Gåvogivare 2013

Svenska Spårvägssällskapet tackar för era gåvor

Hans Berglund
G.H. Broersma
H.A. Eriksson
Assar Gallby
Anders Granhäll
Björn Gärtze
Anders Göransson
Bengt Hammar
Sten Hansson
Stig Johansson
Erik Johansson
Bo Kronberg
Jan-Erik Leistedt
Ove Lind
Birgitta Lindqvist
Sune Mendahl
Lennart Olsson
Berti Runefelt
Björn Seger
Sven-Erik Sparr
Björn Stråhle
Lennart Ström
Jan-Erik Swan
Magnus Söderström
Björn Erik Tapper
Sven Tenglin
Jeff Trigwell
Lennart Welander
Sven Westdahl
Carl Johan Älmeby
Anders Ögren
Hugo Öqvist