Medlemsavgiften 2017 till Svenska Spårvägssällskapet

På baksidan till adressbladet till MfSS nr 6/2016 som snart kommer i din brevlåda, finner du information om de olika medlemsavgifterna och information om betalning.

Observera att åldersgränsen för juniorer höjts så att medlemmar födda 1993 eller senare betalar junioravgiften, 200 kr.

Övriga medlemsavgifter är också justerade uppåt på grund av ökade kostnader för sällskapet.

Om du är, eller vill bli, medlem i mer än en lokalavdelning (dubbelanslutning) får du kontakta den lokalavdelning du vill anslutas till och betala den särskilda lokalavdelningsavgiften på 35 kr/år direkt till lokalavdelningen.

Betala gärna medlemsavgiften före årsskiftet, dock senast den 28 februari 2017.

Medlemsregistret

Denna artikel är aktuell t.o.m. 28 February 2017