Årsmöte i Spårvägssällskapet 2020

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet lördag 28 mars 2020 klockan 15:00 i Gårdahallen, J. Sigfrid Edströms Gata 2 i Göteborg.

Lördag 28 mars 2020

11:00-13:00: Drop-in i Gårdahallen.
11:00-13:00: Pendelspårvagn Centralstation till Spårvägsmuseum.
13.00: Årsmötesföredrag på Spårvägsmuseum. En eller flera aktuella frågor inom kollektivtrafiken i Göteborg och regionen.
14:00 ca: Fika (betalas kontant, 30 kr).
15:00: Årsmötesförhandlingar på Spårvägsmuseum.
18:30: Samling vid Spårvägsmuseum för promenad till restaurangen.
19:00: Årsmötesmiddag.

Söndag 29 mars 2020

9:00: Samling vid Spårvägsmuseum i Gårda och utfärd med lämpligt färdmedel till intressanta infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt. Beräknad sluttid kl 12:00

Övernattning

Hotellrum finns preliminärbokade på Spar Hotell Gårda.
Enkelrum 745 kr, dubbelrum 995 kr. För den som planerar att komma redan på fredagen finns ett antal rum för två nätter. Rummet betalas av var och en på hotellet.

Årsmötesmiddag

Lördag kl. 19:00 på restaurang Ullevigatan (gångavstånd från hotellet).
Tvårätters middag pris 300 kr betalas till Göteborgsavdelningen. Dryck köper var och en på restaurangen på egen bekostnad

Meny

Toast med kallrökt lax och en härlig skagenröra. Halstrad kotlettrad med potatisgratäng, rödvinssky, varma grönsaker och svampstuvning
Ungdomsalternativ, vi letar reda på en lämplig pizzeria.

Anmälan

Anmälan om boende samt om deltagande i middagen/ungdomsalternativet till goteborg@sparvagssallskapet.se snarast, dock senast 13 mars 2020.
Pris för middagen inbetalas till plusgiro 72 18 57-1 i samband med anmälan.
Eventuella frågor eller önskemål om specialkost till samma e-post eller till Ulf Nilsson 0705-91 27 80.
För att delta på årsmötet krävs ingen anmälan.

Honnörserkännade

Förslag till honnörserkännade eller hedersmedlem skall vara insänt till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se senast 2 januari 2020. Förslag som kommer senare kan inte hanteras på grund av tiden få fram statyetter.

Förslag till dagordning

a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigt avseende kallelse och närvaroantal.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek och fastställande av reskostnadsersättningar till styrelsen.
l. Val av styrelse
m. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
q. Fastställande av gällande instruktioner
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till årsmötet

Stranden 2

SSS äger en släpvagn från Limhamn byggd för spårvidd 891mm. SSS som helhet har ingen anläggning med 891 spårvidd vilket leder till att föreningen saknar möjlighet att använda den i trafik

Malmö kommun i samarbete med hembygdsföreningen i Limhamn har önskemål att renovera vagnen till lämpligt utställningsskick för att visa den för allmänheten i Limhamn. Stranden 2 är sedan ett tag i Malmö och förhandlingar har pågått om depositionsavtal men Malmö kommun har ställt sig tveksamma till att renovera en vagn som inte är i deras ägo.

Styrelsens förslag till årsmötet

Att årsmötet beslutar avföra Stranden 2 från samlingarna samt uppdra åt styrelsen att teckna ett överlåtelseavtal med Malmö kommun eller annan seriös part som avser att bevara och renovera vagnen. Vid ett överlåtelseavtal avser styrelsen att införa ett krav om att innan eventuell vidare avyttran skall SSS erbjudas att återfå vagnen.

 


Laddar karta....

Datum/Tid
lördag 28 mars 2020 - söndag 29 mars 2020
15:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang