Ansökan till Grönstedts 50-årsfond

Varje år delas delar av avkastningen från Grönstedts 50-årsfond ut till olika projekt inom SSS. Det är nu dags för medlemmar att söka bidrag från fonden. Avser du skicka in en ansökan – skicka ett mail till ansokan@sparvagssallskapet.se så skickar vi ut en enkel ansökningsblankett att fylla i – såvida ni ej redan har blanketten (daterad 2018-01-21).

Fondens syfte

§1. Verksamhet. Ur fondens avkastningsmedel kan hämtas finansiering av SSS bedriven lokaltrafikhistorisk verksamhet. Det kan gälla fordon- och föremålsanskaffning, underhåll, infrastruktursatsningar i den museala miljön, förevisningsverksamhet m.m. Fondens huvudsakligaste inriktning skall vara att stödja verksamheten vid Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Om så kan anses motiverat kan medel även allokeras till annan av SSS bedriven verksamhet inom landet. Fondens medel får ej användas till rena driftkostnader.

Alla ansökningar skall vara inne senast 1 november. De sänds till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Önskas de sändas via brev skickas de till:
Mimmi Mickelsen
Fredrikskulle 45
431 38 Mölndal

Ansökningarna behandlas på SSS styrelsemöte i november. Har ni frågor är ni välkomna att skicka de till ansokan@sparvagssallskapet.se.