Modern Stadstrafik åter till medlemmarna

Beslutet att upphöra med utgivningen av Modern Stadstrafik i Svenska Spårvägssällskapets regi baserades på ekonomiska skäl. Det var aldrig meningen att medlemsavgifterna skulle täcka det underskott som uppstod i tidningsutgivningen när annonsmarknaden sviktade för Modern Stadstrafik. Styrelsen måste agera för att säkerställa Sällskapets ekonomi..

Glädjande nog har externa aktörer reagerat och frågat sig (och oss) hur man kan stödja fortsatt utgivning. Genom att kostnadseffektiviseringsprojekt har en produktionsbudget kunnat göras trovärdig ifall båda editionerna integreras till en. Externt stöd har utlovats och avtalas för 2019 och 2020.

Fr.o.m. nr 3-2019 kommer MfSS åter att utkomma med Modern Stadstrafik. Det blir i form av en utvidgad integrerad utgåva, varav ca häften av sidantalet avser egentliga MfSS och ca hälften avser det material (inkl annonser) som Modern Stadstrafik blivit uppskattad för.

Den separata inlagan för MånadsKort (de gula sidorna) kommer att ingå i egentliga MfSS.

Digital distribution

Oavsett detta har ett utvecklingsarbete parallellt bedrivits som innebär att du som hellre vill ha din tidning som pdf-fil till din e-postadress kommer att kunna välja detta.

Mer information ges i anslutning till årsmötet den 6 april i Lidingö.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 11 August 2019