Strandvejens Dampsporvej København

dk ångspårväg 1884-03-23 -- 1892-10-01 nedlagd

data
typ:  ångspårväg ångspårväg 
stad: København, Danmark 
bana: Strandvejens Dampsporvej 
bolag: A/S Strandvejens Dampsporvejs-Selskab 
öppnad: 1884-03-23 
stängd: 1892-10-01 
hastighet:  
framdrivning: ånga 
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterLänkar
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch