Kommunfullmäktige i Gävle fattar positiva beslut

Thomas Lange i Gävle kommunfullmäktigeIdag är glädjen ofantligt stor i SSS-Gävleavdelningen. Vi fick gehör för vårt förslag att återremittera vårt ärende till en ny och fördjupad utvärdering.

Det blev ett mycket positivt beslut i kommunfullmäktige den 23:e februari! Vårt ärende återremitterades på Gävleavdelningens förslag till ny utredning och vi har hela kommunen som stöttar oss i vårt vision om en museispårväg i Gävle! Detta är fantastiskt unikt och historiskt.

Gävleavdelningens ordförande Thomas Dahl: – Jag är så glad över kommunfullmäktiges beslut så jag vet inga gränser! Vi kan nu sätta oss ned och diskutera fram en fantastisk historisk framtid för Gävle. Detta är underbart!

Detta var en stor händelse för Gävle och Gävleborna av historiska mått. Vi kan nu med utsträckt hand från Gävle kommun sätta oss ned för att komma fram till en lösning på hur vi skall lägga upp riktlinjerna för en museispårväg i Gävle tillsammans med flera andra aktörer.

Glädjen är obeskrivlig och vi sänder ett stort varmt tack till Thomas Lange från Riksföreningen som såg till att detta blev ett glatt resultat i måndags!

Museispårvägens pressbyråkiosk flyger i luften

Den gamla pressbyråkiosken som länge stått på bangården på Museispårvägen Malmköping, kommer måndagen den 9:e februari att transporteras iväg för en välbehövlig uppsnyggning. Ungefär klockan 8:30 påbörjas lastningen av kiosken, för att sedan transporteras till HPS kulturmiljövård i Köping.

Kioskens historia började 1922 då den placerades på Rödbodtorget vid Tegelbacken i Stockholm, för att sedan omkring 1952 flyttas till linje 2:s ändhållplats i Fredhäll. Fredhällskiosken var den enda återstående av de kiosker som förekommit vid praktiskt taget varje förortsspårvägshållplats i Stockholm.

När kiosken i Fredhäll skulle bytas ut, skänkte Pressbyrån den till Svenska Spårvägssällskapet som 1970 placerade den vid ändhållplatsen Hosjö. Där stod den till 2002 då den flyttades till sin nuvarande plats på bangården i Malmköping.

Nu kommer kiosken äntligen att renoveras och snyggas upp av HPS kulturmiljövård i Köping, och den planeras att återkomma till Malmköping våren 2016.

Marknadsansvarig: Bruse LF Persson 070-762 57 48 info@muma.se
Kontaktperson: Claes-Göran Kaselli 08-570 261 82
(Fakta: Åke Eriksson, MfSS nr 1 – 2003)

Rödbodtorget 1931 - CC Stockholmskällan
Rödbodtorget 1931 – CC Stockholmskällan

 

Mimmi Mickelsen årets arbetsmyra

Mimmi Mickelsen, ordförande i Svenska Spårvägssällskapet och flerårig ledare för ungdomsverksamheten vid Museispårvägen Malmköping, har utsetts till ”Årets Arbetsmyra” för sitt stora engagemang inom Museispårvägen och Svenska Spårvägssällskapet.

– Genom priset ”Årets Arbetsmyra” vill vi uppmärksamma dels landets alla arbetslivsmuseer, dels alla de människor som med liv och lust, och ofta på ideell basis, hjälper till att bevara kulturarvet och tillgängligöra det, berättar Torsten Nilsson, Arbetslivsintendent vid Arbetets museum i Norrköping.

– Vi gratulerar och applåderar vår ordförande för denna hederssamma utmärkelse, säger Thomas Lange, vice ordförande i Svenska Spårvägssällskapet.

Se pressmeddelandet

Lokalfrågan löst för Gävleavdelningen

fr.v. Gävleavdelningens ordförande Thomas Dahl, Elgro AB:s Gunnar Helin och Daniel Ersson sekreterare i Gävleavdeliningen

fr.v. Gävleavdelningens ordförande Thomas Dahl, Elgro AB:s Gunnar Helin och Daniel Ersson sekreterare i Gävleavdeliningen

Nu är glädjen åter ett faktum i Gävle och Gävleavdelningen. Efter en turbulent och arbetsam period april- december så har vi i sluttampen på 2014 äntligen fått till det och vi kan andas ut och återigen fortsätta det arbete och framåtsträvande vi började att utforma och starta upp i våras 2014.

