Vad som är på gång i Malmköping

Vid Spårvägssällskapets anläggning i Malmköping som vi kallar Sveriges Lokaltrafikmuseum har vi förutom spårvägen där historiska spårfordon trafikerar sommartid, även ett antal byggnader för bussar och spårvagnar. Vad som framför allt saknas är en museibyggnad där besökarna kan ta del av svenska lokalspårvägars historia under 1900-talet och det behövs ett bussgarage för Sällskapets många bussar. Nu arbetas det på att upprätta en plan för området där vi kan placera in dessa byggnader. Ansvarig inom styrelsen för utvecklingsarbetet är Anders Sjöstedt anderssjostedtjazz@gmail.com.