Bolagsstämma Museispårvägen Malmköping AB

Museispårvägen Malmköping AB – MUMA (org. 556124-9193) håller bolagsstämma den 27 april klockan 19:00 över digitala kanaler (p.g.a. rådande pandemi och restriktioner därav).

Anmälan

Närvaro skall senast 25 april anmälas till bolagsstyrelsen sekreterare (Hans-Petter Larsson, hoppehare84@gmail.com) för att få tillgång till anslutningsuppgifter och andra mötesdokument.


Karta otillgänglig

Datum/Tid
tisdag 27 april 2021
kl. 19:00 - 20:00

Kategorier


Alla evenemang