Avyttring trådbuss F4

Vid ett tidigare årsmöte infördes Trådbuss littra F4 till Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Inför årsmötet 2016 kom det in en motion om att avyttra trådbuss F4 varpå styrelsen fick i uppdrag att utreda eventuell avyttring. Vid den tiden var frågan inte alltför akut då bussen hade förvaring.

Kvarvarande delar av trådbussen har varit förvarad i ett förråd som sällskapet nu är uppsagda och har flyttat allting från – förutom trådbussens kaross som idag består av två fristående delar utan bärande led. Trådbussens kvarvarande delar är i dåligt skick och varje förflyttning av delarna kostar storleksordningen 50-100 tusen kronor då det krävs mobilkran för lastning och lossning.

Styrelsen har undersökt möjligheterna av en renovering/uppbyggnad till en fungerande trådbuss. Det man kom fram till är att det inte finns något rimligt sätt att renovera denna på utan att bygga en helt ny trådbuss med denna som mall – vilket skulle kosta en stor mängd pengar. Trådbussen ingår dessutom inte i bevarandeplanen (”Bussbusken”) som sällskapet har arbetat fram.

En fråga har gått ut till alla lokalavdelningar om någon är beredd att ta över bussen.

Om ingen lokalavdelning har, innan årsmötet, sagt sig vilja ta över trådbuss F4 så yrkar styrelsen för Svenska spårvägssällskapet på att avyttra trådbuss F4 från samlingarna.

Styrelsen Svenska spårvägssällskapet

Denna artikel är aktuell t.o.m. 10 April 2018

Resesektionen 2018

Alla detaljer är inte klara men här kommer en del av vad vi tänkt oss.

Har Du inte tillgång till internet meddelar Du oss så skickar vi program per post. Ring 0582-510 90 eller maila resor@sparvagssallskapet.se för intresseanmälan.

25 april 2018 (nytt datum)

Nya spårvägar

DAG 1. Avresa från hemorten med tåg till Göteborg dit vi ankommer vid lunchtid. På eftermiddagen utfärd med Ringlinjen på nya spår, och en del gamla också. Övernattning.

DAG 2. Efter frukost tar vi oss över till Danmark för vidare befordran till Århus och den nya spårvägen. Vi hoppas på ett besök i vagnhallen. Övernattning.

DAG 3. Frukost. Hela dagen i Århus med resor på stadsnätet och landsbygdslinjen till Grenå.

DAG 4. Efter frukost tar vi oss till Odense där vi besöker järnvägsmuseet och hoppas få se lite av den nya spårvägen. Övernattning.

DAG 5. Efter frukost åker vi till Lund för ett besök vid spårvägsbygget. Till hemorten kommer vi sent på kvällen.

24 september 2018

Österut: Polen, Rumänien mm.

En flygresa till intressanta system i östra Europa. Vill man inte flyga finns möjlighet till tåganslutning via färjan Karlskrona-Gdynia.
Ett system brukar kallas ”världens största spårvägsmuseum” (Arad), en del har nya vagnar men en hel del gammalt. Ett system hakade på Wiens beställning av Ulf och fick toppmoderna låggolvsvagnar.

DAG 1. Ankomst Krakow.
DAG 2. Besök i Krakow.
DAG 3. Krakow i Krakow med spårvägsmuséet.
DAG 4. Krakow-Debrecen.
DAG 6. Debrecen-Oradea.
DAG 7. Oradea-Arad.
DAG 8. Arad-Szeged
DAG 9. Szeged-Hem.

DAG 9. Förlängning: Szeged-Wien. Vi får 1 dygn i denna fantastiska spårvägsstad där mycket nytt har hänt.
DAG 10. Wien-Warszawa
DAG 11. Warszawa
DAG 12. Warszawa-Hem

TÅGANSLUTNING:
DAG 0. Hemorten-Karlskrona.

DAG 12. Warszawa-Olsztyn. Sen eftermiddag åker vi till Olsztyn.
DAG 13. Olsztyn-Gdynia. Till 15-tiden är vi i Polens nyaste system. Därefter till färjan.
DAG 14. Karlskrona-Hem

Denna artikel är aktuell t.o.m. 24 September 2018

Medlemsregistratorn vädjar

Numera kan man betala medlemsavgift antingen via bankgiro eller via Swish. Om du har möjlighet att välja mellan bankgiro och Swish så använd helst bankgiro. Swishbetalningar ger ett mycket större arbete med registreringen av betalningen med större risk för felregistrering.

Vid bankgirobetalningar samlar banken automatiskt alla betalningar från samma dag och skriver ut dem med minst tre betalningar per sida efter endast två knapptryckningar på datorn. Vid swishbetalning skrivs endast en utbetalning ut per sida. För detta krävs sex knapptryckningar med väntetid mellan en del.

Anders Silfverling, Medlemsregistrator

Denna artikel är aktuell t.o.m. 31 March 2018

Dags att betala årsavgiften för 2018

Avgiften för 2018 är enligt följande

Vuxen 425 kr
Junior (född 1995 eller senare) 200 kr
Familj (alla på samma adress) 550 kr
Medlem bosatt i utlandet (även familj) 700 kr
Stödjande medlem 4 250 kr
Ständig medlem (20 x vuxenavgift) 8 500 kr
Familjetillägg för ständig medlem 100 kr

Betalningen görs till

Bankgiro 5085-3993 Svenska Spårvägssällskapet eller via Swish till 123 66 77 124. Glöm inte ange medlemsnummer.

Se också särskilt infoblad som bipackats i nummer 6/2017 av MfSS.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 1 April 2018

Anmälan till juniorläger 2018

Nu går det att anmäla sig till Svenska Spårvägssällskapets juniorläger på Museispårvägen i Malmköping den 15 till 22 juli 2018.

För att få delta skall du vara mellan 12 eller 18 år och vara medlem i Svenska Spårvägssällskapet. Anmälan sker i formuläret senast 1 juni 2018.

 

Denna artikel är aktuell t.o.m. 1 June 2018