Gemenskapen och samarbetet är en ledstjärna för oss i Gävleavdelningen och så kommer det att fortsätta nu med förnyade krafter och energi. Samarbetsunionen GUS kommer det att arbetas med under våren 2015 lika med det nystartade samarbetet med Ungdomssektionen i SSS och Muma

Medlemsmötet den 2:e december bevittnade underskrivandet av 3-årskontrakten på hallen och kontoret samt beslutade att sätta upp ett nytt mål för Gävleavdelningen 2019 110-årsjubiléum. Det är viktigt att ha ett mål att arbeta mot. 2014 och 105-årsjubileet mäktade vi inte med då det blev en krissituation men något får vi väl reparera detta med under 2015.

Renoveringarna kommer att komma igång under våren 2015 efter julledigheter (välbehövligt) och årsmöte. Arbetsförmedlingen står beredd att skicka arbetskraft. Även hjälp på området finns och hantverksmässiga firmor. Vi kommer att bjuda in till fortsatta diskussioner men kommunen, tekniska nämnden, Atlasgruppen, Gasklockorna samt företagareföreningen på Brynäs där även vi hamnar inom samt Gävle Energi. Ja det är mycket som står på agendan nu men bara roligheter och framåtanda. Gävleavdelningen vänder nu kapitel och skriver en ny historia i spårvägsstaden Gävle.

Hälsningar från en mycket glad och nöjd ordföranden, Tack även till er alla som stöttat oss under denna process och aldrig tvivlat på att vi gjorde allt för Gävleavdelningen och våra spårvagnar samt har ett genuint brinnande spårvägsintresse. ni har faktiskt stärkt oss under den mest svårare delen och ingett nytt hopp och energi till oss.

God Jul och Gott Nytt År önskar Thomas Dahl och Daniel Ersson

Läs mer

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/nya-lokaler-ger-sparvagnsentusiaster-nytt-hopp

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/nytt-museum-for-gavles-gamla-sparvagnar

http://www.svenskpress.se/articles/view/nu-ar-det-alltsa-klart

Radion sänder ett inslag tisdag 9/12 närradion Gävle de övriga medierna sam dessa kommer att bevaka även flytten den 15/12.

Ny spårvagnshall för spårvagnarna i Gävle

GävlevagnEfter lång tids sökande under våren / sommaren 2014 efter en ny lokal till renoveringen av Gävles kvarvarande spårvagnar efter det att man hastigt fick lämna de gamla lokalerna har man nu hittat en ny lokal.

Det var under april månad Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen fick ta mot det dystra beskedet att de var tvungna att i all hast lämna de lokaler som de fått vara i sedan 2012. Orsaken var att företaget gjorde en rekonstruktion och måste minska ned på sina ytor och var i behov av de platser som vagnarna stod på.

Ett vackert inslag i Gävles stadsmiljö. Bilden tagen 2007 då Uppsala 10:an testkörde spåret från Fältskärsleden till Gävle varv där Gerda låg. Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Det var med mycket kort varsel vi fick kasta oss i rollen och leta efter ny lokal eller så var alternativet att Gävles tre vagnar som hade påbörjat sina renoveringar skulle få lämna Gävle kanske för gott denna gång. Ett mycket dystert besked, luften och energin höll på att gå ur sällskapet, säger ordförande Thomas Dahl. Dock efter ett ihärdigt sökande så kom äntligen ett solskensbesked en varm dag i augusti. Vi hade hittat en lokal som kunde motsvara våra förväntningar och önskemål om än långt över förväntan. Glädjen har ånyo stigit i Gävleavdelningen.

Vi har nu att kallat till ett extra styrelsemöte 26 aug. för att orientera hela styrelsen om det nya läget och planera för flytt vilket kommer att bli inom kort. En mer offentlig redogörelse kommer att släppas under september månad, säger Thomas Dahl.

Uppsala 10:an vid Stenebergsparken 2007 Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Uppsala 10:an vid Stenebergsparken 2007 Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Vi håller ju också på att förbereda för den utställning som vi är med på i samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle den 20 sept. som heter ”Finare förr” och går i nostalgins och renoveringarnas tecken, där kommer också två föreläsningar om Spårvägshistorien i Gävle av Per Rickheden och om Gävleavdelningen planer och diskussionerna för en museispårväg i Gävle att presenteras. Även de nya lokalerna kommer att presenteras då.

Vi firar också ett 105-årsjubileum eftersom det är 105 år sedan Gävle Stads Spårvägar rullade igång med de första spårvagnarna i Gävle 1909 den 13 november kl.13:30 EM Är det exakta datumet och klockslaget och ettans spårvagn som då rullade iväg står nu hos oss och renoveras till sitt ursprungsskick.

Thomas Dahl
Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen