Rapport från Gävleavdelningens årsmöte

Mötesordförande Björn Norrmén och mötessekreterare Per Rickheden

Mötesordförande Björn Norrmén och mötessekreterare Per Rickheden

Då var 2014 års årsmöte avverkat. Vi tackar de avgående ledamöterna och hälsar de nya välkomna till ett intressant år och till framför allt till styrelsens målmedvetna arbete för Gävle som museispårvägsstad. 2014 är även ett litet jubileumsår då det är 105-år sedan Gävle blev spårvagnsstad. Den 11 november 1909 kl.13.30 invigdes det närmare bestämt. Vi kommer att uppmärksamma detta med aktiviteter under andra hälften av 2014 så håll ögon och öron öppna.

Gävleavdelningen och Uppsalaavdelningen har inlett ett samarbete där även Sundsvall väntas ansluta sig inom kort.

Därav hade Gävleavdelningen ett förnämt besök dagen till är av Uppsalas ordförande Mathias Rickman. Gävleavdelningen kommer att återgälda detta med ett besök på Uppsalaavdelningens årsmöte den 15 mars. Sundsvallsavdelningen har sitt årsmöte i dag 19 februari en representant kommer att närvara även där.

Gävlestad spårväg 105 år

I och med årsmötet 2014 så lanserar vi årets jubilelogo som kommer att användas i all utåtriktad information m.m. Bestående av motorvagn nummer 1 och släpvagn 104 som vi har bevarade, ettan från 1909 och släpvagnen från 1910 och som renoveras till sitt ursprungsskick.

Vi har ett mycket spännande år framför oss vill jag lova, mycket kommer att hända och vi rapporterar löpande detta här och på vår lokala projektsida www.sss-gavle.se

Thomas Dahl, ordförande SSS-Gävleavdelningen