Ny spårvagnshall för spårvagnarna i Gävle

GävlevagnEfter lång tids sökande under våren / sommaren 2014 efter en ny lokal till renoveringen av Gävles kvarvarande spårvagnar efter det att man hastigt fick lämna de gamla lokalerna har man nu hittat en ny lokal.

Det var under april månad Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen fick ta mot det dystra beskedet att de var tvungna att i all hast lämna de lokaler som de fått vara i sedan 2012. Orsaken var att företaget gjorde en rekonstruktion och måste minska ned på sina ytor och var i behov av de platser som vagnarna stod på.

Ett vackert inslag i Gävles stadsmiljö. Bilden tagen 2007 då Uppsala 10:an testkörde spåret från Fältskärsleden till Gävle varv där Gerda låg. Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Det var med mycket kort varsel vi fick kasta oss i rollen och leta efter ny lokal eller så var alternativet att Gävles tre vagnar som hade påbörjat sina renoveringar skulle få lämna Gävle kanske för gott denna gång. Ett mycket dystert besked, luften och energin höll på att gå ur sällskapet, säger ordförande Thomas Dahl. Dock efter ett ihärdigt sökande så kom äntligen ett solskensbesked en varm dag i augusti. Vi hade hittat en lokal som kunde motsvara våra förväntningar och önskemål om än långt över förväntan. Glädjen har ånyo stigit i Gävleavdelningen.

Vi har nu att kallat till ett extra styrelsemöte 26 aug. för att orientera hela styrelsen om det nya läget och planera för flytt vilket kommer att bli inom kort. En mer offentlig redogörelse kommer att släppas under september månad, säger Thomas Dahl.

Uppsala 10:an vid Stenebergsparken 2007 Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Uppsala 10:an vid Stenebergsparken 2007 Foto. Mats Nauwelaertz de Agé

Vi håller ju också på att förbereda för den utställning som vi är med på i samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle den 20 sept. som heter ”Finare förr” och går i nostalgins och renoveringarnas tecken, där kommer också två föreläsningar om Spårvägshistorien i Gävle av Per Rickheden och om Gävleavdelningen planer och diskussionerna för en museispårväg i Gävle att presenteras. Även de nya lokalerna kommer att presenteras då.

Vi firar också ett 105-årsjubileum eftersom det är 105 år sedan Gävle Stads Spårvägar rullade igång med de första spårvagnarna i Gävle 1909 den 13 november kl.13:30 EM Är det exakta datumet och klockslaget och ettans spårvagn som då rullade iväg står nu hos oss och renoveras till sitt ursprungsskick.

Thomas Dahl
Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen