Museal spårvägstrafik som hobby

Vill du vara en av oss som bemannar Djurgårdslinjens museispårvagnar? Vi startar nu under vinterhalvåret kurser som gör dig till förare eller konduktör. Känner du att detta kan vara en trevlig hobby för dig så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka e-post till knut.rutenborg@ss.se eller ringa 08-660 77 00 och fråga efter Knut.

Du måste vara medlem i Svenska Spårvägssällskapet för att kunna vara med. Är du inte det, så börja här, är det lätt ordnat.

Stranden 2 – från Malmköping till Malmö

Tidigare har vi redogjort för önskemålet från Malmö stad att få Hästspårvagnen Stranden 2 deponerad hos sig för utställningsändamål. Bilderna här visar hur det såg ut när vagnen lyftes ombord på transportbilens flak, f.v.b. Malmö.

Snabbfakta om Stranden 2

Tillverkad av Ludvig Rössel 1900. Efter nedläggningen av hästspårvägen i Limhamn övertagen av kalkbrottsbanan i Limhamn och modifierad till “VIP-vagn”.

Efter nedläggningen av kalkbrottsbanan kvarlämnad i kalkbrottet, sedermera transporterad till Gotland. Uppställd i Dalhem.

Donerad till SSS i mars 1997 av Gotlands Hesselby Järnväg. Transporterad per lastbil till Malmköping 1997-07-01–02. 2016-09-29–30 återtransporterad till Limhamn för ett 150-årsjubileum och sedan för renovering och utställning.

Deponerad av Svenska Spårvägssällskapet till Malmö stad.

Foto: Claes-Göran Kaselli.

Stranden 2 lyfts upp

SSS slopar sina PlusGirokonton

Spårvägssällskapet har avslutat sina PlusGirokonton.

När du betalar räkningar till Svenska Spårvägssällskapet ska du använda nedanstående bankgrionummer istället för de gamla PlusGironummer som har avslutats.

  • bankgironummer 5085-3993 för medlemsavgifter, nya medlemskort och liknande
  • bankgironummer 338-4849 för övriga betalningar

Från och med nu kommer alla eventuella insättningar till det gamla PlusGironumret att skickas tillbaka.

Kom ihåg att ändra numret om du sparat Svenska Spårvägssällskapet bland dina mottagare.

Mer information om medlemsavgifter kommer som ett följebrev til MfSS nr 6.

Gävleavdelning behöver din hjälp

Vid senaste medlemsmötet den 17 november i år presenterades ett förslag till byte av lokal för den renoveringsverksamhet som pågår. Den nya lokalen, som är något mindre men mera lämpad för ändamålet, ligger bara två portar bort från den nuvarande.

Det fanns ytterligare en orsak till att fastighetsägaren föreslog byte av lokal och den är av det mindre positiva slaget. Det är nämligen så att avdelningen ligger efter med hyresbetalningen – både för renoveringslokalen och den kombinerade mötes- och administrationslokalen. En fastighetsägare kan ju aldrig acceptera att en hyresgäst inte gör rätt för sig men i det här fallet finns en viss förståelse för den uppkomna situationen. Det har alltså uppstått en hyresskuld. Den uppgår nu i månadsskiftet november/december till cirka 20 000:- kronor för kontorsdelen och cirka 50 000:- kronor för hallen. I båda fallen är beloppen inklusive moms.

Styrelsen i lokalavdelningen gör allt som står i dess makt för att försöka lösa det här besvärliga läget genom att söka bidrag på många olika håll men bidragsgivarnas ansökningstider går inte riktigt i fas med det akuta behovet.

Gävle kommun har, som du säkert vet, uttalat sig i positiva ordalag om viljan att etablera en museispårväg i staden men förutsättningarna för lokalavdelningen att leva upp till sitt åtagande minskar ju om man inte har möjlighet att finansiera de lokaler, som är och kommer att vara förutsättning för att genomföra denna satsning.

Vad gör då en styrelse i den här uppkomna situationen? Jo, den vänder sig till dem vars hjärta klappar för det utvecklingsarbete som är på gång i Gävle och ber om hjälp! Här har du som vill stödja etablerandet av en museispårväg möjlighet att göra en insats genom att lätta lite på din portmonnä och sätta in ett bidrag – stort eller litet – för att inte ställa verksamheten utan tak över huvudet.

Du kan sätta in valfritt belopp på avdelningens bankgirokonto 5806-0898 och ange att inbetalningen avser bidrag till hyran.

Tack för att du vill hjälpa Gävleavdelningen ur den här knipan och säkra det uppsatta målet om en museispårväg!

Styrelsen för Svenska Spårvägssällskapets Gävleavdelning

Projektsida: www.sss-gavle.se