Förlängd giltighet för cafévagnens presentkort

Alla som har ett presentkort för Djurgårdslinjens cafévagn, där giltigheten anges till och med 2013 kan lugnt använda kupongerna under hela 2014. Cafévagnens trafik börjar 29 mars och pågår lör- och söndagar (utom midsommarhelgen) till och med 21 december 2014.