Programkväll

Hur skall spårvägsnätet i Göteborg utvecklas? Som uppföljning till vad som skrevs i tidningen Ringlinien leder Claes-Göran Waborg en diskussion om Spårvägssällskapet Ringlinien bör ta aktiv del i dessa frågor. Han kommer också med en del egna utbyggnadsförslag.

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–ca 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagn­hallen Gårda« eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (in­fart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spår­vägs­sällskapet RINGLINIEN.


Datum/Tid
torsdag 19 februari 2015
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang