SSS slopar sina PlusGirokonton

Spårvägssällskapet har avslutat sina PlusGirokonton.

När du betalar räkningar till Svenska Spårvägssällskapet ska du använda nedanstående bankgrionummer istället för de gamla PlusGironummer som har avslutats.

  • bankgironummer 5085-3993 för medlemsavgifter, nya medlemskort och liknande
  • bankgironummer 338-4849 för övriga betalningar

Från och med nu kommer alla eventuella insättningar till det gamla PlusGironumret att skickas tillbaka.

Kom ihåg att ändra numret om du sparat Svenska Spårvägssällskapet bland dina mottagare.

Mer information om medlemsavgifter kommer som ett följebrev til MfSS nr 6.

Gävleavdelning behöver din hjälp

Vid senaste medlemsmötet den 17 november i år presenterades ett förslag till byte av lokal för den renoveringsverksamhet som pågår. Den nya lokalen, som är något mindre men mera lämpad för ändamålet, ligger bara två portar bort från den nuvarande.

Det fanns ytterligare en orsak till att fastighetsägaren föreslog byte av lokal och den är av det mindre positiva slaget. Det är nämligen så att avdelningen ligger efter med hyresbetalningen – både för renoveringslokalen och den kombinerade mötes- och administrationslokalen. En fastighetsägare kan ju aldrig acceptera att en hyresgäst inte gör rätt för sig men i det här fallet finns en viss förståelse för den uppkomna situationen. Det har alltså uppstått en hyresskuld. Den uppgår nu i månadsskiftet november/december till cirka 20 000:- kronor för kontorsdelen och cirka 50 000:- kronor för hallen. I båda fallen är beloppen inklusive moms.

Styrelsen i lokalavdelningen gör allt som står i dess makt för att försöka lösa det här besvärliga läget genom att söka bidrag på många olika håll men bidragsgivarnas ansökningstider går inte riktigt i fas med det akuta behovet.

Gävle kommun har, som du säkert vet, uttalat sig i positiva ordalag om viljan att etablera en museispårväg i staden men förutsättningarna för lokalavdelningen att leva upp till sitt åtagande minskar ju om man inte har möjlighet att finansiera de lokaler, som är och kommer att vara förutsättning för att genomföra denna satsning.

Vad gör då en styrelse i den här uppkomna situationen? Jo, den vänder sig till dem vars hjärta klappar för det utvecklingsarbete som är på gång i Gävle och ber om hjälp! Här har du som vill stödja etablerandet av en museispårväg möjlighet att göra en insats genom att lätta lite på din portmonnä och sätta in ett bidrag – stort eller litet – för att inte ställa verksamheten utan tak över huvudet.

Du kan sätta in valfritt belopp på avdelningens bankgirokonto 5806-0898 och ange att inbetalningen avser bidrag till hyran.

Tack för att du vill hjälpa Gävleavdelningen ur den här knipan och säkra det uppsatta målet om en museispårväg!

Styrelsen för Svenska Spårvägssällskapets Gävleavdelning

Projektsida: www.sss-gavle.se

Sörmlandsavdelningen fick stipendium

Svenska Spårvägssällskapet Sörmland SSS-Sö fick stipendium från Frida Gunilla Johanssons minnesfond för lokalhistoria i Malmköping och sitt jobb med att bevara lokalhistorien.

Kommunens barn-, utbildnings- och kulturnämnd delar ut FRIDA-stipendiet på 5 000 kronor till en aktör som jobbar för att gestalta lokalhistorien i Malmköping och den landsbygden i Dunkers och Lilla Malmas socknar. Det var en kvartett kvinnor som hade studiecirklar, gjorde musikaler och annat för att lyfta fram lokalhistorian. Stipendiet instiftades till minne av Frida Gunilla Johansson som var verksam i Malmköpingstrakterna.

Det fanns både nutida och historiska skäl till att vi ville uppmuntra deras arbete. De är ett bra besöksmål i Malmköping och ett signum för kommunen, säger Roger Tiefensee från Flens kommun.

Pengarna och äran tillsammans med blommor, diplom och tårta delades ut på Museispårvägens café i söndags den 20 september, det datum som Frida bestämt att det skulle delas ut.

Sörmlandsavdelningen är stolta och glada över detta.

Bengt Karlsson, ordförande

Nya friska vindar sveper över Gävle

Nu är mötet den 8:e juni 2015 med Gävle Energi och kommunstyrelsen avverkad. Ytterligare en framgång för Gävleavdelningen att skriva in i historien. Ett mycket positivt gensvar även denna gång och vi är ytterligare ett steg närmre en museispårväg i Gävle. Inbjudna John Jones specialist på EU finansiering och Thomas Lange vice ordförande i riksföreningen gjorde ett strålande anförande och berättade om de goda förutsättningarna som nu finns i Gävle.

Gävle kommun vill att vårt samarbete stärks och en utredningsgrupp skall tillsättas. Inom kort kan ett internationellt projekt komma till stånd med målsättningen för just en museispårväg i Gävle. Även Gävle Energi uttryckte ett framtida samarbete gällande elektrifiering åter i dag.

Vi jobbar nu stolt vidare utifrån de nya förutsättningarna mot den kommande planerade museispårvägen, renoveringarna av vagnarna, för Gävle och Gävleborna.

En glädjens omtumlande dag även denna gång mina vänner. Det är något helt fantastiskt som sker i Gävle just nu vi får skörda frukten av de år med slit och motgångar och det känns mycket bra.

Jag vill på Gävleavdelningens vägnar rikta ett stort och varmt tack till John Jones och Thomas Lange för deras stora engagemang under måndagen.

Närmaste möte är den 15:e juni med Arbetsförmedlingens chef Charlotte Humling Gävle för att sjösätta det arbetsmarknadsprojekt som AF godkände i maj månad.

Thomas Dahl, ordförande Gävleavdelningen