Arkivmedarbetare sökes

Det historiska arvet i Spårvägssällskapets samlingar är omfattande. Där finns inte bara bussar och spårvagnar utan också en stor mängd arkivalier av skilda sorter. Det handlar om böcker, tidtabeller, fotografier, ritningar, dokument (både från olika trafikföretag och från sällskapets och MUMA´s verksamhet), skyltar och utställningsvärda föremål som inte är monterade på fordon.

Vi har dessutom ett ökat inflöde av donationer, främst böcker och fotografier.
Sedan flera år arbetar Björn Stråhle med att iordningställa biblioteket i Malmköping samt att ta, emot, ordna och digitalisera de fotografier som strömmar in till oss. Vi kommer efterhand att kunna visa ännu fler intressanta bilder på vår digitala bilddatabas.

Beträffande ritningarna finns nu en stor mängd, cirka 90 000, tillgängliga digitalt genom det arbete Gunnar Löfgren gjort med att digitalisera dessa.

Åke Eriksson arbetar med att registrera Spårvägssällskapets ritningar, både de digitala samt de som finns på papper i arkivet i Malmköping, och övriga dokument. Idag finns cirka 70 000 ritningar/dokument registrerade.

Det finns dock en del av våra samlingar som är eftersatta och det är vår skylt- och föremålssamling.

Björn och Åke behöver hjälp för att hinna med de alltmer växande samlingarna. Därför söker vi nu intresserade personer som vill arbeta med:

  • Bibliotek och/eller fotosamling
  • Skylt och/eller föremålssamling

Eftersom bibliotek, skyltar och föremål finns i Malmköping, måste arbetet utföras där.
Arbetet med fotosamlingen kan till stor del skötas på annan plats (hemifrån).

Intresse

Är du intresserad så kontakta Björn Stråhle (telefon 070-594 21 61, e-post bjorn.strahle43@gmail.com) beträffande bibliotek och fotosamling eller Åke Eriksson (telefon 070 541 23 13, e-post apis2.eriksson@telia.com) beträffande skyltar och föremål.
Låt oss gemensamt se till att hela det historiska arvet hanteras på ett värdigt sätt!