Kommunfullmäktige i Gävle fattar positiva beslut

Thomas Lange i Gävle kommunfullmäktigeIdag är glädjen ofantligt stor i SSS-Gävleavdelningen. Vi fick gehör för vårt förslag att återremittera vårt ärende till en ny och fördjupad utvärdering.

Det blev ett mycket positivt beslut i kommunfullmäktige den 23:e februari! Vårt ärende återremitterades på Gävleavdelningens förslag till ny utredning och vi har hela kommunen som stöttar oss i vårt vision om en museispårväg i Gävle! Detta är fantastiskt unikt och historiskt.

Gävleavdelningens ordförande Thomas Dahl: – Jag är så glad över kommunfullmäktiges beslut så jag vet inga gränser! Vi kan nu sätta oss ned och diskutera fram en fantastisk historisk framtid för Gävle. Detta är underbart!

Detta var en stor händelse för Gävle och Gävleborna av historiska mått. Vi kan nu med utsträckt hand från Gävle kommun sätta oss ned för att komma fram till en lösning på hur vi skall lägga upp riktlinjerna för en museispårväg i Gävle tillsammans med flera andra aktörer.

Glädjen är obeskrivlig och vi sänder ett stort varmt tack till Thomas Lange från Riksföreningen som såg till att detta blev ett glatt resultat i måndags!