Årsmöte Gävleavdelningen 2021

Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen kallar till digitalt årsmöte via Zoom torsdag 3 juni kl 19.

Obligatorisk föranmälan är nödvändig för att en länk för inloggning ska kunna skickas ut. Detta planeras ske två dagar innan mötet.

Anmälan om deltagande med namn och medlemsnummer görs till info@sparvagssallskapet.se. Anmälan ska vara insänd senast 31 maj.


Datum/Tid
torsdag 3 juni 2021
kl. 19:00 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang