - men tyvärr fortfarande bara under högtrafik. Här tror jag Trafikförvaltningen är ganska obekant med hur det ser ut utanför högtrafik, eller är naiva nog att tro att bolagen självmant skulle anpassa trafiken till efterfrågan utanför högtrafik. Det senare är ju ändå lönsamma produktionsökningar för bolagen om det är produktionsavtal. Men det finns ändå en anmärkningsvärd tröghet hos bolagen till sådana förändringar. Trots att det ger en ganska god avans.

Enceladus skrev:Det är viktigt att kundnöjdheten inte bara mäts per linje, utan också per tur. Om Keolis vet att kundnöjdheten aldrig mäts på vissa turer så är risken stor att dessa turer nonchaleras. Detta kan förklara den usla nattrafiken.

Förresten, hur går det egentligen för Keolis? Företaget har inte vunnit några upphandlingar på ganska länge. Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö är två av landets största trafikavtal. Om Keolis inte lyckas behålla dessa, har företaget i så fall någon framtid i Sverige?


Problemet idag är ju att Keolis vet att man exempelvis aldrig mäter kundnöjdheten på nattbussarna. Men däremot vet man ju inte ens idag vilka avgångar som intervjuarna är på. Jag tror dock inte att man måste ta alla turer, men däremot är det ju bra att inte bara ta i mellantrafiken på vardagar (som exempel). Många resenärer åker ju ändå relativt olika tider och fungerar det inte på vissa turer, så spiller det ändå över i resultatet. Men som jag pekar på ovan finns det ju också andra sätt att mäta kvalitén.

Det senare gäller ju också tidhållningen. I dag mäter man ju ofta incitament/vite utifrån procentuellt av samtliga avgångar. Men problemet då är ju att en viss avgång alltid kan vara försenad. Det kan bero på för korta tomkörningstider från depå, eller exempelvis att föregående tur på omloppet har för korta körtider. Men här ser jag att man istället för att ha incitament ska ha faktiska krav. Exempelvis att en enskild avgång inte får vara mer än 3 minuter sen (både avgång - och ankomsttid), mer än exempelvis på 4 procent av avgångarna, i annat fall kan man då ställa kravet på entreprenören att inom en månad justera tidtabellen - möjligen då med undantag för tillfälliga vägarbeten etc. Då får man ju ett faktiskt resultat av de krav man ställer, istället för som nu att bolagen för betala lite mindre viten om man kommer under en viss procentsats på det totala antalet avgångar/ankomster, eller har punktviten. Nuvarande situation gör ju att man struntar i att det är dålig punktlighet på vissa linjer, vilket gör då att just dessa linjer får en betydligt sämre standard. På så sätt blir ju kvalitetsmåttet per linje bara en i raden av krav som ställs.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 0:22

Lars_L skrev:Jo, men det beror ju på olika avtalslösningar. Överutbudet i Solna/Sundbyberg - det är dock inte så extremt som du vill påskina, halvtimmestrafik på 509 skulle ju ändå kräva ledbuss exempelvis. Dock är det ju lite märkligt att Keolis inte arbetar mer med att öka turtätheten i mellantrafiken. Det är ju ett produktionsavtal med incitament. I princip tycker jag som avtalslösning att avtalen här och för Nacka/Värmdö fungerar bäst (kunde i och för sig också ingå en mindre del VBP - men tror faktiskt viten/incitament är en bättre styrform. Fördelen med att ha inslag av VBP är ju att entreprenören har en vilja att själv effektivisera trafiken. Men jag har egentligen aldrig förstått varför inte Trafikförvaltningen kan ha det. Man behöver ju inte vara Einstein för att räkna ut var det finns överutbud. Men starka incitament/viten finns det ju likamycket ett egenintresse att förbättra trafiken på rätt ställe för att inte åka på viten.


Du får det att låta som att bara linje 509 har ett överutbud i Solna/Sundbyberg. Det är inte bara linje 509 som har samma turtäthet under mellantrafiken som i högtrafik. Så ser det ut på flera linjer i Solna/Sundbyberg. Detta beror förstås på att behovet i högtrafik i dessa fall är mindre än det generösa minimiutbudet. Det är inget fel att erbjuda en hög standard, men det är inte rätt att bara göra det i ett trafikområde.

