Ny spårvagnshall för spårvagnarna i Gävle

GävlevagnEfter lång tids sökande under våren / sommaren 2014 efter en ny lokal till renoveringen av Gävles kvarvarande spårvagnar efter det att man hastigt fick lämna de gamla lokalerna har man nu hittat en ny lokal.

Det var under april månad Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen fick ta mot det dystra beskedet att de var tvungna att i all hast lämna de lokaler som de fått vara i sedan 2012. Orsaken var att företaget gjorde en rekonstruktion och måste minska ned på sina ytor och var i behov av de platser som vagnarna stod på.

Ett vackert inslag i Gävles stadsmiljö. Bilden tagen 2007 då Uppsala 10:an testkörde spåret från Fältskärsleden till Gävle varv där Gerda låg. Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Det var med mycket kort varsel vi fick kasta oss i rollen och leta efter ny lokal eller så var alternativet att Gävles tre vagnar som hade påbörjat sina renoveringar skulle få lämna Gävle kanske för gott denna gång. Ett mycket dystert besked, luften och energin höll på att gå ur sällskapet, säger ordförande Thomas Dahl. Dock efter ett ihärdigt sökande så kom äntligen ett solskensbesked en varm dag i augusti. Vi hade hittat en lokal som kunde motsvara våra förväntningar och önskemål om än långt över förväntan. Glädjen har ånyo stigit i Gävleavdelningen.

Vi har nu att kallat till ett extra styrelsemöte 26 aug. för att orientera hela styrelsen om det nya läget och planera för flytt vilket kommer att bli inom kort. En mer offentlig redogörelse kommer att släppas under september månad, säger Thomas Dahl.

Uppsala 10:an vid Stenebergsparken 2007 Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Uppsala 10:an vid Stenebergsparken 2007 Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Vi håller ju också på att förbereda för den utställning som vi är med på i samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle den 20 sept. som heter ”Finare förr” och går i nostalgins och renoveringarnas tecken, där kommer också två föreläsningar om Spårvägshistorien i Gävle av Per Rickheden och om Gävleavdelningen planer och diskussionerna för en museispårväg i Gävle att presenteras. Även de nya lokalerna kommer att presenteras då.

Vi firar också ett 105-årsjubileum eftersom det är 105 år sedan Gävle Stads Spårvägar rullade igång med de första spårvagnarna i Gävle 1909 den 13 november kl.13:30 EM Är det exakta datumet och klockslaget och ettans spårvagn som då rullade iväg står nu hos oss och renoveras till sitt ursprungsskick.

Thomas Dahl
Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen

Kom med, bli delaktig!

Vi välkomnar alla som vill vara med och förvalta svensk och stockholmsk spårvägshistoria. Den här lilla filmen (ca 5 min) har vi gjort för att visa vad vi håller på med på Djurgårdslinjen i Stockholm och vid Museispårvägen i Malmköping (inte minst för ungdomar!).

Bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet, ansök på vår hemsida.

Digitalt bildarkiv för lokaltrafik

Välkommen till Svenska Spårvägssällskapets digitala bildarkiv för lokaltrafik. Du betraktar nu den första versionen av arkivet. Vi vill med detta värna det teknikhistoriska kulturarvet. Här kan du söka bilder, spåra fotografer, kommentera och komplettera en bilds uppgifter. Vi vet också att de flesta av våra medlemmar innehar intressanta bildsamlingar. Dessa samlingar kan vi medverka till att de visas för andra här i bildarkivet. I samverkan med Nordiska Museet har vi upprättat juridiska dokument, som säkerställer bildinnehavarens rättigheter.

Bildarkiv

Presentation av nya ordförande

MimmiMimmi Mickelsen, ordförande. Är 34 år och har 4 barn i åldrarna 2-14 år bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Arbetar på Göteborgs Spårvägar som förare och instruktör.
Mimmis ansvarområde är att se till allt fungerar i styrelsen. Delegera ut uppgifter hon inte själv kommer hinna och arbeta aktivt för Svenska Spårvägssällskapet. Helt enkelt vara spindeln i nätet.

Hon ar varit invald i styrelsen sedan 2011 och arbetat främst med ungdomsaktiviteter, medlemsvärvning, söka fondmedel och Juniorlägret. Sedan 2012 har hon varit lägerchef för ungdomslägret som Spårvägssällskapet bedriver i Malmköping. Där hon även är aktiv både i tekniken och som förare.

Förutom Svenska Spårvägssällskapet arbetar hon aktivt med systerföreningen Ringlinien i Göteborg. Där bland annat som den enda kvinnliga veteranvagnsföraren.

Hon hoppas kunna leda föreningen framåt och öka antalet aktiva medlemmar.

Du kommer i kontakt med Mimmi på styrelsesidan.

Samarbetsunion mellan Gävle-, Uppsala- och Sundsvallsavdelningarna

GUSDen nya loggan för den nya samarbetsunionen mellan Gävle-, Uppsala- och Sundsvallsavdelningarna. Ett samarbete som vi hoppas skall utmynna i en värdefullt och intressant framtid för de tre avdelningarna. Det är ett stort steg för alla avdelningarna och vi ser med tillförsikt och framtidstro genom denna union. Utbyte, mervärde för medlemmar och ett stärkt regionssamarbete är ledstjärnan i samarbetet. Ordföranden i dessa avdelningar är för Gävle Thomas Dahl, för Uppsala Mathias Rickman och för Sundsvall Kjell Pallén.

Mer om detta fantastiska samarbete kommer framöver i Medlemstidningen MfSS och här på hemsidan.