Willy Forsström kåserar

Willy Forsström, mångårig anställd hos Norrköpings spårväg men numera pensionär kåserar över ämnet “Mitt sätt att se på spårvägen i Norrköping från 1967 till nu”. Som vanligt finns Jannes goda mackor också på plats.

Mötena äger rum i klubblokalerna Tingsvägen 17, 4 tr i Sollentuna. Pendeltåg angör Sollentuna station var 10-15 minut, ta till vänster i norra utgången, huset ifråga ligger till höger. Mötena börjar 18:30, insläpp från ca 17. Janne Rundqvists goda mackor till försäljning i pausen!


Karta otillgänglig

Datum/Tid
tisdag 21 november 2017
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang