Farväl till Modern Stadstrafik

Vi har nu tagit farväl av Modern Stadstrafik som följt MfSS under många år som bilaga. Hela tanken med publikationen var att den skulle finansiera sig själv och visa på vad framtiden har att erbjuda utifrån kollektivtrafik. Nu på senare år har tyvärr annonserna blivit färre och tidningen blivit en tung post för sällskapet att finansiera. Våra intäkter som består av medlemsavgifter täcker tyvärr inte att vi publicerar två tidskrifter i den omfattning vi haft och vi måste välja vilken stig vi skall gå på. Samtidigt ger detta oss en möjlighet att utveckla det som verkligen är vår medlemstidning och har en stor historik i sällskapet. Vi kommer istället publicera delar av vad som tidigare funnits i Modern Stadstrafik i Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet, en workshop kommer hållas innan årsmötet för er som är intresserade vara med och påverka utvecklingen av tidningen. Vi välkomnar nya skribenter som vill producera nya artiklar till vår tidning för att bredda innehållet och även täcka den moderna utvecklingen av kollektivtrafiken, samtidigt som vi skriver om den svunna tid som funnits.

Emellanåt måste beslut tas hur tunga de än är och sanningen är den att sällskapet har en stor samling fordon som skall tas om hand och en viktigt uppgift att utveckla Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Jag hoppas trots detta att du kommer fortsätta tycka ditt medlemskap är av vikt samt välkomna den nya inriktning som kommer arbetas fram för MfSS som kommer få en breddning och vi hoppas även på sikt då kunna erbjuda nya nummer med spännande artiklar.

Diskussioner pågår om att överlåta utgivningen av Modern Stadstrafik till annan part. Om det blir framgångsrikt kommer medlemmarna att informeras.

Mimmi Mickelsen
Ordförande Svenska Spårvägssällskapet

Denna artikel är aktuell t.o.m. 17 August 2019