Kom med, bli delaktig!

Vi välkomnar alla som vill vara med och förvalta svensk och stockholmsk spårvägshistoria. Den här lilla filmen (ca 5 min) har vi gjort för att visa vad vi håller på med på Djurgårdslinjen i Stockholm och vid Museispårvägen i Malmköping (inte minst för ungdomar!).

Bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet, ansök på vår hemsida.

Digitalt bildarkiv för lokaltrafik

Välkommen till Svenska Spårvägssällskapets digitala bildarkiv för lokaltrafik. Du betraktar nu den första versionen av arkivet. Vi vill med detta värna det teknikhistoriska kulturarvet. Här kan du söka bilder, spåra fotografer, kommentera och komplettera en bilds uppgifter. Vi vet också att de flesta av våra medlemmar innehar intressanta bildsamlingar. Dessa samlingar kan vi medverka till att de visas för andra här i bildarkivet. I samverkan med Nordiska Museet har vi upprättat juridiska dokument, som säkerställer bildinnehavarens rättigheter.

Bildarkiv

Presentation av nya ordförande

MimmiMimmi Mickelsen, ordförande. Är 34 år och har 4 barn i åldrarna 2-14 år bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Arbetar på Göteborgs Spårvägar som förare och instruktör.
Mimmis ansvarområde är att se till allt fungerar i styrelsen. Delegera ut uppgifter hon inte själv kommer hinna och arbeta aktivt för Svenska Spårvägssällskapet. Helt enkelt vara spindeln i nätet.

Hon ar varit invald i styrelsen sedan 2011 och arbetat främst med ungdomsaktiviteter, medlemsvärvning, söka fondmedel och Juniorlägret. Sedan 2012 har hon varit lägerchef för ungdomslägret som Spårvägssällskapet bedriver i Malmköping. Där hon även är aktiv både i tekniken och som förare.

Förutom Svenska Spårvägssällskapet arbetar hon aktivt med systerföreningen Ringlinien i Göteborg. Där bland annat som den enda kvinnliga veteranvagnsföraren.

Hon hoppas kunna leda föreningen framåt och öka antalet aktiva medlemmar.

Du kommer i kontakt med Mimmi på styrelsesidan.

Samarbetsunion mellan Gävle-, Uppsala- och Sundsvallsavdelningarna

GUSDen nya loggan för den nya samarbetsunionen mellan Gävle-, Uppsala- och Sundsvallsavdelningarna. Ett samarbete som vi hoppas skall utmynna i en värdefullt och intressant framtid för de tre avdelningarna. Det är ett stort steg för alla avdelningarna och vi ser med tillförsikt och framtidstro genom denna union. Utbyte, mervärde för medlemmar och ett stärkt regionssamarbete är ledstjärnan i samarbetet. Ordföranden i dessa avdelningar är för Gävle Thomas Dahl, för Uppsala Mathias Rickman och för Sundsvall Kjell Pallén.

Mer om detta fantastiska samarbete kommer framöver i Medlemstidningen MfSS och här på hemsidan.

Rapport från Gävleavdelningens årsmöte

Mötesordförande Björn Norrmén och mötessekreterare Per Rickheden

Mötesordförande Björn Norrmén och mötessekreterare Per Rickheden

Då var 2014 års årsmöte avverkat. Vi tackar de avgående ledamöterna och hälsar de nya välkomna till ett intressant år och till framför allt till styrelsens målmedvetna arbete för Gävle som museispårvägsstad. 2014 är även ett litet jubileumsår då det är 105-år sedan Gävle blev spårvagnsstad. Den 11 november 1909 kl.13.30 invigdes det närmare bestämt. Vi kommer att uppmärksamma detta med aktiviteter under andra hälften av 2014 så håll ögon och öron öppna.

Gävleavdelningen och Uppsalaavdelningen har inlett ett samarbete där även Sundsvall väntas ansluta sig inom kort.

Därav hade Gävleavdelningen ett förnämt besök dagen till är av Uppsalas ordförande Mathias Rickman. Gävleavdelningen kommer att återgälda detta med ett besök på Uppsalaavdelningens årsmöte den 15 mars. Sundsvallsavdelningen har sitt årsmöte i dag 19 februari en representant kommer att närvara även där.

Gävlestad spårväg 105 år

I och med årsmötet 2014 så lanserar vi årets jubilelogo som kommer att användas i all utåtriktad information m.m. Bestående av motorvagn nummer 1 och släpvagn 104 som vi har bevarade, ettan från 1909 och släpvagnen från 1910 och som renoveras till sitt ursprungsskick.

Vi har ett mycket spännande år framför oss vill jag lova, mycket kommer att hända och vi rapporterar löpande detta här och på vår lokala projektsida www.sss-gavle.se

Thomas Dahl, ordförande SSS-Gävleavdelningen