Skillnaden mellan Solna/Sundbyberg och Huddinge/Botkyrka/Söderort är ganska tydlig under mellantrafiken. Det generösa minimiutbudet i Solna/Sundbyberg var ett medvetet val i avtalet. Varför inte ställa liknande krav i andra trafikområden? Inte bara i Huddinge/Botkyrka/Söderort, utan även i Bromma, Södertälje och Norrort!
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » sön 02 jun, 2019 8:50

Enceladus skrev:
Du får det att låta som att bara linje 509 har ett överutbud i Solna/Sundbyberg. Det är inte bara linje 509 som har samma turtäthet under mellantrafiken som i högtrafik. Så ser det ut på flera linjer i Solna/Sundbyberg. Detta beror förstås på att behovet i högtrafik i dessa fall är mindre än det generösa minimiutbudet. Det är inget fel att erbjuda en hög standard, men det är inte rätt att bara göra det i ett trafikområde.

Skillnaden mellan Solna/Sundbyberg och Huddinge/Botkyrka/Söderort är ganska tydlig under mellantrafiken. Det generösa minimiutbudet i Solna/Sundbyberg var ett medvetet val i avtalet. Varför inte ställa liknande krav i andra trafikområden? Inte bara i Huddinge/Botkyrka/Söderort, utan även i Bromma, Södertälje och Norrort!


Nu har (kanske på grund av den högre turtätheten) Solna/Sundbyberg traditionellt haft bra mellantrafik. Man ville inte riskera för mycket i avtalet att dra ned på den. Minimiutbudet angav i stort sett den turtäthet som redan fanns. Men du får det att låta som att det rör en massa linjer. Så många är det inte och alla har ju inte bra turtäthet. Ett exempel på det senare är 113, vilken rimligen borde ha kvartstrafik under mellantrafiken alla dagar och inte bara några timmar på lördagar.

Det kan ju påtalas att de linjer som du nämner är de som har bland det högsta resandet i länet (må vara att det på några av dem kan ha minskat i och med tvärbanan).

179 kom 2014 på femte plats i länet (där är man ju också tvungen att köra 10-minuterstafik under mellantrafiken nuförtiden vilket inte avtalet kräver).
De andra linjerna som har kvartstrafik har ju alla över 4 000 resenärer per dag. Den gräns jag själv brukar sätta för minst kvartstrafik under mellantrafiken. Sedan är det givetvis så att flera av dem (som 509) har många knutpunkter och därför få som reser hela sträckan. Där kan ju alltså resandet vara högre innan man lägger sig på kvartstrafik. Genomsnittet per tur (2014) var ändå 60 passgerare på 509.

Men sedan finns det säkert orättvisor. 704 borde rimligen ha kvartstrafik dagtid om man ser på underlag utifrån statistiken och särskilt om man tar med att den trafikerar ett sjukhus/högskoleområde. Samtidigt är det svårt att motivera kvartstrafik på 705.

504 har ju fått ett ökande resande till Ursvik - men behöver säkerligen inte det utbudet på sträckan Hallonbergen-Sundbyberg stn. Samtidigt är det en rätt kort stråcka och ger bra service. Så i vissa fall är det ju acceptabelt att vissa delsträckor inte har full beläggning. Detta för att slippa köra med kortturer på linjen och också med tanke på de mervärden det ger till ganska låg kostnad. Sedan är det förstås en fördel om man kan knyta ihop linjersträckningar så att underlaget är mer jämt fördelat över hela linjesträckningen.

Men det är ju allt detta som är poängen. VBP konserverar den trafik som redan finns. Det är ju aldrig så att Trafikförvaltningen lägger högre krav på minimiutbud än det som redan finns, eftersom mekanismen ändå där styrs av att det ska vara ett visst antal stående på bussarna för att en ökning av turtätheten ska ske. Men eftersom jag menar att stående resenärer i mellantrafiken inte är en bra standard, så måste man då arbeta på annat sätt. VBP klarar alltså inte att hantera resandeökningar i trafiken nämnvärt bra. Snarare sämre. Jämför exempelvis med avtalsområdet för Järfälla/Kallhäll.

Samtidigt måste vi hålla nere kostnadssidan i avtalen. Detta är nödvändigt för att ha råd med bra kollektivtrafik. Problemet med VBP är ju att blir bolagen tvungna att köra en massa trafik med låg beläggning (eller riskerar att få göra det), så blir avtalen dyra.

Men det är ju också därför jag (se den andra tråden) just funderat ganska mycket kriing riktlinjer och turutbud. Det är ju det enda sättet för att det inte ska bli godtycke, men att man samtidigt inte ska få ett överutbud utanför högtrafik. Genom att sätta en siffra på vilket underlag som krävs, löser man detta. Givetvis måste det vara ett ungefärligt tal och man får väl acceptera variationer på kanske upp till 10 procent innan man börjar dra in trafiken, eftersom man annars riskerar att få ett orimligt hattande. Må vara också att alla turätheter inte är möjliga eftersom man vill ha passning till framförallt pendeltågen.

Sedan krävs det förstås särskild hantering för landsbygden. Där måste man ju både beakta linjens längd och det totala antalet passagerare på ett annat sätt. Men man kan åtminstone då ha miniminivåer för vad som ska krävas för att ha ett grundutbud, jämfört med endast speicalanpassad trafik.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 9:25

Lars_L skrev:Det kan ju påtalas att de linjer som du nämner är de som har bland det högsta resandet i länet (må vara att det på några av dem kan ha minskat i och med tvärbanan).

179 kom 2014 på femte plats i länet (där är man ju också tvungen att köra 10-minuterstafik under mellantrafiken nuförtiden vilket inte avtalet kräver).
De andra linjerna som har kvartstrafik har ju alla över 4 000 resenärer per dag. Den gräns jag själv brukar sätta för minst kvartstrafik under mellantrafiken. Sedan är det givetvis så att flera av dem (som 509) har många knutpunkter och därför få som reser hela sträckan. Där kan ju alltså resandet vara högre innan man lägger sig på kvartstrafik. Genomsnittet per tur (2014) var ändå 60 passgerare på 509.


Linje 179 går ju inte i Solna/Sundbyberg. Dessutom hade linjen inte 10-minuterstrafik för några år sedan, så nuvarande utbud beror på efterfrågan snarare än minimiutbud.

Det finns flera linjer som du inte har nämnt, t.ex. linje 506. Hur motiverat är det att där ha 15-minuterstrafik under mellantrafiken?
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » sön 02 jun, 2019 10:17

Enceladus skrev:
Lars_L skrev:Det kan ju påtalas att de linjer som du nämner är de som har bland det högsta resandet i länet (må vara att det på några av dem kan ha minskat i och med tvärbanan).

179 kom 2014 på femte plats i länet (där är man ju också tvungen att köra 10-minuterstafik under mellantrafiken nuförtiden vilket inte avtalet kräver).
De andra linjerna som har kvartstrafik har ju alla över 4 000 resenärer per dag. Den gräns jag själv brukar sätta för minst kvartstrafik under mellantrafiken. Sedan är det givetvis så att flera av dem (som 509) har många knutpunkter och därför få som reser hela sträckan. Där kan ju alltså resandet vara högre innan man lägger sig på kvartstrafik. Genomsnittet per tur (2014) var ändå 60 passgerare på 509.


Linje 179 går ju inte i Solna/Sundbyberg. Dessutom hade linjen inte 10-minuterstrafik för några år sedan, så nuvarande utbud beror på efterfrågan snarare än minimiutbud.

Det finns flera linjer som du inte har nämnt, t.ex. linje 506. Hur motiverat är det att där ha 15-minuterstrafik under mellantrafiken?


Nä men 179 hör till Rissne, alltså räknas den till Solna/Sundbyberg. 506 har det ju bara på vardagar (Arriva utökade ju ett tag även på helger). Men motiveringen är väl troligtvis att den går till Karolinska där många börjar/slutar på dagitd. Det gör att man säkerligen har en ganska stor "puck" på vardagar tidig eftermiddag när sjukvårdspersonal slutar/börjar. Dessutom en hel del patientbesök och anhöriga. Ett område som Karolinska har ju ett helt annat resande på vardagar under mellantrafiken än vad som finns i en sovstad.

Sedan om det i detta fall motiverar kvartstrafik eller inte på den delsträckan är inget jag har kontrollerat närmare. 506 hade ändå 5975 påstigande 2014 - 67 resenärer per avgång. Men vad har du själv gjort för analyser? Jag tror inte det är rätt att stå vid Sundbybergs station och mäta resandetalet på vare sig 506 eller 509 eftersom det mer är "transportsträckor" för linjerna och en följd förstås av viljan att ha genomgående linjer så att resande slipper byta så mycket. Detta hindrar inte att det säkert skulle kunna räcka med åtminstone tjugominuterstrafik i mellantrafiken. Här är det väl som nämnts tidigare att Trafikförvaltningen har en särskild fäbless för kvartstrafik som variant till halvtimmestrafik, medan tjugominuterstrafik ofta ger en tillräcklig standard.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 11:00

Lars_L skrev:Ett område som Karolinska har ju ett helt annat resande på vardagar under mellantrafiken än vad som finns i en sovstad.


Det är den här typen av stereotypisering som jag vänder mig mot. En linje får inte automatiskt många resenärer under mellantrafiken bara för att den går till Karolinska. På samma sätt har en linje inte automatiskt få resenärer under mellantrafiken bara för att den går i en sovstad. Utbudet måste anpassas till efterfrågan, inte fördomar. Exempelvis har linje 96 inte fler resenärer än linje 791 bara för att den går i innerstan, även om trafikplanerarna så gärna vill tro det.

