Avyttring trådbuss F4

Vid ett tidigare årsmöte infördes Trådbuss littra F4 till Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Inför årsmötet 2016 kom det in en motion om att avyttra trådbuss F4 varpå styrelsen fick i uppdrag att utreda eventuell avyttring. Vid den tiden var frågan inte alltför akut då bussen hade förvaring.

Kvarvarande delar av trådbussen har varit förvarad i ett förråd som sällskapet nu är uppsagda och har flyttat allting från – förutom trådbussens kaross som idag består av två fristående delar utan bärande led. Trådbussens kvarvarande delar är i dåligt skick och varje förflyttning av delarna kostar storleksordningen 50-100 tusen kronor då det krävs mobilkran för lastning och lossning.

Styrelsen har undersökt möjligheterna av en renovering/uppbyggnad till en fungerande trådbuss. Det man kom fram till är att det inte finns något rimligt sätt att renovera denna på utan att bygga en helt ny trådbuss med denna som mall – vilket skulle kosta en stor mängd pengar. Trådbussen ingår dessutom inte i bevarandeplanen (”Bussbusken”) som sällskapet har arbetat fram.

En fråga har gått ut till alla lokalavdelningar om någon är beredd att ta över bussen.

Om ingen lokalavdelning har, innan årsmötet, sagt sig vilja ta över trådbuss F4 så yrkar styrelsen för Svenska spårvägssällskapet på att avyttra trådbuss F4 från samlingarna.

Styrelsen Svenska spårvägssällskapet

Denna artikel är aktuell t.o.m. 10 April 2018