Fortbildning MUMA

Årets fortbildning för personal i säkerhetstjänst vid MUMA äger rum följande datum:

  • Lördag 22 april 2017
  • Lördag 13 maj 2017

Fortbildningen är obligatorisk för dig som inte genomgick fortbildning under 2016 och kommer naturligtvis att bestå av både en teoretisk del (inklusive kunskapskontroll) och en praktisk del. Medtag körkort, trafikhandbok och gott humör, gärna även oömma kläder och rejäla skor! Anmälan sker i MUBS.

Grundutbildning

Årets första grundläggande trafikutbildning/konduktörskurs äger rum i Malmköping

  • 13-14 maj
  • 27-28 maj

I nuläget är 4 elever anmälda till denna utbildning! Ytterligare en sådan utbildning planeras att äga rum under sommaren.

Specialvagnsutbildning för förare

Datum för specialvagnsutbildning är inte bestämda ännu (inte heller vagntillgången är helt möjlig att överskåda). Du kan anmäla ditt intresse via e-post till Petrus redan nu, men vi får återkomma om vad som kommer att anordnas.

cUtbs Daniel Sundström

Denna artikel är aktuell t.o.m. 20 April 2017