Avyttring trådbuss F4

Vid ett tidigare årsmöte infördes Trådbuss littra F4 till Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Inför årsmötet 2016 kom det in en motion om att avyttra trådbuss F4 varpå styrelsen fick i uppdrag att utreda eventuell avyttring. Vid den tiden var frågan inte alltför akut då bussen hade förvaring.

Kvarvarande delar av trådbussen har varit förvarad i ett förråd som sällskapet nu är uppsagda och har flyttat allting från – förutom trådbussens kaross som idag består av två fristående delar utan bärande led. Trådbussens kvarvarande delar är i dåligt skick och varje förflyttning av delarna kostar storleksordningen 50-100 tusen kronor då det krävs mobilkran för lastning och lossning.

Styrelsen har undersökt möjligheterna av en renovering/uppbyggnad till en fungerande trådbuss. Det man kom fram till är att det inte finns något rimligt sätt att renovera denna på utan att bygga en helt ny trådbuss med denna som mall – vilket skulle kosta en stor mängd pengar. Trådbussen ingår dessutom inte i bevarandeplanen (”Bussbusken”) som sällskapet har arbetat fram.

En fråga har gått ut till alla lokalavdelningar om någon är beredd att ta över bussen.

Om ingen lokalavdelning har, innan årsmötet, sagt sig vilja ta över trådbuss F4 så yrkar styrelsen för Svenska spårvägssällskapet på att avyttra trådbuss F4 från samlingarna.

Styrelsen Svenska spårvägssällskapet

Denna artikel är aktuell t.o.m. 10 April 2018

Medlemsregistratorn vädjar

Numera kan man betala medlemsavgift antingen via bankgiro eller via Swish. Om du har möjlighet att välja mellan bankgiro och Swish så använd helst bankgiro. Swishbetalningar ger ett mycket större arbete med registreringen av betalningen med större risk för felregistrering.

Vid bankgirobetalningar samlar banken automatiskt alla betalningar från samma dag och skriver ut dem med minst tre betalningar per sida efter endast två knapptryckningar på datorn. Vid swishbetalning skrivs endast en utbetalning ut per sida. För detta krävs sex knapptryckningar med väntetid mellan en del.

Anders Silfverling, Medlemsregistrator

Denna artikel är aktuell t.o.m. 31 March 2018

Dags att betala årsavgiften för 2018

Avgiften för 2018 är enligt följande

Vuxen 425 kr
Junior (född 1995 eller senare) 200 kr
Familj (alla på samma adress) 550 kr
Medlem bosatt i utlandet (även familj) 700 kr
Stödjande medlem 4 250 kr
Ständig medlem (20 x vuxenavgift) 8 500 kr
Familjetillägg för ständig medlem 100 kr

Betalningen görs till

Bankgiro 5085-3993 Svenska Spårvägssällskapet eller via Swish till 123 66 77 124. Glöm inte ange medlemsnummer.

Se också särskilt infoblad som bipackats i nummer 6/2017 av MfSS.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 1 April 2018

Stranden 2 – från Malmköping till Malmö

Tidigare har vi redogjort för önskemålet från Malmö stad att få Hästspårvagnen Stranden 2 deponerad hos sig för utställningsändamål. Bilderna här visar hur det såg ut när vagnen lyftes ombord på transportbilens flak, f.v.b. Malmö.

Snabbfakta om Stranden 2

Tillverkad av Ludvig Rössel 1900. Efter nedläggningen av hästspårvägen i Limhamn övertagen av kalkbrottsbanan i Limhamn och modifierad till “VIP-vagn”.

Efter nedläggningen av kalkbrottsbanan kvarlämnad i kalkbrottet, sedermera transporterad till Gotland. Uppställd i Dalhem.

Donerad till SSS i mars 1997 av Gotlands Hesselby Järnväg. Transporterad per lastbil till Malmköping 1997-07-01–02. 2016-09-29–30 återtransporterad till Limhamn för ett 150-årsjubileum och sedan för renovering och utställning.

Deponerad av Svenska Spårvägssällskapet till Malmö stad.

Foto: Claes-Göran Kaselli.

Stranden 2 lyfts upp

SSS slopar sina PlusGirokonton

Spårvägssällskapet har avslutat sina PlusGirokonton.

När du betalar räkningar till Svenska Spårvägssällskapet ska du använda nedanstående bankgrionummer istället för de gamla PlusGironummer som har avslutats.

  • bankgironummer 5085-3993 för medlemsavgifter, nya medlemskort och liknande
  • bankgironummer 338-4849 för övriga betalningar

Från och med nu kommer alla eventuella insättningar till det gamla PlusGironumret att skickas tillbaka.

Kom ihåg att ändra numret om du sparat Svenska Spårvägssällskapet bland dina mottagare.

Mer information om medlemsavgifter kommer som ett följebrev til MfSS nr 6.