Förslag på hedersmedlem och honnörserkännande

Svenska Spårvägssällskapets styrelse önskar nominering till honnörserkännande samt hedersmedlem. Sällskapet delar ut normalt ett hedersmedlemskap, men det kan vara flera honnörserkännande samtidigt. Insänt förslag skall bestå av tydlig nominering av person med motivering till varför personen bör få hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande. Styrelsen går sedan genom nomineringarna och föreslår för årsmötet att besluta om tilldelning. Utdelning av hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande sker sedan vid årsmöte eller ett allmänt möte.

Hedersmedlem är en person som gjort stora insatser för sällskapet genom åren och aktivit arbetat för ett museal bevarande av lokaltrafikhistoria och det rullande kulturarvet inom sällskapets område. Hedersmedlem får ett ständigt medlemskap i sällskapet samt diplom och statyett.

Honnörserkännade är till person som gjort betydande insatser på lokalt plan, kopplat till lokalavdelning eller region. Där lokalavdelningen vill uppmärksamma särskild individ. Honnörserkännande premieras med diplom och statyett.

Sällskapets styrelse önskar få in förslag senast 1 februari 2022 till styrelsen@sparvagssallskapet.se.