Gävleavdelning behöver din hjälp

Vid senaste medlemsmötet den 17 november i år presenterades ett förslag till byte av lokal för den renoveringsverksamhet som pågår. Den nya lokalen, som är något mindre men mera lämpad för ändamålet, ligger bara två portar bort från den nuvarande.

Det fanns ytterligare en orsak till att fastighetsägaren föreslog byte av lokal och den är av det mindre positiva slaget. Det är nämligen så att avdelningen ligger efter med hyresbetalningen – både för renoveringslokalen och den kombinerade mötes- och administrationslokalen. En fastighetsägare kan ju aldrig acceptera att en hyresgäst inte gör rätt för sig men i det här fallet finns en viss förståelse för den uppkomna situationen. Det har alltså uppstått en hyresskuld. Den uppgår nu i månadsskiftet november/december till cirka 20 000:- kronor för kontorsdelen och cirka 50 000:- kronor för hallen. I båda fallen är beloppen inklusive moms.

Styrelsen i lokalavdelningen gör allt som står i dess makt för att försöka lösa det här besvärliga läget genom att söka bidrag på många olika håll men bidragsgivarnas ansökningstider går inte riktigt i fas med det akuta behovet.

Gävle kommun har, som du säkert vet, uttalat sig i positiva ordalag om viljan att etablera en museispårväg i staden men förutsättningarna för lokalavdelningen att leva upp till sitt åtagande minskar ju om man inte har möjlighet att finansiera de lokaler, som är och kommer att vara förutsättning för att genomföra denna satsning.

Vad gör då en styrelse i den här uppkomna situationen? Jo, den vänder sig till dem vars hjärta klappar för det utvecklingsarbete som är på gång i Gävle och ber om hjälp! Här har du som vill stödja etablerandet av en museispårväg möjlighet att göra en insats genom att lätta lite på din portmonnä och sätta in ett bidrag – stort eller litet – för att inte ställa verksamheten utan tak över huvudet.

Du kan sätta in valfritt belopp på avdelningens bankgirokonto 5806-0898 och ange att inbetalningen avser bidrag till hyran.

Tack för att du vill hjälpa Gävleavdelningen ur den här knipan och säkra det uppsatta målet om en museispårväg!

Styrelsen för Svenska Spårvägssällskapets Gävleavdelning

Projektsida: www.sss-gavle.se