Men det ligger säkert något i det du säger. Huddinge/Botkyrka/Söderort anses vara en sovstad och därför får trafikområdet ett dåligt utbud under mellantrafiken. Problemet är att verkligheten inte är så enkel. Följden blir att flera linjer har stående resenärer när det bara är 30-minuterstrafik, vilket är uselt.

Lars_L skrev:Men vad har du själv gjort för analyser?


Mitt underlag är resandestatistik, uttalanden i media samt egna observationer. Antalet påstigande på en genomgående linje säger inte så mycket, och speciellt inte för linje 509 om siffrorna är innan Tvärbanans förlängning. Nu tycker jag i och för sig inte att linje 506 har ett överdrivet utbud, men jämfört med linjerna söder om stan som har stående resenärer är ju standarden helt klart högre. Däremot behöver linje 509 ses över. Det är orealistiskt att hela länet ska ha den standarden.

Tänk också på att linje 6 övervägs att förlängas till Sundbyberg. Utbudet i triangeln Odenplan-Solna-Sundbyberg behöver ett helhetsgrepp...

(På sommaren är linje 515 ytterligare en linje som har samma turtäthet under mellantrafiken som i högtrafik!)
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » sön 02 jun, 2019 12:28

Jo, men jag skriver inte någonstans att man ska utgå från stereotyper. Tvärtom om man läser vad jag skriver. Däremot kan verksamheter som ligger i ett område bidra till ökat resande dagtid och kan så vara ett skäl till högre turtäthet, såsom jag argumenterade för när det gäller 704.

Jag håller med om att summan för påstigande per tur givetvis inte kan mätas rakt av, men det pekar ju ändå inte på att bussarna går tomma. Det finns ändå ett visst underlag även från Bromma till Ulvsunda, om än förstås resandet minskat på sträckan Ulvsunda-Sundbyberg.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 15:24

Lars_L skrev:Jag håller med om att summan för påstigande per tur givetvis inte kan mätas rakt av, men det pekar ju ändå inte på att bussarna går tomma. Det finns ändå ett visst underlag även från Bromma till Ulvsunda, om än förstås resandet minskat på sträckan Ulvsunda-Sundbyberg.


Linje 509 borde delas upp enligt trafikförändringsremissen så att utbudet på delsträckorna kan anpassas till efterfrågan. Det är ju ändå ingen som åker hela vägen.

Busstrafiken i Solna/Sundbyberg är ett tydligt exempel på att det saknas ett helhetsgrepp om kollektivtrafiken i Stockholm. Blåbussarna, Tvärbanan och Citybanan är alla önskvärda inslag i trafiken. Resenärerna håller med. Det har skett en överströmning av trafikanter från den övriga busstrafiken. Det generösa minimiutbudet innebär dock att utbudet inte kan anpassas till efterfrågan.

Nu planeras ytterligare en blåbuss. Tycker du att det är rimligt att förlänga linje 6 till Sundbyberg utan att anpassa utbudet på den övriga busstrafiken?

(Det bästa exemplet på dysfunktionell trafikplanering i Stockholm är nog nattrafiken. Det är klart att det blir en snedbelastning i systemet när tunnelbanan går men inte pendeltågen. Systemet är ju inte anpassat för det.)
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » sön 02 jun, 2019 17:32

Enceladus skrev:
Lars_L skrev:Jag håller med om att summan för påstigande per tur givetvis inte kan mätas rakt av, men det pekar ju ändå inte på att bussarna går tomma. Det finns ändå ett visst underlag även från Bromma till Ulvsunda, om än förstås resandet minskat på sträckan Ulvsunda-Sundbyberg.


Linje 509 borde delas upp enligt trafikförändringsremissen så att utbudet på delsträckorna kan anpassas till efterfrågan. Det är ju ändå ingen som åker hela vägen.

Busstrafiken i Solna/Sundbyberg är ett tydligt exempel på att det saknas ett helhetsgrepp om kollektivtrafiken i Stockholm. Blåbussarna, Tvärbanan och Citybanan är alla önskvärda inslag i trafiken. Resenärerna håller med. Det har skett en överströmning av trafikanter från den övriga busstrafiken. Det generösa minimiutbudet innebär dock att utbudet inte kan anpassas till efterfrågan.

Nu planeras ytterligare en blåbuss. Tycker du att det är rimligt att förlänga linje 6 till Sundbyberg utan att anpassa utbudet på den övriga busstrafiken?

(Det bästa exemplet på dysfunktionell trafikplanering i Stockholm är nog nattrafiken. Det är klart att det blir en snedbelastning i systemet när tunnelbanan går men inte pendeltågen. Systemet är ju inte anpassat för det.)


Det vore väl intressantare att diskutera hur kollektivtrafiken kan förbättras än att diskutera Arrivas förslag på att öka deras vinst. I grunden är det ju inget argument att folk inte reser hela linjesträckningen för att dela upp linjer. Frågan handlar ju snarast om hur många resenärer som måste göra ett extra byte för att nå målpunkten. Just när det gäller 509 går det säkert ganska bra - men det finns ju många linjer som har skillnader i underlag, men där en sådan lösning skulle vara rätt olycklig.

Givetvis ser man över trafiken när 6:an börjar trafikera Solna - som man alltid gjort när man inför stomlinjer. 509 kan ju dock knappast ses som en parallell linje till tvärbanan - även om den förstås påverkar resandet på linjen.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 17:48

Lars_L skrev:Det vore väl intressantare att diskutera hur kollektivtrafiken kan förbättras än att diskutera Arrivas förslag på att öka deras vinst. I grunden är det ju inget argument att folk inte reser hela linjesträckningen för att dela upp linjer. Frågan handlar ju snarast om hur många resenärer som måste göra ett extra byte för att nå målpunkten. Just när det gäller 509 går det säkert ganska bra - men det finns ju många linjer som har skillnader i underlag, men där en sådan lösning skulle vara rätt olycklig.


Effektiviseringar kan frigöra resurser för linjer som har stående resenärer när det bara är 30-minuterstrafik. Det finns åtskilliga sådana linjer.

Lars_L skrev:Givetvis ser man över trafiken när 6:an börjar trafikera Solna - som man alltid gjort när man inför stomlinjer. 509 kan ju dock knappast ses som en parallell linje till tvärbanan - även om den förstås påverkar resandet på linjen.


Du motsäger dig själv:

Lars_L skrev:Överutbudet är ju främst på helger eftersom bostäderna ännu inte är byggda i området och ganska få ändå arbetar på helgerna även på NKS. Att det blivit överkapacitet beror ju på att Keolis valde att låta 67 gå samma väg från Östra station (vilket ju inte var fallet när 6:an planerades).


Stomnätet planeras för sig och den övriga busstrafiken för sig. Detta är ineffektiv trafikplanering.
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » sön 02 jun, 2019 18:04

Enceladus skrev:
Lars_L skrev:Det vore väl intressantare att diskutera hur kollektivtrafiken kan förbättras än att diskutera Arrivas förslag på att öka deras vinst. I grunden är det ju inget argument att folk inte reser hela linjesträckningen för att dela upp linjer. Frågan handlar ju snarast om hur många resenärer som måste göra ett extra byte för att nå målpunkten. Just när det gäller 509 går det säkert ganska bra - men det finns ju många linjer som har skillnader i underlag, men där en sådan lösning skulle vara rätt olycklig.


Effektiviseringar kan frigöra resurser för linjer som har stående resenärer när det bara är 30-minuterstrafik. Det finns åtskilliga sådana linjer.

Lars_L skrev:Givetvis ser man över trafiken när 6:an börjar trafikera Solna - som man alltid gjort när man inför stomlinjer. 509 kan ju dock knappast ses som en parallell linje till tvärbanan - även om den förstås påverkar resandet på linjen.


Du motsäger dig själv:

Lars_L skrev:Överutbudet är ju främst på helger eftersom bostäderna ännu inte är byggda i området och ganska få ändå arbetar på helgerna även på NKS. Att det blivit överkapacitet beror ju på att Keolis valde att låta 67 gå samma väg från Östra station (vilket ju inte var fallet när 6:an planerades).


Stomnätet planeras för sig och den övriga busstrafiken för sig. Detta är ineffektiv trafikplanering.


Men Arrivas vinst kan inte användas på andra områden - och du bestämmer inte över Trafikförvaltningens budget ändå. Därtill är det ju inte en ekonomisk fråga, utan kan gott rymmas i de utökningar som görs, bara ngn lägger fram förslaget. P.g.a 67 har ju sexan inte heller den trafik som riktlinjerna kräver. Men det är ju också därför som Keolis föreslår att 67 läggs om. Hela upphandling av citytrafiken var ju dock en katastrof och visade ju på en dysfunktionell Trafikförvaltning. Men det är ju just av avtalsskäl som 6:an inte kommer förlängas förrän 2024.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 18:23

Lars_L skrev:Men Arrivas vinst kan inte användas på andra områden - och du bestämmer inte över Trafikförvaltningens budget ändå. Därtill är det ju inte en ekonomisk fråga, utan kan gott rymmas i de utökningar som görs, bara ngn lägger fram förslaget. P.g.a 67 har ju sexan inte heller den trafik som riktlinjerna kräver. Men det är ju också därför som Keolis föreslår att 67 läggs om. Hela upphandling av citytrafiken var ju dock en katastrof och visade ju på en dysfunktionell Trafikförvaltning. Men det är ju just av avtalsskäl som 6:an inte kommer förlängas förrän 2024.


Är du säker på det? Tamsons har lovat att "under nästa mandatperiod utveckla sträckan med en längre linjedragning västerut där Sundbyberg C blir ny start- och slutdestination". Jag måste tillägga att jag tycker att förslaget i sig är klokt, bara det inte blir en massa parallellgående linjer. Det nya pendeltågsupplägget tyder dock på att Trafikförvaltningen inte är kapabel att planera trafiken i Stockholm. 15-minuterstrafik på en gren med 136 000 resenärer är inte att anpassa utbudet till efterfrågan. Tamsons verkar inte heller bry sig så länge vissa områden inte drabbas negativt.

Sedan är det inte resenärernas uppgift att påpeka att standarden behöver höjas. Då blir det inga eller få standardhöjningar i socialt utsatta områden. Vi ser redan resultatet av detta i nattrafiken. Se Sakine Madons ledare om linje 791 i Expressen.
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » sön 02 jun, 2019 19:09

Enceladus skrev:
Lars_L skrev:Men Arrivas vinst kan inte användas på andra områden - och du bestämmer inte över Trafikförvaltningens budget ändå. Därtill är det ju inte en ekonomisk fråga, utan kan gott rymmas i de utökningar som görs, bara ngn lägger fram förslaget. P.g.a 67 har ju sexan inte heller den trafik som riktlinjerna kräver. Men det är ju också därför som Keolis föreslår att 67 läggs om. Hela upphandling av citytrafiken var ju dock en katastrof och visade ju på en dysfunktionell Trafikförvaltning. Men det är ju just av avtalsskäl som 6:an inte kommer förlängas förrän 2024.


Är du säker på det? Tamsons har lovat att "under nästa mandatperiod utveckla sträckan med en längre linjedragning västerut där Sundbyberg C blir ny start- och slutdestination". Jag måste tillägga att jag tycker att förslaget i sig är klokt, bara det inte blir en massa parallellgående linjer. Det nya pendeltågsupplägget tyder dock på att Trafikförvaltningen inte är kapabel att planera trafiken i Stockholm. 15-minuterstrafik på en gren med 136 000 resenärer är inte att anpassa utbudet till efterfrågan. Tamsons verkar inte heller bry sig så länge vissa områden inte drabbas negativt.

Sedan är det inte resenärernas uppgift att påpeka att standarden behöver höjas. Då blir det inga eller få standardhöjningar i socialt utsatta områden. Vi ser redan resultatet av detta i nattrafiken. Se Sakine Madons ledare om linje 791 i Expressen.


Man kan naturligtvis politiskt driva en sådan sak. Det går ju att lösa tidigare om exempelvis Sundbybergs kommun tar kostnaderna. Vad det handlar om är ju att ersätta Arriva (om Keolis kör linjen), samtidigt som man antagligen också får avtala separat med Keolis, som knappast vill satsa på en sådan här utökning kort tid innan avtalsslut. Särskilt som nästa avtal troligen kommer innehålla höga krav på eldrift.

Planen är ju nu att förlänga 41 till Tumba under mellantrafiken. Men om du inte tycker det är viktigt att påpeka förbättringar som behöver göras, så blir det ju än märkligare varför du vill diskutera försämringar på ett sådant här forum?

Sedan kan du inte bilda din världsbild utifrån att det ibland är stående resenärer på 791, eller försöka få det till att politikerna inte skulle bry sig. Snarare är det så att politikerna inte ska lägga sig i detaljer i turutbudet och som du mycket väl vet är det delegerat till tjänstemännen.. En av få saker man gjort när man överträtt dessa befogenheter är ju dock att rädda direktbussar från Jordbro och Södertälje (749), vilket ju alltså motsäger din tes.

Politikerna reagerar mycket riktigt på proteststormar. Detta är ju en följd av att Trafikförvaltningen delegerat mycket av ansvaren till dem som kör trafiken och detta har man ju gjort just för att inte kunna påverka trafikutbudet. Den enda rätten man har kvar är ju egentligen att säga nej till förändringar, såsom exempelvis i Solna/Sundbyberg. När politikerna lägger sig i, innebär det ofta dyra tilläggsavtal eftersom man då går ifrån vad som är avtalat och den ansvarsfördelning som tjänstemännen vill ha.

När det gäller de nya bussavtal som är på gång, så tar man inte ens förfrågningsunderlagen i nämnden vilket jag personligen tycker är fel, även om det är svårt att göra ändringar så sent i processen. Bästa lösningen är om politikerna kan ingå i en referensgrupp så att de kan få förhandsinformation och komma med inspel innan förfrågningsunderlagen ska antas.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » sön 02 jun, 2019 22:05

Lars_L skrev:Man kan naturligtvis politiskt driva en sådan sak. Det går ju att lösa tidigare om exempelvis Sundbybergs kommun tar kostnaderna. Vad det handlar om är ju att ersätta Arriva (om Keolis kör linjen), samtidigt som man antagligen också får avtala separat med Keolis, som knappast vill satsa på en sådan här utökning kort tid innan avtalsslut. Särskilt som nästa avtal troligen kommer innehålla höga krav på eldrift.


Trafikförvaltningen kan ju gå med på effektiviseringarna i utbyte mot förlängningen. Både trafikutövare och resenärer skulle bli vinnare.

Lars_L skrev:Planen är ju nu att förlänga 41 till Tumba under mellantrafiken. Men om du inte tycker det är viktigt att påpeka förbättringar som behöver göras, så blir det ju än märkligare varför du vill diskutera försämringar på ett sådant här forum?


För lite och för sent. Bara på vardagar och hade kunnat införas direkt. Ingen vagnbrist under mellantrafiken. Samhällsnyttan vida överstiger kostnaden med 136 000 resenärer. Jämför med tunnelbanegrenarna.

Jag håller med om att linje 113 borde ha 15-minuterstrafik mellan Blackebergs gård och Sundbyberg under hela mellantrafiken. Problemet är väl att Arriva inte har något incitament att förbättra trafiken. Går det inte att komma överens om att minska minimiutbudet på linje 509 i utbyte mot att öka det på linje 113? Den senare borde ha ett större behov med tanke på att den har 5-minuterstrafik i högtrafik. Linje 509 har däremot bara 15-minuterstrafik i högtrafik, vilket tyder på att den inte behöver samma utbud under mellantrafiken.

Kan linje 509 ha blivit den linje med 15-minuterstrafik under hela mellantrafiken som har lägst belastning i hela länet? Detta åskådliggör återigen att VBP konserverar den trafik som redan finns, vilket är bra när resandet minskar men dåligt när det ökar. Resurserna som borde gå till linje 113 går istället till linje 509 eftersom VBP inte påverkas av inflyttning eller Tvärbanan. Den del av linje 113 som har ett underutbud ligger dock inte i Solna/Sundbyberg, utan i Bromma som vi redan har konstaterat har ett dåligt utbud.

Lars_L skrev:Sedan kan du inte bilda din världsbild utifrån att det ibland är stående resenärer på 791, eller försöka få det till att politikerna inte skulle bry sig. Snarare är det så att politikerna inte ska lägga sig i detaljer i turutbudet och som du mycket väl vet är det delegerat till tjänstemännen.. En av få saker man gjort när man överträtt dessa befogenheter är ju dock att rädda direktbussar från Jordbro och Södertälje (749), vilket ju alltså motsäger din tes.


Försumbart jämfört med den dyra pendelbåtstrafiken som politikerna satsar på i fashionabla områden.

Lars_L skrev:Politikerna reagerar mycket riktigt på proteststormar. Detta är ju en följd av att Trafikförvaltningen delegerat mycket av ansvaren till dem som kör trafiken och detta har man ju gjort just för att inte kunna påverka trafikutbudet. Den enda rätten man har kvar är ju egentligen att säga nej till förändringar, såsom exempelvis i Solna/Sundbyberg. När politikerna lägger sig i, innebär det ofta dyra tilläggsavtal eftersom man då går ifrån vad som är avtalat och den ansvarsfördelning som tjänstemännen vill ha.


Trafikförvaltningen kan ställa högre krav, t.ex. inga stående resenärer på linjer med lång restid och låg turtäthet. I så fall är det rimligt att kräva ökad turtäthet. Det nuvarande systemet där motorvägsbussar premieras är orimligt. Genom att förlägga busstrafik till landsvägar blir det dubbel bestraffning - längre restid och större trängsel.

Exempelvis har Värmdö sittplatsstandard på sin snabba nattrafik eftersom restiden är kort. Det är ju fullkomligt bisarrt! Om linje 492 ersatte linje 474 så skulle utbudet kunna minska eftersom restiden blir längre och då accepteras stående resenärer. Helt galet! Det är inte bara farten som är viktig, utan också restiden som ståplatsresenär. Över en halvtimme är oacceptabelt oavsett fart.
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » mån 03 jun, 2019 6:53

Jo, men nu finns det ju krav på att det inte ska vara stående mer än 10 minuter på buss överlag. Sedan resonerar ju Trafikförvaltningen mest utifrån högtrafik. Utan för den finns ju inga skäl att ha stående i förortstrafik. Det handlar ju mer om dålig uppföljning.
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » tis 04 jun, 2019 9:49

Lars_L skrev:Jo, men nu finns det ju krav på att det inte ska vara stående mer än 10 minuter på buss överlag. Sedan resonerar ju Trafikförvaltningen mest utifrån högtrafik. Utan för den finns ju inga skäl att ha stående i förortstrafik. Det handlar ju mer om dålig uppföljning.


Det finns flera linjer där restiden som ståplatsresenär uppgår till mer än 10 minuter utanför högtrafik, ibland mycket mer. Krav som inte följs upp finns bara på pappret. Det är som att säga att Bro har 15-minuterstrafik eftersom riktlinjerna säger så. :roll:
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Lars_L » tis 04 jun, 2019 15:46

Enceladus skrev:
Lars_L skrev:Jo, men nu finns det ju krav på att det inte ska vara stående mer än 10 minuter på buss överlag. Sedan resonerar ju Trafikförvaltningen mest utifrån högtrafik. Utan för den finns ju inga skäl att ha stående i förortstrafik. Det handlar ju mer om dålig uppföljning.


Det finns flera linjer där restiden som ståplatsresenär uppgår till mer än 10 minuter utanför högtrafik, ibland mycket mer. Krav som inte följs upp finns bara på pappret. Det är som att säga att Bro har 15-minuterstrafik eftersom riktlinjerna säger så. :roll:

Jo, men varje gång jag pekat på sådana förhållanden till Trafikförvaltningen så brukar det också åtgärdas. Det är tyvärr så Trafikförvaltningen fungerar (men det är ju ändå bättre än att inget skulle hända alls)
--- Inlägget är signerat Lars Lundqvist,
Lars_L
 
Inlägg: 2933
Blev medlem: sön 09 nov, 2014 11:47

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » tis 04 jun, 2019 16:12

Lars_L skrev:
Enceladus skrev:
Lars_L skrev:Jo, men nu finns det ju krav på att det inte ska vara stående mer än 10 minuter på buss överlag. Sedan resonerar ju Trafikförvaltningen mest utifrån högtrafik. Utan för den finns ju inga skäl att ha stående i förortstrafik. Det handlar ju mer om dålig uppföljning.


Det finns flera linjer där restiden som ståplatsresenär uppgår till mer än 10 minuter utanför högtrafik, ibland mycket mer. Krav som inte följs upp finns bara på pappret. Det är som att säga att Bro har 15-minuterstrafik eftersom riktlinjerna säger så. :roll:

Jo, men varje gång jag pekat på sådana förhållanden till Trafikförvaltningen så brukar det också åtgärdas. Det är tyvärr så Trafikförvaltningen fungerar (men det är ju ändå bättre än att inget skulle hända alls)


Visst, men i socialt utsatta områden är resenärerna inte lika duktiga på att påpeka sådana förhållanden för Trafikförvaltningen, och då händer inget alls där. Jag citerar ledaren i Expressen:

Sakine Madon skrev:När mängder av människor väntar över en timme på nattbuss 791 mot Södertälje - och samtidigt ser halvtomma bussarna till fina närförorten glida förbi med jämna mellanrum - blir kontrasten tydlig.


Linje 96 har som bekant nästan tre gånger färre resenärer och ändå 30-minuterstrafik på vardagsnätter. Det har säkert kommit in oproportionerligt många synpunkter på den linjen eftersom dess resenärer är mer integrerade i samhället. Det är inte så konstigt att Alliansen under alla sina år inte har gjort något åt den dåliga uppföljningen...

Samtidigt föreslås fler avgångar på linjerna 492 och 496 i Nacka och Värmdö. Du vet själv hur många resenärer per avgång de linjerna har...
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav Enceladus » mån 17 jun, 2019 8:31

80 får gå när Keolis ska spara

Överlever Keolis Sverige om företaget förlorar HBS och NV?
Enceladus
 
Inlägg: 4947
Blev medlem: tor 29 jun, 2017 17:23

Re: Läser SL/Keolis SSS Forum?

Inläggav LÅ1 » mån 17 jun, 2019 8:53

Enceladus skrev:...tre gånger färre resenärer ...

Vad menas med det? Tre gånger är ju inte färre! Menar man en tredjedel? Jag har oftast antagit att det är det senare som avses, men känner mig aldrig riktigt säker. Skulle kanske kunna betyda att man halverar värdet tre gånger. Alltså 1/2 * 1/2 * 1/2. Men det verkar mindre troligt.
Rädda en medmänniskas liv, ge blod!
Att betala kontant är en solidaritetshandling
LÅ1
 
Inlägg: 13441
Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32
Ort: Kungliga huvudstaden

FöregåendeNästa

Återgå till Bussar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster