Amerikakväll (uppdaterad)

Amerikakväll med berättelser och bilder från några kända och från några lite mer okända amerikanska spårvägar. Flera personer kommer att medverka som föredragare.

Mötet äger rum i klubblokalerna Tingsvägen 17, 4tr i Sollentuna. Pendeltåg angör Sollentuna station var 10-15 minut, ta till vänster i norra utgången, huset ifråga ligger till höger. Mötena börjar kl. 18:30, insläpp från kl. 17:30. Janne Rundqvists goda mackor till försäljning i pausen! Även SJK-medlemmar är varmt välkomna!


Datum/Tid
tisdag 21 april 2015
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang